58% vadītāju apgalvo, ka pandēmija ir strauji veicinājusi e-paraksta ieviešanu.

Lai iegūtu Forrester ziņojumu, aizpildiet šo veidlapu.

Lasiet Forrester ziņojumu “Digitālā dokumentu aprite 2020. gadā — e-paraksts”.

 

Mūsdienu apstākļos e-parakstam ir izšķiroša loma uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanā. E-paraksta darbplūsmas nodrošina efektīvu uzņēmuma darbību un vienlaikus veicina ieņēmumu pieaugumu ilgtermiņā, pateicoties uzlabotai klientu un darbinieku pieredzei.

 

Izlasot šo ziņojumu, uzzināsiet:

 

  • Kāpēc organizācijas paātrina e-paraksta risinājumu ieviešanu
 
  • Kāpēc e-paraksts ir labākais risinājums, ko jūsu uzņēmums var ieviest
 
  •  Kā e-paraksts ir kļuvis par jaunu standarta prakses normu
demonstrācijas versijas

Ziņojums “Digitālā dokumentu aprite 2020. gadā — e-paraksts”, ko 2020. gada augustā pēc Adobe pasūtījuma sagatavoja uzņēmums Forrester Consulting.

 

Adobe, Adobe logotips un Adobe PDF logotips ir uzņēmuma Adobe reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs. Visas citas preču zīmes

pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.