Loạt chương trình cải tiến Adobe Sign:

Thích ứng với làm việc từ xa

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Loạt chương trình cải tiến Adobe Sign được thiết kế dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp của Adobe Sign và giới thiệu các bản cập nhật sản phẩm quan trọng, tích hợp đối tác và tính năng có giá trị mà bạn đã có quyền truy cập.

Năm 2020 là một năm đòi hỏi tất cả chúng ta phải đối mặt với những tình huống không thể lường trước được. Trong hội thảo trực tuyến về Loạt chương trình cải tiến này, chúng ta sẽ xem xét một số cách mà các mục tiêu ưu tiên trong công việc đã chuyển dịch nhằm đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động từ xa và quy tắc an toàn. Jess Walker, Quản lý sản phẩm tập đoàn của Adobe Document Cloud, sẽ chia sẻ một số thay đổi mà đội ngũ của Adobe Sign đã thực hiện để hỗ trợ những thay đổi như đó, đồng thời thảo luận về cách chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số vào năm 2021.

Diễn giả

Jess Walker
Quản lý sản phẩm tập đoàn, Adobe Document Cloud 

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.