ขอขอบคุณสำหรับความสนใจ นี่คือการดาวน์โหลดของคุณ

อ่านกระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัลเปลี่ยนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างไร เพื่อเรียนรู้ว่าโซลูชันเอกสารดิจิทัลช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจ นี่คือการดาวน์โหลดของคุณ

อ่านกระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัลเปลี่ยนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างไร เพื่อเรียนรู้ว่าโซลูชันเอกสารดิจิทัลช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งกระบวนการทางธุรกิจ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งกระบวนการทางธุรกิจ

กิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญต้องหยุดชั่วคราวเมื่อกระบวนการเซ็นชื่อด้วยตนเองหยุดชะงัก ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไป

นำหน้าการเปลี่ยนแปลงด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

นำหน้าการเปลี่ยนแปลงด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เรียนรู้ว่าเหตุใดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นเครื่องมือที่ต้องมีเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจในช่วงเวลาที่หยุดชะงัก

รับมือกับการหยุดชะงักของธุรกิจด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล

รับมือกับการหยุดชะงักของธุรกิจด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล

การระบาดของ COVID-19 ทำให้ภูมิทัศน์ทางธุรกิจต้องสะท้าน แต่ธุรกิจต่างๆ กำลังเปลี่ยนความลำบากให้เป็นโอกาสด้วยการแปลงเป็นดิจิทัลอย่างชาญฉลาด

Adobe Sign

Acrobat Sign

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย Acrobat Sign

“กระบวนการทางเอกสารแบบดิจิทัลเปลี่ยนจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อธุรกิจได้อย่างไร” งานวิจัยที่จัดทำโดย Forrester Consulting ในนามของ Adobe ในเดือนสิงหาคม 2020

 

Adobe โลโก้ Adobe และโลโก้ Adobe PDF เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมด

เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

 

© 2020 Adobe Inc. All rights reserved.