Salamat sa interes mo. Narito ang download mo.

Basahin ang How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity para alamin kung paano nakakatulong ang mga digital document solution na umunlad ang kumpanya mo sa mga mabilis na nagbabagong environment.

Salamat sa interes mo. Narito ang download mo.

Basahin ang How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity para alamin kung paano nakakatulong ang mga digital document solution na umunlad ang kumpanya mo sa mga mabilis na nagbabagong environment.

Narito ang iba pang resource sa

digital na pagbabago na posibleng kainteresan mo.

Narito ang iba pang resource sa

digital na pagbabago na posibleng kainteresan mo.

Pinapabilis ng mga e-signature ang takbo ng negosyo.

Pinapabilis ng mga e-signature ang takbo ng negosyo.

Humihinto ang mga napakahahalagang aktibidad ng negosyo kapag naaantala ang mga manual na proseso ng paglagda. Pinapanatiling tuloy-tuloy ng mga e-signature ang negosyo. 

Manguna sa pagbabago gamit ang mga e-signature.

Manguna sa pagbabago gamit ang mga e-signature.

Alamin kung bakit ang mga e-signature ang tool na dapat mayroon ka para mapanatiling tuloy-tuloy ang negosyo sa mga panahon ng pagkaantala.

Pangasiwaan ang pagkaantala sa tulong ng digitization.

Pangasiwaan ang pagkaantala sa tulong ng digitization.

Ginulantang ng outbreak ng COVID-19 ang lahat ng negosyo. Pero ginagawang magandang pagkakataon ng mga negosyo ang hamon sa pamamagitan ng smart na digitization. 

Adobe Sign

Acrobat Sign

Tuloy-tuloy ang negosyo sa tulong ng Acrobat Sign.

“How Digital Document Processes Are Shifting From Best Practice To Business Necessity,” isang kinomisyong pag-aaral na isinagawa ng Forrester Consulting sa ngalan ng Adobe, Agosto 2020.

 

Ang Adobe, logo ng Adobe, at logo ng Adobe PDF ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay

pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

 

 

© 2020 Adobe Inc. Nakalaan ang lahat ng karapatan.