Accessibility

Szavatosság kizárása és szoftverfelhasználási szerződés.

EZ A DOKUMENTUM A SZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓKAT (I. RÉSZ) ÉS EGY AZ
ADOBE SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ LICENCSZERZŐDÉST (II. RÉSZ) TARTALMAZ.

 

I. RÉSZ. A SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA.

A SZOFTVERT ÉS AZ EGYÉB INFORMÁCIÓKAT "MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN" BIZTOSÍTJUK, MINDEN HIBÁVAL EGYÜTT. AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK NEM VÁLLALNAK ÉS NEM IS TUDNAK VÁLLALNI GARANCIÁT AZÉRT A TELJESÍTMÉNYÉRT VAGY EREDMÉNYÉRT, AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL, A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK SZOLGÁLTATÁSAIBÓL VAGY HARMADIK FÉL AJÁNLATAIBÓL ERED. AZON SZAVATOSSÁG, FELTÉTEL VAGY NYILATKOZAT KIVÉTELÉVEL, AMELYET AZ ÖN SAJÁT ÁLLAMÁBAN IRÁNYADÓ JOG ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓ KI ÉS NEM KORLÁTOZHATÓ, AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK NEM VÁLLALNAK (SEM KIFEJEZETT SEM HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLY VAGY SZOKÁSJOG ÁLTAL MEGKÖVETELT, ILLETVE SZOKÁS, HASZNÁLAT VAGY MÁSKÉNT MEGKÍVÁNT) SZAVATOSSÁGOT, FELTÉTELT VAGY NYILATKOZATOT SEMMILYEN ÜGYRE VONATKOZÓAN, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL HARMADIK FÉL JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁT, KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT, INTEGRÁCIÓT, MEGFELELŐ MINŐSÉGET, ILLETVE EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST

.

II. RÉSZ. SZOFTVERFELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS.

AZ ADOBE SZOFTVER EGÉSZÉNEK VAGY VALAMELY RÉSZÉNEK HASZNÁLATÁVAL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY FORGALMAZÁSÁVAL ÖN ELFOGADJA E SZERZŐDÉS FELTÉTELEIT, IDEÉRTVE KÜLÖNÖSKÉPPEN A KÖVETKEZŐ RENDELKEZÉSEKET: A 2. PONTBAN FOGLALT HASZNÁLAT; A 4. PONTBAN ÍRT ÁTRUHÁZHATÓSÁG; A 6. PONTBAN ÍRT ÖSSZEKAPCSOLHATÓSÁG ÉS BIZALMASSÁG; A 9. PONTBAN ÍRT SZAVATOSSÁG; VALAMINT A 10. ÉS 16. PONTBAN ÍRT KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG. A SZERZŐDÉS ELFOGADÁSÁT KÖVETŐEN KIKÉNYSZERÍTHETŐ ÖNNEL ÉS BÁRMELY JOGI SZEMÉLLYEL SZEMBEN, AMELY A SZOFTVERT MEGSZEREZTE, ÉS AMELYNEK NEVÉBEN AZT HASZNÁLJÁK. HA NEM ÉRT EGYET A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEIVEL, NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT.

AZ ADOBE CSAK A JELEN SZERZŐDÉS FELTÉTELEINEK BETARTÁSA ESETÉN ENGEDÉLYEZI A SZOFTVER HASZNÁLATÁT. A SZOFTVEREN TALÁLHATÓ, HARMADIK FÉL TULAJDONÁBAN ÁLLÓ ANYAGOKAT A KÜLÖN FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSBEN KIKÖTÖTT EGYÉB FELTÉTELEKNEK MEGFELELŐEN VAGY AZ EZEN ANYAGOK MELLETT TALÁLHATÓ "OLVASS EL" ÁLLOMÁNYBAN VAGY A http://www.adobe.com/go/thirdparty_hu CÍMEN TALÁLHATÓ "HARMADIK SZEMÉLY SZOFTVERÉRE VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉSEK ÉS/VAGY TOVÁBBI FELTÉTELEK"-BEN FOGLALTAK SZERINT LEHET HASZNÁLNI.

2. Szoftverhasználati jog.

Amennyiben az Adobe-tól vagy bármely felhatalmazott engedélyesétől vásárolta a Szoftvert, s a jelen szerződés feltételeit teljesíti, ideértve a 3. pont szerinti korlátozásokat, az Adobe a Dokumentációban leírt módon és célból az alábbiak szerint nem kizárólagos felhasználói engedélyt ad a Szoftverre:

2.1 Általános használat. A Szoftver egy példánya telepíthető és használható az Ön kompatibilis Számítógépén. A Szoftver használatára vonatkozó fontos korlátozásokkal kapcsolatban olvassa el a 3. pontot.

2.2 Szerverhasználat. Ez a szerződés nem engedi, hogy a szoftvert számítógépes állományszerveren telepítse vagy használja. A számítógépes állományszerveren való szoftverhasználatra vonatkozó információk kapcsán kérjük látogasson el a http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_hu honlapra az Adobe Readerre vonatkozó tájékoztatásért vagy a http://www.adobe.com/go/licensing_hu honlapra az Adobe Runtimesra vonatkozó tájékoztatásért.

2.3 Forgalmazás. Ez az engedély nem nyújt jogosultságot a Szoftver továbbadására vagy forgalmazására. A Szoftver hordozható kommunikációs eszközön vagy belső hálózaton keresztül, illetve saját termék vagy szolgáltatás útján történő forgalmazásához szükséges jog megszerzésére vonatkozó információk kapcsán kérjük látogasson el a http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_hu honlapra az Adobe Readerre vonatkozó tájékoztatásért vagy a http://www.adobe.com/go/licensing_hu honlapra az Adobe Runtimes-ra vonatkozó tájékoztatásért.

2.4 Biztonsági másolat. A Szoftverről egy biztonsági másolat készíthető, feltéve hogy a biztonsági másolatot nem telepítik vagy használják. A biztonsági másolatra vonatkozó jog csak akkor ruházható át, ha a Szoftverhez kapcsolódó minden jogot a 4. pontnak megfelelően átruháznak.

3. Kötelezettségek és korlátozások.

3.1 Adobe Runtime Korlátozások. Ön nem jogosult semmilyen Adobe Runtime-ot nem PC egységen vagy bármely más beágyazott vagy készülék verziójú operációs rendszeren használni. A kétségek elkerülése végett és kizárólag példaként említve, Adobe Runtime nem használható (a) mobil eszközökön, set-top-boxokban(STB), kézi készülékeken, telefonokon, web paden, jegyzetelőkön vagy olyan Tablet PC-ken, amelyek nem Windows XP Tablet PC Editionnel futnak, játékkonzolokon, TV-ken, DVD-lejátszókon, médiaközpontokon (kivéve az XP Media Center Editiont és annak tartozékait), elektronikus hirdetőtáblákon vagy más digitális megjelenítőkön, internetes eszközökön vagy internethez kapcsolódó eszközökön, PDA-kon, orvosi eszközökön, ATM-eken, játékgépeken, házi automata rendszerekben, kioskban, távirányítású egységekben vagy bármilyen más fogyasztói elektromos egységekben, (b) operátor alapú mobil, kábeles, műholdas, vagy televíziós rendszerekben, vagy (c) más zárt rendszerű eszközökön. Az Adobe Runtimes ilyen rendszereken való használatának engedélyezésére vonatkozó információért kérjük látogasson el a http://www.adobe.com/go/licensing_hu honlapra.

3.2 Adobe Reader Korlátozások. Az Adobe Readert az Adobe a PDF állományok megtekintése, terjesztése és megosztása céljából engedélyezi és terjeszti.

3.2.1 A konvertálás korlátozásai. Az Adobe Reader nem integrálható vagy használható más szoftverrel, segédprogrammal vagy olyan funkciókiegészítéssel, amely a Adobe Readert használja vagy arra támaszkodik, valamint PDF fájlok más fájlformátumba konvertálásakor és átalakításakor (pl. PDF fájlt TIFF, JPEG vagy SVG fájllá).

3.2.2 Segédprogramok korlátozása. Az Adobe Reader nem intergrálható, illetve használható olyan beépülő (plug-in) szoftverrel, amelynek kifejlesztése nem felel meg az Adobe Integration Key License Agreementben meghatározottakkal.

3.2.3 Kikapcsolt funkciók. Az Adobe Reader tartalmazhat olyan tulajdonságokat vagy funkciókat, amelyek rejtettek vagy úgy tűnnek, hogy ki vannak kapcsolva vagy nincsenek aktiválva ("Kikapcsolt funkciók"). Ezek a Kikapcsolt funkciók csak akkor aktiválódnak, amikor kinyitunk egy olyan PDF dokumentumot, amelyet csak az Adobe-tól beszerezhető engedélyező technológia alkalmazása révén hoztak létre. Ezekhez a Kikapcsolt funkciókhoz nem férhet hozzá másként, csak az ilyen engedélyező technológiák használatával; az Adobe Reader segítségével sem hozhat létre hasonló funkciókat, és másként sem kerülheti meg az ilyen funkciók aktiválását ellenőrző technológiát. A kikapcsolt funkciókra vonatkozó információkért kérjük látogasson el a http://www.adobe.com/go/readerextensions_hu honlapra.

3.3 Figyelmeztetések. A Szoftver másolatainak ugyanolyan szerzői jogi és más tulajdonjogi figyelmeztetést kell tartalmazniuk, mint amilyen a Szoftveren vagy a Szoftverben található.

3.4 Módosítás és feltérképezés kizárása. A Szoftvert tilos módosítani, átdolgozni, lefordítani, továbbá tilos a Szoftveren alapuló származékos művet készíteni. A Szoftver forráskódja nem vizsgálható működési módjának megismerése céljából, azt nem lehet visszafordítani, visszafejteni vagy más módon kísérletet tenni a Szoftver forráskódjának feltárására, kivéve annyiban, amennyiben az irányadó jogszabály a vizsgálást vagy visszafordítást kifejezetten megengedi.

4. Átruházás.

A Szoftverhez kapcsolódó jogok nem vehetők bérbe, nem adhatók el, nem adhatók tovább felhasználásra, nem engedményezhetők és nem ruházhatók át, illetve tilos a Szoftver egészének vagy bármely részének egy másik felhasználó Számítógépére történő átmásolásának engedélyezése, kivéve, ha a jelen Szerződés kifejezetten megengedi. A szoftverhasználati jogokat csak akkor lehet átruházni másik személyre vagy jogi személyre, amennyiben: (a) az adott személyre vagy jogi személyre szintén átruházásra kerül (i) a jelen Szerződés, valamint (ii) a Szoftver és Szoftverrel együtt kínált vagy előre telepített egyéb szoftver vagy hardver, beleértve a másolatokat, Frissítéseket és a korábbi változatokat; (b) nem őriz meg a Számítógépén másolatokat, beleértve a biztonsági másolatokat és egyéb példányokat; illetve, ha (c) az a személy, akire mindezt átruházták, elfogadja a jelen Szerződés feltételeit és minden olyan feltételt, amelynek alapján Ön jogszerűen engedélyt kapott a Szoftverre. Az előzőek ellenére nem ruházhatók át a Szoftver oktatási célú, kiadás előtti vagy nem kereskedelmi célú példányai. 5. Szellemi tulajdon, jogfenntartás.

A Szoftver és az Ön által másolt engedélyezett példányok az Adobe Systems Incorporated és beszállítói szellemi tulajdonai. A Szoftver felépítése, elrendezése és kódja az Adobe Systems Incorporated és beszállítói számára nagy értéket képviselő üzleti titoknak és bizalmas információnak minősül. A Szoftvert jogszabályok védik, ideértve korlátozás nélkül az Egyesült Államok és más országok szerzői jogi törvényeit, illetve nemzetközi egyezmények rendelkezéseit. A jelen Szerződésben foglalt kifejezett rendelkezések hiányában a jelen Szerződés nem engedélyez a Szoftverhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat, és a jelen Szerződésben kifejezetten megengedett jogokon kívül az Adobe és beszállítói minden más jogot fenntartanak.

6. Összekapcsolhatóság és Bizalmasság.

6.1 A PDF-állományok használata. Ha a Szoftvert olyan PDF-állomány megnyitására használja, amelyet képessé tettek arra, hogy az "Ads for Adobe PDF" szolgáltatáshoz történt regisztráció útján hirdetéseket jelenítsen meg, számítógépe csatlakozhat egy, az Adobe, egy hirdető vagy valamely más, harmadik fél által üzemeltetett weboldalhoz. Ha ez történik, az Ön internet protokoll (IP-) címe elküldésre kerül. Előfordulhat, hogy az oldalt fenntartó fél hirdetéseket vagy egyéb elektronikus tartalmakat küldő (vagy "szolgáltató") technológiát használ, és ezek a megnyitott állományban vagy amellett jelennek meg. A weboldal üzemeltetője JavaScriptet, webes irányjelzőket (web beacon, más néven action tag vagy egypixeles gif) és egyéb technológiákat is használhat, hogy növelje és mérje a hirdetések hatékonyságát, valamint hogy személyre szabja a hirdetési tartalmat. Az Ön és az Adobe weboldalai közötti kommunikációt az Adobe Online Adatvédelmi Szabályzata szabályozza, amely a következő címen található: http://www.adobe.com/go/privacy_hu. Azokhoz a funkciókhoz, amelyeket harmadik fél használhat, az Adobe nem fér hozzá és nem is ellenőrizheti azokat, a harmadik felek weboldalainak információs gyakorlatára pedig nem vonatkozik az Adobe Online Privacy Policy.

internethez, hogy frissítéseket keressen, amelyeket automatikusan letölthet Számítógépére, és hogy tájékoztassa az Adobe-t arról, hogy a Szoftver telepítése sikeresen megtörtént. Ha sor kerül erre, csak nem személyes azonosító információ továbbítódik az Adobe-hoz. Az Ön és az Adobe weboldalai közötti kommunikációt az Adobe Online Privacy Policy szabályozza, amely a következő címen található: http://www.adobe.com/go/privacy_hu. Kérjük, tanulmányozza át a Dokumentációt az alapértelmezés szerinti (default) frissítési beállításokra vonatkozó információkkal kapcsolatban.

6.3 Beállítások Vezérlő. A Flash Player szükségessé teheti, hogy bizonyos felhasználói beállításokat a Számítógépén tároljon helyi megosztott objektumként. Ezen beállítások nem kapcsolhatók Önhöz, de lehetővé teszik, hogy Ön egyes beállításokat konfiguráljon a Flash Playerben. A helyileg megosztott objektumokról a következő címen talál részletesebb információt: http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_hu, a Beállítások Vezérlőről pedig itt tájékozódhat bővebben: http://www.adobe.com/go/settingsmanager_hu.

7. Harmadik fél kínálata.

A Szoftver lehetővé teszi, hogy harmadik fél weboldalához, szoftveralkalmazásához és adatszolgáltatójához csatlakozzon, azzal együttműködjön ("Harmadik fél kínálata"). A Harmadik fél kínálatához - ideértve az árukat, szolgáltatásokat vagy információkat is - való csatlakozást, illetve annak használatát az adott kínálatra vonatkozó feltételek szabályozzák. Az Adobe-nak nincs a tulajdonában Harmadik fél kínálata, és nem is üzemeltet ilyeneket.

8. Digitális tanúsítványok.

8.1 Használat. Az Adobe AIR digitális tanúsítványokat használ a harmadik felek által létrehozott Adobe AIR alkalmazások kibocsátójának azonosítására. Az Adobe Reader digitális tanúsítványokat használ a PDF dokumentumokban az aláírásokhoz és az aláírások érvényesítéséhez, valamint a hiteles PDF dokumentumok érvényesítéséhez. A digitális tanúsítvány érvényesítésekor Számítógépe csatlakozhat az internethez. A digitális tanúsítványokat harmadik fél tanúsító szervezetek adják ki, ideértve az Adobe Certified Document Services (CDS) nevű szervezetet is, melyről listát a http://www.adobe.com/go/partners_cds_hu címen ("Tanúsító Szervezetek - Certificate Authorities") talál; de saját is lehet.

8.2 Feltételek. A digitális tanúsítványokon alapuló vásárlás, használat és az azok iránti bizalom az Ön és a Tanúsító Szervezet felelőssége. Mielőtt megbízik egy tanúsított dokumentumban, digitális aláírásban vagy egy Tanúsító Szervezet szolgáltatásában, vizsgálja meg azokat az érvényes feltételeket, amelyek alapján az adott Tanúsító Szervezet szolgáltatást nyújt, ideértve például az előfizetési megállapodásokat, kölcsönös bizalmon alapuló megállapodásokat, a tanúsítás szabályaira és gyakorlatára vonatkozó nyilatkozatokat. Az Adobe CDS értékesítőire vonatkozó információk a következő linken tekinthetők meg: http://www.adobe.com/go/partners_cds_hu.

8.3 Tudomásulvétel. Tudomásul veszi, hogy (a) az ellenőrzés előtt a digitális tanúsítvány visszavonható, ha a digitális aláírás vagy a tanúsítvány érvényesnek tűnt, holott valójában nem az, (b) a digitális tanúsítvány biztonsága vagy integritása veszélybe kerülhet a dokumentumot aláíró fél, az érintett Tanúsító Szervezet vagy valamely harmadik fél cselekedete vagy mulasztása folytán, és (c) a tanúsítvány egy saját maga által aláírt tanúsítvány is lehet, amelyet nem a Tanúsító Szervezet adott ki. ÖN EGYEDÜL FELEL AZÉRT A DÖNTÉSÉRT, HOGY MEGBÍZIKE A TANÚSÍTVÁNYBAN. AMÍG NEM KAP ÍRÁSBELI BIZTOSÍTÉKOT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETTŐL, ADDIG SAJÁT KOCKÁZATÁRA HASZNÁLJA A DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNYT.

8.4 Harmadik fél kedvezményezettek. Hozzájárul ahhoz, hogy valamely Tanúsító Szervezet, amelyben megbízik, e szerződésnek harmadik fél kedvezményezettje, amely saját nevében, mintha az Adobe lenne, kikényszerítheti e szerződést.

8.5 Kártérítés. Ön vállalja, hogy vétlennek tartja és kártalanítja az Adobe-t és az érintett Tanúsító Szervezetet (a feltételekben foglalt kifejezett rendelkezések kivételével) minden olyan anyagi felelősségért, veszteségért, cselekedetért, kárért vagy követelésért (ideértve az ésszerű kiadásokat, költségeket és jogi díjakat), amelyek a Szervezet szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatban vagy azokkal összefüggésben, illetve azokban bízva keletkeztek, ideértve korlátozás nélkül (a) a lejárt vagy visszavont tanúsítványra történt hagyatkozást; (b) a tanúsítvány nem megfelelő ellenőrzését; (c) a tanúsítvány oly módon történő használatát, amelyet a vonatkozó feltételek, a jelen Szerződés vagy a vonatkozó jogszabályok nem engednek meg; (d) a kibocsátó szolgáltatásaiban vagy tanúsítványaiban bízva ésszerű döntéshozatal elmulasztását az adott körülmények között; illetve (e) a szolgáltatásokra vonatkozó feltételekben megkövetelt kötelezettségek teljesítésének elmulasztását.

9. A Szavatosság kizárása.

A Szoftvert "MEGTEKINTETT ÁLLAPOTBAN" biztosítjuk, MINDEN HIBÁVAL együtt. AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK NEM VÁLLALNAK ÉS NEM IS TUDNAK VÁLLALNI GARANCIÁT AZÉRT A TELJESÍTMÉNYÉRT VAGY EREDMÉNYÉRT, AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL, A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK SZOLGÁLTATÁSAIBÓL VAGY HARMADIK FÉL AJÁNLATAIBÓL ERED. AZON SZAVATOSSÁG, FELTÉTEL VAGY NYILATKOZAT KIVÉTELÉVEL, AMELYET AZ ÖN SAJÁT ÁLLAMÁBAN IRÁNYADÓ JOG ALAPJÁN NEM ZÁRHATÓ KI ÉS NEM KORLÁTOZHATÓ, AZ ADOBE ÉS BESZÁLLÍTÓI, VALAMINT A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK NEM VÁLLALNAK (SEM KIFEJEZETT SEM HALLGATÓLAGOS, JOGSZABÁLY VAGY SZOKÁSJOG ÁLTAL MEGKÖVETELT, ILLETVE SZOKÁS, HASZNÁLAT VAGY MÁSKÉNT MEGKÍVÁNT) SZAVATOSSÁGOT, FELTÉTELT VAGY NYILATKOZATOT SEMMILYEN ÜGYRE VONATKOZÓAN, IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL HARMADIK FÉL JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁT, KERESKEDELMI FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT, INTEGRÁCIÓT, MEGFELELŐ MINŐSÉGET, ILLETVE EGY BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉST. A 9. és 10. pont rendelkezései a jelen Szerződés - bármilyen okból történő - megszűnését követően is hatályban maradnak, de ez nem vonja maga után azt, és erre nem lehet folytatólagos jogot alapítani ahhoz, hogy a Szoftvert a jelen Szerződés megszűnését követően is használhassák.

10. Felelősségkorlátozás.

AZ ADOBE, BESZÁLLÍTÓI VAGY A TANÚSÍTÓ HATÓSÁGOK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZNAK KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÁRÉRT, KÖVETELÉSÉRT VAGY KÖLTSÉGÉRT, ILLETVE VALAMI KÖVETKEZTÉBEN ELSZENVEDETT, KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTOTT KÁROKÉRT, ILLETVE ELMARADT HASZONÉRT VAGY MEGTAKARÍTÁSÉRT, MÉG AKKOR SEM HA AZ ADOBE KÉPVISELŐJÉT TÁJÉKOZTATTÁK EZEN VESZTESÉGEK, KÁROK, KÖVETELÉSEK VAGY KÖLTSÉGEK, ILLETVE HARMADIK FÉL KÖVETELÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FENTI KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK AZ ÖN ÁLLAMÁBAN IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG ALKALMAZHATÓK. AZ ADOBE, BESZÁLLÍTÓI ÉS A TANÚSÍTÓ SZERVEZETEK TELJES FELELŐSSÉGE - A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÉS AZZAL KAPCSOLATBAN - A SZOFTVERÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK. A jelen Szerződésben foglalt rendelkezések nem korlátozzák az Adobe kártérítési felelősségét Önnel szemben olyan haláleset vagy személyi sérülés esetén, amelyet az Adobe gondatlansága vagy megtévesztő vétkes (csalárd) cselekménye idézett elő. Az Adobe jár el beszállítói és a Tanúsító Szervezetek nevében a kötelezettségek, szavatosságok, valamint a jelen Szerződésben rendelkezett kártérítési felelősség kizárása és/vagy korlátozása érdekében, de kizárólag csak a fent írt esetekben és célokból. További tájékoztatás céljából kérjük olvassa el a jelen szerződés végén található joghatóságra vonatkozó rendelkezéseket, vagy lépjen kapcsolatba az Adobe Ügyfélszolgálatával.

11. Kiviteli szabályok.

Ön vállalja, hogy a Szoftvert nem szállítja át és nem exportálja más országba, illetve nem használja olyan módon, amelyet az Egyesült Államok exportigazgatási törvénye vagy egyéb, árukivitelre vonatkozó jogszabályok, korlátozások vagy szabályok tiltanak (együttesen: "Kiviteli jogszabályok"). Ezenkívül, amennyiben a Szoftver a Kiviteli jogszabályok alapján exportellenőrzés alá eső tételnek minősül, akkor Ön úgy nyilatkozik és szavatolja azt, hogy nem állampolgára, illetve nem tartózkodik olyan országban, amely embargó vagy más korlátozás alá esik (ideértve korlátozás nélkül Iránt, Szíriát, Szudánt, Kubát és Észak-Koreát), valamint hogy a Kiviteli Jogszabályok másképpen sem tiltják, hogy Szoftvert kapjon. A Szoftver használatára vonatkozó jogok megadásának az a feltétele, hogy a jelen szerződésben foglalt feltételek teljesítésének elmulasztása esetén ezek a jogosultságok elvesznek.

12. Irányadó jog.

A jelen Szerződésre és annak értelmezésére az alábbi államok hatályban lévő anyagi jogszabályai az irányadók: (a) Kalifornia Állam, ha a Szoftverre vonatkozó engedélyhez az Egyesült Államokban, Kanadában vagy Mexikóban jutottak hozzá; vagy (b) Japán, ha a Szoftverre vonatkozó engedélyhez Japánban, Kínában, Koreában vagy egyéb olyan délkelet-ázsiai országban jutottak hozzá, ahol a hivatalos nyelvek írásbeli változatához vagy képírást használnak (pl. hanzi, kandzsi vagy handzsa), és/vagy olyan írásrendszert, amely a képíráson alapszik vagy szerkezetében ahhoz hasonló, mint amilyen például a hangul vagy a kana; vagy (c) Anglia, ha a Szoftverre vonatkozó engedélyt nem a fent leírt joghatóságok területén vásárolták. Ha a kaliforniai jog az irányadó, akkor Santa Clara megye (Kalifornia) megfelelő bíróságai, ha a japán jog az irányadó, akkor a Tokiói Kerületi Bíróság (Japán), továbbá ha az angol jog az irányadó, akkor az illetékes londoni bíróságok (Anglia) nem kizárólagos illetékességgel rendelkeznek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében. A jelen szerződésre nem vonatkoznak a nemzetközi kollíziós magánjogi szabályok (egyik államé sem), illetve az Egyesült Nemzetek - áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló - Egyezménye sem, melyeknek alkalmazása kifejezetten kizárt.

13. Általános rendelkezések.

Ha a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a jelen szerződés többi részének érvényességét, amely feltételeinek megfelelően érvényes és kikényszeríthető marad. A jelen szerződés nem sérti a fogyasztói minőségben eljáró fél törvényes jogait. A jelen szerződés csak írásban és az Adobe felhatalmazott tisztségviselője által aláírva módosítható. Az Adobe a frissítéseket további vagy eltérő feltételekkel is engedélyezheti. A jelen Szerződés az Adobe és Ön között a Szoftverrel kapcsolatban létrejött teljes megállapodást képezi, és felváltja a Szoftverre vonatkozóan ezt megelőzően tett minden nyilatkozatot, megbeszélését, kötelezettségvállalást, közlést és nyilvánosságra hozatalt.

14. Felhívás az USA kormányzati végfelhasználók részére.

Az USA kormányzati végfelhasználók esetében az Adobe vállalja, hogy eleget tesz a vonatkozó esélyegyenlőségrõl szóló jogszabályoknak, ideértve - amennyiben alkalmazható - a módosított 11246. sz. kormányrendelet rendelkezéseit, a vietnami háborús veteránok beilleszkedését elősegítő 1974. évi törvény 402. §-át (38 USC 4212), a módosított 1973. évi rehabilitációs törvény 503. §-át, továbbá a 41 CFR 60-1-től 60-60-ig terjedő részét, valamint a 60-250 és 60-741 részekben foglalt szabályokat. Az előző mondatban foglalt, hátrányos helyzetűek negatív megkülönböztetése ellenzéséről rendelkező pont és szabályok a jelen szerződésbe utalás révén beleértendők.

15. Engedélyeknek való megfelelés.

Ha Ön vállalkozó vagy szervezet, vállalja, hogy az Adobe vagy felhatalmazott képviselőjének kérésére 30 (harminc) napon belül teljes mértékben dokumentálja és igazolja, hogy valamennyi Szoftver használata összhangban áll a kérés idején az Adobe-tól kapott érvényes engedélyekkel.

16. Egyes rendelkezések és kivételek.

16.1 Kártérítési felelősség korlátozása a Németországban és Ausztriában tartózkodó felhasználók részére.

16.1.1 Ha a Szoftvert Németországban vagy Ausztriában vásárolta, és huzamosabb ideig ebben az országban tartózkodik, akkor a 10. pont nem alkalmazható. Helyette a 16.1.2 pont rendelkezéseinek megfelelően az Adobe törvényes kártérítési felelőssége az alábbiak szerint korlátozandó: (i) Az Adobe csak azon károk összegéig vállal felelősséget, amelyek a kárral érintett felhasználási szerződés megkötésének idején jellemzően előreláthatóak voltak, mely kárt egy lényeges szerződéses kötelezettség enyhe gondatlanságból történő megszegése okozta, valamint (ii) az Adobe nem vállal kártérítési felelősséget olyan kárért, amely nem lényeges szerződéses kötelezettség enyhe gondatlanságból elkövetett megszegésének az eredménye.

16.1.2 A fenti felelősségkorlátozás nem vonatkozik a jogszabály szerint kötelező anyagi felelősségre, különösen nem a német termékfelelősségről szóló törvény alapján fennálló felelősségre, valamely adott garanciavállalás miatt vagy vétkesen okozott személyi sérülésért való felelősségre.

16.1.3 Ön köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a károk elkerülése vagy enyhítése érdekében, különösen pedig biztonsági másolatokat készíteni a Szoftverről és saját számítógépes adatairól a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

hogy a saját államában működő Adobe képviselettel a jelen termékhez mellékelt címen és elérhetőségi információk révén, vagy az interneten a www.adobe.com/hu honlapon keresztül vegye fel a kapcsolatot.

Az Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader és a Shockwave az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Reader_Player_AIR_WWEULA-hu_HU-20080204_1313