Ďakujeme za váš záujem. Tu je váš súbor na stiahnutie.

Prečítajte si správu Ako sa procesy na prácu s digitálnymi dokumentmi menia z osvedčených postupov na podnikateľskú nutnosť a zistite, ako riešenia na digitálne spracovanie dokumentov pomáhajú vašej spoločnosti prosperovať v rýchlo sa meniacom prostredí.

Ďakujeme za váš záujem. Tu je váš súbor na stiahnutie.

Prečítajte si správu Ako sa procesy na prácu s digitálnymi dokumentmi menia z osvedčených postupov na podnikateľskú nutnosť a zistite, ako riešenia na digitálne spracovanie dokumentov pomáhajú vašej spoločnosti prosperovať v rýchlo sa meniacom prostredí.

Tu nájdete ďalšie zdroje o digitálnej transformácii,

ktoré by vás mohli zaujímať

Tu nájdete ďalšie zdroje o digitálnej transformácii,

ktoré by vás mohli zaujímať

Elektronické podpisy urýchľujú podnikanie

Elektronické podpisy urýchľujú podnikanie

Ak sa narušia procesy ručného podpisovania, zastavia sa dôležité podnikové činnosti. Elektronické podpisy udržia podnikanie v chode. 

Nenechajte sa zaskočiť zmenami – používajte elektronické podpisy

Nenechajte sa zaskočiť zmenami – používajte elektronické podpisy

Spoznajte dôvody, prečo sú elektronické podpisy v týchto rušných časoch nevyhnutným nástrojom na zachovanie kontinuity podnikania.

Zvládnite prekážky pomocou digitalizácie

Zvládnite prekážky pomocou digitalizácie

Pandémia ochorenia COVID-19 ochromila celé podnikateľské prostredie. Podniky však inteligentnou digitalizáciou menia ťažkosti na príležitosti. 

Acrobat Sign

Acrobat Sign

Firmy napredujú vďaka aplikácii Acrobat Sign.

Ako sa procesy na prácu s digitálnymi dokumentmi menia z osvedčených postupov na podnikateľskú nutnosť, štúdia vykonaná spoločnosťou Forrester Consulting na žiadosť spoločnosti Adobe, august 2020

 

Adobe, the Adobe logo, and the Adobe PDF logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the

property of their respective owners.

 

 

© 2020 Adobe Inc. All right reserved.