Được khuyến nghị

Photoshop

Photoshop
 

máy tính
web
Photoshop

Photoshop
Lightroom

máy tính
thiết bị di động
web
Photoshop

Photoshop
Express

thiết bị di động

CHỈNH SỬA ẢNH CƠ BẢN

Cắt, xoay và nắn thẳng
Điều chỉnh ánh sáng và màu sắc
Loại bỏ các đối tượng không mong muốn

CHỈNH SỬA ẢNH VÀ SẮP XẾP NÂNG CAO

Chỉnh sửa hình ảnh THÔ
Thực hiện các hiệu chỉnh màu sắc và điều chỉnh ánh sáng nâng cao
Sử dụng khả năng chỉnh sửa nâng cao
Loại bỏ các đối tượng không mong muốn với độ chính xác và chi tiết đến từng pixel
Lưu và áp dụng các tùy chọn thiết lập sẵn cho nhiều ảnh cùng lúc
Lưu trữ và sắp xếp thư viện ảnh đầy đủ của bạn
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THIẾT KẾ SÁNG TẠO

Cắt các đối tượng và lựa chọn
Kết hợp các hình ảnh thành một dự án sáng tạo mới
Vẽ và tô
 
 
 
 

CHUYỂN ĐỔI MỘT CHẠM

Áp dụng nhãn dán, đường viền và văn bản
Tạo ảnh cắt dán tức thì
Áp dụng các hiệu ứng hoặc lớp phủ sáng tạo được tạo sẵn