58% các nhà lãnh đạo nói rằng đại dịch đã khiến cho việc áp dụng chữ ký điện tử tăng vọt.

Hoàn thành biểu mẫu này để tải nghiên cứu của Forrester.

Đọc Đọc Các quá trình về tài liệu kỹ thuật số năm 2020: Tiêu điểm về chữ ký điện tử — báo cáo của Forrester.

 

Trong những thời điểm như thế này, chữ ký điện tử có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì doanh nghiệp hoạt động liên tục. quy trình với chữ ký điện tử giúp duy trì hoạt động kinh doanh đồng thời thúc đẩy tăng trưởng doanh thu dài hạn thông qua việc cải thiện trải nghiệm của nhân viên và khách hàng.

 

Trong báo cáo này, bạn sẽ tìm hiểu:

 

  • Lý do các tổ chức đang đẩy nhanh việc áp dụng giải pháp chữ ký điện tử
 
  • Lý do việc triển khai chữ ký điện tử là bước đi thông minh nhất mà công ty của bạn có thể thực hiện
 
  • Chữ ký điện tử đã trở thành thông lệ tiêu chuẩn cho trạng thái bình thường mới như thế nào
bản biểu diễn

“Các quá trình về tài liệu kỹ thuật số năm 2020: Tiêu điểm về chữ ký điện tử”, nghiên cứu được ủy thác do Forrester Consulting tiến hành thay cho Adobe, tháng 8 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là

tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.