Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Tác động kinh tế toàn diện của Adobe Sign, nghiên cứu của Forrester, và khám phá cách chữ ký điện tử hợp lý hóa quy trình làm việc để công ty của bạn phát triển mạnh trong thời kỳ đại dịch và sau đó.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Tác động kinh tế toàn diện của Adobe Sign, nghiên cứu của Forrester, và khám phá cách chữ ký điện tử hợp lý hóa quy trình làm việc để công ty của bạn phát triển mạnh trong thời kỳ đại dịch và sau đó.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Dưới đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác mà bạn có thể quan tâm.

Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Quy trình làm việc số — yêu cầu cần thiết vào năm 2020.

Số hóa là một phương pháp hay nhất trong năm 2019. Đến năm 2020, đây là cách tốt nhất để tồn tại và phát triển.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Tìm hiểu vì sao chữ ký điện tử là công cụ phải có để duy trì doanh nghiệp hoạt động liên tục khi bị gián đoạn.

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Document Cloud x Microsoft 365

Xây dựng quy trình làm việc số hóa 100% bằng Adobe và Microsoft để tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Adobe Sign

Adobe Sign

Doanh nghiệp phát triển với Adobe Sign.

“Các quá trình về tài liệu kỹ thuật số năm 2020: Tiêu điểm về chữ ký điện tử”, nghiên cứu được ủy thác do Forrester Consulting tiến hành thay cho Adobe, tháng 8 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là

tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.