Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc tài liệu How Digital Document Processes Are Shifting from Best Practice to Business Necessity để tìm hiểu xem các giải pháp tài liệu kỹ thuật số giúp công ty của bạn phát triển trong môi trường thay đổi nhanh chóng như thế nào.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc tài liệu How Digital Document Processes Are Shifting from Best Practice to Business Necessity để tìm hiểu xem các giải pháp tài liệu kỹ thuật số giúp công ty của bạn phát triển trong môi trường thay đổi nhanh chóng như thế nào.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh quan trọng bị đình trệ khi các quá trình ký tay bị gián đoạn. Chữ ký điện tử giúp duy trì hoạt động kinh doanh. 

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Tìm hiểu vì sao chữ ký điện tử là công cụ phải có để duy trì doanh nghiệp hoạt động liên tục khi bị gián đoạn.

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Đợt bùng phát của COVID-19 đã gây chấn động toàn ngành kinh doanh. Nhưng doanh nghiệp đang biến nghịch cảnh thành cơ hội thông qua số hóa thông minh. 

Adobe Sign

Acrobat Sign

Doanh nghiệp phát triển với Acrobat Sign.

“How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity”, một nghiên cứu được ủy quyền do Forrester Consulting thay mặt cho Adobe thực hiện, tháng 8 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là

tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe Inc. Bảo lưu mọi quyền.