58% ng mga nangunguna ang nagsasabing biglang tumaas pagpapatupad ng e-signature nitong pandemya.

Kumpletuhin ang form na ito para makuha ang pag-aaral ng Forrester.

Basahin ang Digital Document Processes in 2020: A Spotlight On E-Signatures — isang pag-aaral ng Forrester.

 

Sa mga ganitong panahon, napakahalaga ng mga e-signature para mapanatiling tuloy-tuloy ang negosyo. Pinapanatili ng mga workflow ng e-signature na tuloy-tuloy ang negosyo habang naghahatid din ang mga ito ng pangmatagalang paglaki ng kita sa pamamagitan ng pinahusay na customer at employee experience.

 

Sa ulat na ito, malalaman mo ang mga sumusunod:

 

  • Bakit pinapabilis ng mga organisasyon ang pagpapatupad nila ng mga e-signature solution
 
  • Bakit ang pag-deploy ng e-signature ang pinakamatalinong pasya na pwedeng gawin ng kumpanya mo
 
  •  Paano naging standard na pamamaraan ang mga e-signature para sa new normal
demo

“Digital Document Processes In 2020: A Spotlight On E-Signatures,” isang kinomisyong pag-aaral na isinagawa ng Forrester Consulting sa ngalan ng Adobe, Agosto 2020.

 

Ang Adobe, logo ng Adobe, at logo ng Adobe PDF ay mga nakarehistrong trademark o trademark ng Adobe sa United States at/o iba pang bansa. Ang lahat ng iba pang trademark ay

pag-aari ng kanya-kanyang may-ari ng mga ito.

 

 

© 2020 Adobe. Nakalaan ang lahat ng karapatan.