58% των ηγετών δηλώνουν ότι η πανδημία εκτίναξε στα ύψη την υιοθέτηση ηλεκτρονικών υπογραφών.

Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα για να λάβετε τη μελέτη της Forrester.

Διαβάστε Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι ηλεκτρονικές υπογραφές στο επίκεντρο — μια έκθεση της Forrester.

 

Σε καιρούς όπως αυτοί, οι ηλεκτρονικές υπογραφές είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας. Οι ροές εργασίας ηλεκτρονικής υπογραφής διατηρούν την κίνηση των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα οδηγούν σε μακροπρόθεσμη αύξηση των εσόδων μέσω της βελτιωμένης εμπειρίας των πελατών και των εργαζομένων.

 

Σε αυτή την έκθεση θα μάθετε:

 

  • Γιατί οι οργανισμοί επιταχύνουν την υιοθέτηση λύσεων ηλεκτρονικής υπογραφής
 
  • Γιατί η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υπογραφής είναι η πιο έξυπνη κίνηση που μπορεί να κάνει η εταιρεία σας
 
  • Πώς οι ηλεκτρονικές υπογραφές έχουν γίνει συνήθης πρακτική για την καινούργια κανονικότητα
demo

“Digital Document Processes In 2020: A Spotlight On E-Signatures” (Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι ηλεκτρονικές υπογραφές στο επίκεντρο), μελέτη που διεξήχθη από τη Forrester Consulting για λογαριασμό της Adobe, Αύγουστος 2020.

 

Η Adobe, το λογότυπο Adobe και το λογότυπο Adobe PDF είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι

ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.