Accessibility

Garantinių įsipareigojimų apribojimas ir programinės įrangos naudojimo licencija.

ŠĮ DOKUMENTĄ SUDARO INFORMACIJA APIE GARANTIJOS TAIKYMĄ (I DALIS) IR LICENCIJOS
SUTARTIS, KURIOJE NUSTATOMAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS "ADOBE" NAUDOJIMAS (II DALIS).

I DALIS. GARANTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ APRIBOJIMAS.

PROGRAMINĖ ĮRANGA IR KITA INFORMACIJA JUMS PRISTATOMA TOKIA, KOKIA FAKTIŠKAI YRA, SU VISAIS JOS TRŪKUMAIS. "ADOBE", JOS TIEKĖJAI IR SERTIFIKAVIMO AGENTŪROS NEGARANTUOJA IR NEGALI GARANTUOTI UŽ VEIKIMĄ AR REZULTATUS, KURIUOS GALITE GAUTI NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, SERTIFIKAVIMO AGENTŪROS PASLAUGAS AR KITŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASIŪLYMUS. "ADOBE", JOS TIEKĖJAI IR SERTIFIKAVIMO AGENTŪROS NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, SĄLYGŲ, PAREIŠKIMŲ IR NENUSTATO TERMINŲ (NESVARBU, AR TIESIOGINIŲ AR NUMANOMŲ, AR PAGAL ĮSTATYMUS, TEISĖS PRINCIPUS, TRADICIJAS, VARTOSENĄ AR KITKĄ), DĖL KOKIŲ BEBŪTŲ DALYKŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, DRAUDIMĄ PAŽEISTI TREČIŲJŲ ASMENŲ TEISES, PERKAMUMĄ, NUOSEKLUMĄ, PATENKINAMĄ KOKYBĘ AR TINKAMUMĄ KURIAM NORS KONKREČIAM TIKSLUI.

II DALIS. PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO LICENCIJA.

NAUDODAMI, KOPIJUODAMI AR PLATINDAMI VISĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ "ADOBE" (PROGRAMINĖ ĮRANGA) AR JOS DALĮ, JŪS ĮSIPAREIGOJATE LAIKYTIS VISŲ ŠIOS SUTARTIES SĄLYGŲ, YPAČ ŠIŲ JOJE NUSTATYTŲ NUOSTATŲ: 2 DALYJE DĖL NAUDOJIMO; 4 DALYJE DĖL PERLEIDIMO; 6 DALYJE DĖL PRISIJUNGIMO IR PRIVATUMO; 9 DALYJE DĖL GARANTIJOS; 10 IR 16 DALYSE DĖL ATSAKOMYBĖS. JŪS SUTINKATE, KAD ŠI SUTARTIS YRA ĮGYVENDINAMA JŪSŲ IR KITO JURIDINIO ASMENS, GAVUSIO PROGRAMINĘ ĮRANGĄ IR KIENO VARDU JI NAUDOJAMA, ATŽVILGIU. JEIGU NESUTINKATE SU ŠIOS SUTARTIES SĄLYGOMIS, JŪS NEGALITE NAUDOTI

PROGRAMINĖS ĮRANGOS.

"ADOBE" LEIDŽIA JUMS NAUDOTI ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ IŠIMTINAI PAGAL ŠIOS SUTARTIES SĄLYGAS. NAUDOJANTIS TREČIŲJŲ ASMENŲ MEDŽIAGA IR PASLAUGOMIS, TEIKIAMOMIS KARTU SU PROGRAMINE ĮRANGA, GALI BŪTI TAIKOMOS KITOKIOS NEGU PAPRASTAI BŪNA ATSKIROJE LICENCIJOS SUTARTYJE SĄLYGOS, SU KURIOMIS GALIMA SUSIPAŽINTI PRIE TOS MEDŽIAGOS PRIDĖTAME "READ ME" FAILE ARBA "PASTABOSE DĖL TREČIŲJŲ ASMENŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS" IR / ARBA "PAPILDOMOSE SĄLYGOSE", KURIAS GALIMA RASTI INTERNETO TINKLALAPYJE http://www.adobe.com/go/thirdparty_lt.

1. Apibrėžimai.

"Adobe" reiškia "Adobe Systems Incorporated", Delavero bendrovę, kurios adresas yra 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, jeigu taikomas šios Sutarties 12 dalies (a) punktas; kitais atvejais tai yra "Adobe Systems Software Ireland Limited", kurios adresas yra Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Airijos Respublika, t. y., Airijos įstatymų nustatyta tvarka įsteigta bendrovė, kuri yra "Adobe Systems Incorporated" filialas ir licencijos turėtoja. Kompiuteris reiškia virtualųjį ar fizinį asmeninį prietaisą, kuris priima skaitmeninės ar panašios formos informaciją, ir pagal nustatytų instrukcijų seką atlieka su ja operacijas, kad gautų konkretų rezultatą. Programinė įranga reiškia: (a) visą failų turinį (nesvarbu, ar pristatytą elektroniniu būdu, ar gautą iš fizinių laikmenų), arba diskus ar kitas laikmenas, prie kurių pridedama ši Sutartis; tai gali būti: (i) "Adobe" arba trečiojo asmens kompiuterinę informaciją arba programinę įrangą, įskaitant "Adobe Reader"® (Adobe Reader), "Adobe® AIR"™ (Adobe AIR), grotuvus "Adobe Flash®", "Shockwave®" ir "Authorware®" (toliau "Flash", "Shockwave" ir "Authorware" grotuvai vadinami "Web Players" (Web Players)); (ii) atitinkamą rašytinę aiškinamąją medžiagą arba failus (Dokumentacija); (iii) šriftus; ir (b) Programinės įrangos patobulinimus, modifikuotas versijas, atnaujinimus, papildymus ir kopijas, (jeigu jų būtų), kuriuos jums pagal licenciją suteikia "Adobe" (toliau visi kartu - Patobulinimai). Naudojimas reiškia prieigą, instaliavimą, perkėlimą į atmintį, atgaminimą, kopijavimą ar kitokį pasinaudojimą Programinės įrangos funkcinėmis galimybėmis.

2. Programinės įrangos licencija.

Jeigu Programinę įrangą įsigijote iš "Adobe" arba vieno iš jos įgaliotų licenciatų ir laikotės šios sutarties sąlygų bei
3 dalyje nustatytų apribojimų, "Adobe" suteikia jums Programinės įrangos naudojimo neišimtinę licenciją Dokumentacijoje nurodytiems, toliau aptartiems, tikslams.

2.1 Bendras naudojimas. Galite instaliuoti ir naudoti vieną Programinės įrangos kopiją į savo Kompiuterį. Skaitykite
3 dalyje apie svarbius apribojimus, taikomus Programinės įrangos naudojimui.

2.2 Naudojimas serveryje. Ši sutartis nesuteikia jums teisės instaliuoti ar naudoti programinės įrangos į savo kompiuterio failų serverį. Norėdami sužinoti, kaip naudoti Programinę įrangą per kompiuterio failų serverį, skaitykite http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_lt dėl informacijos apie "Adobe Reader" arba http://www.adobe.com/go/licensing_lt dėl informacijos apie "Adobe Runtimes".

2.3 Platinimas. Ši licencija nesuteikia jums teisės suteikti sublicencijos į programinę įrangą ar jos platinti. Norėdami sužinoti, kaip gauti teisę platinti Programinę įrangą materialiose laikmenose, per vidaus tinklą ar su jūsų produktais ar paslaugomis, skaitykite http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_lt dėl informacijos apie "Adobe Reader" arba http://www.adobe.com/go/licensing_lt dėl informacijos apie "Adobe Runtimes".

2.4 Atsarginė kopija. Jūs turite teisę pasidaryti vieną atsarginę Programinės įrangos kopiją su sąlyga, kad ji nebus instaliuota ar naudojama. Jūs neturite teisės perduoti teisių į atsarginę kopiją, išskyrus atvejus, kai perleidžiate visas teises į Programinę įrangą 4 dalyje nustatyta tvarka.

3. Įsipareigojimai ir apribojimai.

3.1 "Adobe Runtime" taikomi apribojimai. Neturite teisės naudoti "Adobe Runtime" su įranga, kuri nėra personalinio kompiuterio tipo produktas ir su bet kokiais kurios operacinės sistemos priedėliais ar įrangos versijomis. Aiškumo dėlei ir kaip pavyzdį galima paminėti, kad "Adobe Runtime" negalima naudoti (a) su jokia mobilia įranga, imtuvu-dekoderiu (set top box (STB)), delniniu kompiuteriu, telefonu, internetu ir kita konvergencine įranga (web pad), delniniu ir "tablet" tipo kompiuteriu (tablet ir Tablet PC) (išskyrus kompiuterius su "Windows XP Tablet PC Editon" ir vėlesnėmis versijomis), žaidimų konsole (game console), televizoriumi, skaitmeninių diskų (DVD) grotuvu, universaliu centru (media center) (išskyrus centrus su "Windows XP Media Center Editon" ir vėlesnes versijas), elektronine skelbimo ar kitokių nuorodų lenta, interneto ar kitokia prie interneto prijungta įranga, asmeniniu elektroniniu pagalbininku (PDA), medicinos įranga, bankomatu, telematikos įranga, žaidimų automatu, namų automatine sistema, kiosku, nuotolinio valdymo pultu ar kitu elektroniniu plataus vartojimo prietaisu, (b) su per operatorių veikiančia mobilia, kabeline, palydovine ar televizijos sistema, arba (c) su kita uždarų sistemų įranga. Informacijos apie licencijas naudoti "Adobe Runtimes" su šiomis sistemomis rasite http://www.adobe.com/go/licensing_lt.

3.2 "Adobe Reader" taikomi apribojimai. Apžiūrėti, platinti ir bendrai naudoti PDF failus "Adobe Reader" licencijas suteikia ir platina "Adobe".

3.2.1 Įsipareigojimai ir apribojimai. Neturite teisės integruoti "Adobe Reader" į kitokią programinę įrangą, naudoti su kita programine įranga, priedėliais (plug-in) arba išplėtimo įranga, kuri naudoja ar remiasi "Adobe Reader", konvertuodama ar transformuodama PDF failus į kitą formatą (pvz., PDF failą į TIFF, JPEG arba SVG failą).

3.2.2 Priedėlių apribojimai. Neturite teisės integruoti ar naudoti "Adobe Reader" su bet kuriais programinės įrangos priedėliais, sukurtais ne pagal "Adobe" licencijos sutartį (Adobe Integration Key License Agreement).

3.2.3 Išjungtos funkcijos. "Adobe Reader" gali turėti ypatybes ar funkcines galimybes, kurios yra paslėptos ar gali atrodyti išjungtos arba neveikiančios ("Išjungtos funkcijos"). Išjungtos funkcijos aktyvuosis tik atidarius PDF dokumentą, sukurtą naudojantis aktyvavimo atitinkama technologija, kurią galima gauti tik iš "Adobe". Jūs neturite teisės ieškoti ar bandyti rasti neaktyvuotų funkcijų, išskyrus naudojantis šiomis aktyvavimo technologijomis, ar pasikliauti "Adobe Reader", tikintis, kad ji sukurs iš esmės į neaktyvuotą funkciją panašią funkciją arba kitaip apeiti leidimus, valdančius šių funkcijų aktyvavimą. Daugiau informacijos apie neaktyvuotas funkcijas skaitykite http://www.adobe.com/go/readerextensions_lt.

3.3 Pastabos. Visos leistinos padarytos Programinės įrangos kopijos turi būti su tuo pačiu autoriaus teisės ženklu ir kitais nuosavybę patvirtinančiais įrašais Programinėje įrangoje.

3.4 Draudimas modifikuoti ar atlikti reversinę inžineriją. Programinę įrangą draudžiama modifikuoti, adaptuoti, versti, taip pat draudžiama jos pagrindu kurti išvestines programas. Neturite teisės atlikti Programinės įrangos reversinės inžinerijos, jos dekompiliuoti, išskaidyti arba bandyti kitais būdais atskleisti jos išeities kodo, išskyrus tiek, kiek pagal galiojančius įstatymus aiškiai leidžiama ją iškompiliuoti suderinamumo tikslais.

4. Perleidimas.

Programinę įrangą draudžiama nuomoti, parduoti, suteikti jai sublicenciją, suteikti ar perduoti savo teises į ją arba leisti kitam asmeniui nusikopijuoti visą Programinę įrangą arba kurią nors jos dalį į kitą Kompiuterį, išskyrus tai, kas aiškiai leidžiama pagal šią Sutartį. Tačiau jūs turite teisę perduoti visas savo teises nuolat naudotis Programine įranga kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui su sąlyga, kad: (a) jūs taip pat perduosite (i) šią sutartį ir (ii) Programinę įrangą kartu su kita susieta programine ar kompiuterine įranga, kuri įeina į Programinės įrangos paketą arba yra iš anksto instaliuota, įskaitant visas kopijas, patobulinimus ir ankstesnes versijas; (b) nepasiliksite sau jokių kopijų, ar Kompiuteryje saugomų atsarginių variantų ar kopijų; ir (c) gaunančioji šalis sutiks su šios sutarties sąlygomis bei kitomis sąlygomis ir terminais, pagal kuriuos jūs gavote galiojančią licenciją į Programinę įrangą. Nepaisant to, kas išvardyta, jūs neturite teisės perleisti mokyti skirtos, išankstinės (pre-release) arba neskirtos parduoti Programinės įrangos.

5. Intelektinės nuosavybės teisės, teisių išlaikymas.

Programinė įranga ir visos teisėtai daromos jos kopijos yra "Adobe Systems Incorporated" ir jos tiekėjų intelektinė nuosavybė. Programinės įrangos sudėtis, sandara ir kodas sudaro "Adobe Systems Incorporated" vertingas komercines paslaptis ir jos tiekėjų konfidencialią informaciją. Programinę įrangą saugo įstatymai, įskaitant, be apribojimų, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų šalių įstatymus dėl autorių teisių apsaugos, bei tarptautinių sutarčių nuostatos. Išskyrus tai, kas aiškiai nustatyta Sutartyje, šia Sutartimi nėra suteikiamos jokios intelektinės nuosavybės teisės į Programinę įrangą, o visos teisės, kurių suteikimas nėra aiškiai nurodytas, priklauso "Adobe" ir jos tiekėjams.

6. Prisijungimas ir privatumas.

6.1 PDF failų naudojimas. Kai naudojate programinę įrangą PDF failui, kurio registracijos "Adobe PDF paslaugos reklama" metu leidote rodyti reklamą, atidaryti, jūsų kompiuteris gali prisijungti prie "Adobe", reklamuotojo ar trečiojo asmens valdomo tinklapio. Tada išsiunčiamas jūsų tarptinklinio protokolo (IP) adresas. Tinklapį talpinanti šalis gali šia technologija pasinaudoti reklamai ar kitokiai atidarytame faile ar greta jo esančiai elektroninei medžiagai siųsti (arba siųsti). Tinklapio operatorius taip pat gali naudoti "JavaScript", tinklapio indikatorius (taip pat žinomus kaip operacijų žymes ar vieno pikselio gif failus) ir kitas technologijas padidinti ir išmatuoti reklamos efektyvumą bei reklamos turinį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Bendrauti su "Adobe" tinklapiais taikomos "Adobe" privatumo elektroninėje erdvėje taisyklės, su kuriomis galima susipažinti internete adresu http://www.adobe.com/go/privacy_lt. "Adobe" neturi teisės naudotis ar valdyti trečiųjų asmenų naudojamų funkcijų, o trečiųjų asmenų tinklapiuose taikomai informacijos naudojimo tvarkai "Adobe" privatumo elektroninėje erdvėje taisyklės netaikomos.

6.2 Tobulinimas. Jūs pripažįstate ir įsipareigojate netrukdyti savo kompiuteriui dėl programinės įrangos automatiškai prisijungti prie interneto ir ieškoti galimų atnaujinimų automatiškai parsisiųsti ir įkrauti į jūs kompiuterio atmintį bei pranešti "Adobe", kad programinė įranga instaliuota sėkmingai. Tokiu atveju "Adobe" perduodama tik asmens tapatybės nustatyti neleidžianti informacija. Bendrautii su "Adobe" tinklapiais taikomos "Adobe" privatumo elektroninėje erdvėje taisyklės, su kuriomis galima susipažinti internete adresu http://www.adobe.com/go/privacy_lt. Daugiau informacijos apie numatytų atnaujinimo pasirinkčių keitimą ieškokite Dokumentuose.

6.3 Pasirinkčių valdymas (Settings Manager). Dėl "Flash Player" tam tikros vartotojų parinktys jūsų Kompiuteryje gali kauptis kaip lokalus bendrai naudojamas objektas. Šios nuostatos nėra susijusios su jumis, bet leidžia jums konfigūruoti "Flash Player" parinktis. Daugiau informacijos apie lokalius bendrai naudojamus objektus savo kompiuteryje galite rasti internete adresu http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_lt, ir daugiau informacijos apie pasirinkčių valdymą - adresu http://www.adobe.com/go/settingsmanager_lt.

7. Trečiųjų šalių pasiūlymai.

Programinė įranga gali suteikti jums prieigą ir galimybę bendrai naudotis trečiųjų asmenų tinklapiais, programinės įrangos programomis ir duomenų paslaugomis, įskaitant plačių galimybių interneto tinklapiais (Trečiųjų asmenų pasiūlymai). Jūsų prieiga ir naudojimasis Trečiųjų asmenų pasiūlymais, įskaitant prekes, paslaugas ar informaciją, yra reglamentuojama šiems pasiūlymams nurodytomis sąlygomis. Trečiųjų asmenų pasiūlymai "Adobe" nepriklauso ir "Adobe" jų neteikia.

8. Skaitmeniniai sertifikatai.

8.1 Naudojimas. "Adobe AIR" naudoja skaitmeninius sertifikatus tam, kad padėtų jums nustatyti trečiųjų šalių sukurtų programų "Adobe AIR" leidėjo tapatybę. "Adobe Reader" atveju naudojami skaitmeniniai sertifikatai PDF dokumentams pasirašyti ir parašui tvirtinti bei patvirtintus PDF dokumentus tvirtinti. Jūsų kompiuteris gali prisijungti prie interneto skaitmeninio sertifikavimo tvirtinimo metu. Skaitmeninį pažymėjimą išduoda trečiojo asmens sertifikavimo agentūra, įskaitant "Adobe" sertifikuotų dokumentų paslaugų (CDS) pardavėjų sąrašą, apie kurį galite sužinoti internete adresu http://www.adobe.com/go/partners_cds_lt ("Certificate Authorities") arba galite sudaryti savarankiškai.

8.2 Sąlygos. Jūs ir sertifikavimo agentūra atsakote už skaitmeninio sertifikato pirkimą, naudojimą ir pasikliovimą juo. Prieš pasinaudodami kuriuo nors sertifikuotu dokumentu, skaitmeninėmis paslaugomis ar sertifikavimo agentūros paslaugomis, turėtumėte susipažinti su taikytinomis sąlygomis, kuriomis atitinkama sertifikavimo agentūra teikia paslaugas, tai pat abonento sutartimi, sutartimis su laiduojančia šalimi (relying party agreements), sertifikatų taisyklėmis (certificate policies) ir praktikos sąlygomis (practice statements). Nuorodų dėl informacijos apie "Adobe" CDS pardavėjus ieškokite adresu http://www.adobe.com/go/partners_cds_lt.

8.3 Pripažinimas. Jūs sutinkate, kad (a) skaitmeninis sertifikatas prieš tvirtinant galėjo būti panaikintas, o skaitmeninis parašas ar sertifikatas atrodys galiojantis, nors iš tiesų bus negaliojantis; (b) skaitmeninio sertifikato apsauga ar tikrumas gali būti pažeisti dokumentą pasirašančio asmens, atitinkamos sertifikavimo agentūros ar kurio nors trečiojo asmens veiksmais ar neveikimu, ir (c) sertifikatą galite sudaryti savarankiškai, kai jis nėra išduotas sertifikavimo agentūros. JŪS IŠIMTINAI ATSAKOTE UŽ SPRENDIMĄ PASIKLIAUTI SERTIFIKATU. IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI SERTIFIKAVIMO AGENTŪRA JUMS SUTEIKIA ATSKIRĄ RAŠYTINĘ GARANTIJĄ, SKAITMENINIO SERTIFIKATO NAUDOJIMO RIZIKA TENKA TIK JUMS.

8.4 Trečioji šalis - naudos gavėja. Jūs sutinkate, kad sertifikavimo agentūra, kuria pasikliaujate, yra šios sutarties trečioji šalis - naudos gavėja, turinti teisę reikalauti vykdyti šią sutartį savo vardu tokiu pat būdu kaip ir "Adobe".

8.5 Žalos atlyginimas. Jūs sutinkate, kad "Adobe" ir visos sertifikavimo agentūros (išskyrus kaip aiškiai numatyta sertifikavimo agentūros sąlygose) neprisiima jokios atsakomybės dėl jokių prievolių, nuostolių, veiksmų, žalos ar reikalavimų (įskaitant visas protingas išlaidas, sąnaudas ir teisininkų honorarus), kurie atsiranda ar susiję su šios agentūros paslaugų naudojimu ar pasitikėjimu jomis, įskaitant, be apribojimų (a) naudojimąsi baigusiu galioti arba panaikintu sertifikatu; (b) neteisingą sertifikato patvirtinimą; (c) sertifikato naudojimą kitokiu būdu, negu leidžiama pagal sąlygų, šios Sutarties ir galiojančių įstatymų nuostatas; (d) nesugebėjimą pagal aplinkybes priimti protingą sprendimą Paslaugų teikėjo paslaugų ar sertifikatų atžvilgiu; arba (e) kurių nors, taikytinose su paslaugomis susijusiose sąlygose nustatytų, įsipareigojimų nevykdymo.

9. Be garantijos.

Programinė įranga jums pristatoma TOKIA, KOKIA FAKTIŠKAI yra, su VISAIS JOS TRŪKUMAIS. "ADOBE", JOS TIEKĖJAI IR SERTIFIKAVIMO AGENTŪROS NEGARANTUOJA IR NEGALI GARANTUOTI UŽ VEIKIMĄ AR REZULTATUS, KURIUOS GALITE GAUTI NAUDODAMI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, SERTIFIKAVIMO AGENTŪROS PASLAUGAS AR KITŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASIŪLYMUS. "ADOBE", JOS TIEKĖJAI IR SERTIFIKAVIMO AGENTŪROS NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, SĄLYGŲ, PAREIŠKIMŲ IR NENUSTATO TERMINŲ (NESVARBU, AR TIESIOGINIŲ AR NUMANOMŲ, AR PAGAL ĮSTATYMUS, TEISĖS PRINCIPUS, TRADICIJAS, VARTOSENĄ AR KITKĄ), DĖL KOKIŲ BEBŪTŲ DALYKŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, DRAUDIMĄ PAŽEISTI TREČIŲJŲ ASMENŲ TEISES, PERKAMUMĄ, NUOSEKLUMĄ, PATENKINAMĄ KOKYBĘ AR TINKAMUMĄ KURIAM NORS KONKREČIAM TIKSLUI. 9 ir 10 dalių nuostatos galioja ir po to, kai ši sutartis pasibaigs, nesvarbu, ar ji bus nutraukta, ar kitu būdu neteks galios, tačiau tai nereiškia, kad po sutarties nutraukimo toliau galios arba atsiras teisė naudotis Programine įranga.

10. Atsakomybės apribojimas.

"ADOBE", JOS TIEKĖJAI AR SERTIFIKAVIMO AGENTŪROS NEBUS ATSAKINGI JUMS UŽ JOKIUS REIKALAVIMUS ATLYGINTI ŽALĄ, PRETENZIJAS AR IŠLAIDAS, ĮSKAITANT ŠALUTINĘ, NETIESIOGINĘ AR ATSITIKTINĘ ŽALĄ, NEGAUTĄ PELNĄ, PAJAMAS AR PRARASTAS SANTAUPAS, NET JEIGU "ADOBE" ATSTOVAS BUVO ĮSPĖTAS APIE TOKIĄ NUOSTOLIŲ, ŽALOS AR REIKALAVIMŲ GALIMYBĘ. MINĖTI APRIBOJIMAI IR IŠIMTYS YRA TAIKOMI JŪSŲ JURISDIKCIJOS GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ LEISTINA APIMTIMI. VISA "ADOBE", JOS TIEKĖJŲ IR SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJŲ ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ AR RYŠIUM SU JA YRA NE DIDESNĖ UŽ SUMĄ, SUMOKĖTĄ UŽ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (JEIGU BUVO SUMOKĖTA). Niekas šioje Sutartyje neriboja "Adobe" atsakomybės jums dėl asmens mirties ar sužalojimo, įvykusio dėl "Adobe" nerūpestingumo ar apgaulės. "Adobe" atstovauja savo tiekėjams ir sertifikavimo agentūroms tik atsakomybės, į kurią neįeina ir / arba ribota apimtimi įeina įsipareigojimai, garantijos ir atsakomybė, apribojimo atvejais, numatytais šioje sutartyje, bet jokiu būdu ne kitais tikslais. Daugiau konkrečiai jurisdikcijai taikytinos informacijos rasite sutarties pabaigoje (jeigu ji ten pateikiama), arba kreipkitės į "Adobe" Pagalbos klientams skyrių.

11. Eksporto taisyklės. Jūs įsipareigojate neišsiųsti, neperleisti ir neišvežti į jokią kitą šalį Programinės įrangos ir nenaudoti jos tokiu būdu, kuris draudžiamas pagal Jungtinių Valstijų eksporto administravimo įstatymą (United States Export Administration Act) ar kitus eksportui taikomus įstatymus, apribojimus ir taisykles (Eksporto įstatymai). Be to, jeigu pagal Eksporto įstatymus Programinė įranga laikoma preke, kurios eksportui taikoma kontrolė, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad nesate iš valstybės, kuriai taikomas embargas ar kitokie apribojimai (įskaitant, be apribojimų, Iraną, Siriją, Sudaną, Kubą ir Šiaurės Korėją) ir kad pagal Eksporto įstatymus jums nėra kitaip draudžiama gauti Programinės įrangos. Visos Programinės įrangos naudojimo teisės yra suteikiamos su sąlyga, kad jos bus atimtos, jeigu nesilaikysite šios Sutarties sąlygų.

12. Taikoma teisė.

Ši sutartis reglamentuojama ir aiškinama pagal materialinės teisės įstatymus, galiojančius: (a) Kalifornijos valstijoje, jeigu Programinės įrangos licenciją pirkote būdami Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje ar Meksikoje, arba (b) Japonijoje, jeigu Programinės įrangos licenciją pirkote būdami Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje arba kitoje Pietryčių Azijos šalyje, kur visų oficialių kalbų rašmenys yra arba ideografiniai (pvz., hanzi, kandži, arba handža), arba / ir panašūs pagal savo sandarą, pvz., hangul arba kana; arba (c) Anglijoje, jeigu Programinės įrangos licenciją įsigijote būdami kurioje nors, pirmiau nepaminėtoje jurisdikcijoje. Atitinkami Kalifornijos valstijos Santa Klara apygardos teismai, kai taikoma Kalifornijos teisė, Tokijo apygardos teismas Japonijoje, kai taikoma Japonijos teisė, ir kompetentingi Londono (Anglija) teismai kai taikoma Anglijos teisė, turi neišimtinę jurisdikciją nagrinėti visus su šia sutartimi susijusius ginčus. Šiai Sutarčiai netaikomos jokios kitos tarptautinės privatinės teisės taisyklės dėl jurisdikcijos ir Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių, kurią taikyti aiškiai atsisakoma.

13. Bendrosios nuostatos.

Jeigu kuri nors šios sutarties dalis pasirodytų esanti negaliojanti arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos likusiai sutarties daliai, kuri liks galiojanti ir įgyvendinama pagal jos sąlygas. Ši sutartis neapribos nė vienos Sutarties šalies, kuri veikia kaip vartotoja, įstatymų nustatytų teisių. Ši sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu dokumentu, kurį pasirašo įgaliotas "Adobe" pareigūnas. "Adobe" gali suteikti jums licenciją į atnaujinimus pagal papildomas arba skirtingas sąlygas. Ši Sutartis sudaro visą "Adobe" ir jūsų susitarimą dėl Programinės įrangos ir pakeičia visus ankstesnius, su Programine įranga susijusius, pareiškimus, aptarimus, supratimus, bendravimus ar reklamą.

14. Pastaba JAV vyriausybiniams galutiniams vartotojams.

JAV vyriausybinių galutinių vartotojų atžvilgiu "Adobe" įsipareigoja laikytis visų taikytinų lygių galimybių įstatymų, įskaitant, jeigu reikia, Vykdomojo įsako (Executive Order) 11246, su visais jo pakeitimais, 1974 m. Įstatymo dėl pagalbos Vietnamo karo veteranams (Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act) 402 dalies (38 USC 4212), ir 1973 Reabilitacijos įstatymo (Rehabilitation Act) 503 dalies, su visais pakeitimais, nuostatų bei 41 CFR nuo 60-1 iki 60-60 dalies, 60-250, ir 60-741 dalių taisyklių. Šioje Sutartyje bus pateikiamos nuorodos į lygių galimybių priimant į darbą straipsnį (affirmative action clause) ir į reikalavimus, minėtus prieš šį sakinį esančiame sakinyje.

15. Laikymasis licencijų sąlygų.

Jeigu esate verslo įmonė, bendrovė ar organizacija, jūs įsipareigojate, "Adobe" arba jos įgaliotam atstovui pareikalavus, per trisdešimt (30) dienų parengti ir patvirtinti visus dokumentus apie tai, kad pareikalavimo metu bet kuri ir visa "Adobe" Programinė įranga buvo naudojama pagal "Adobe" jums išduotą galiojančią licenciją.

16. Specifinės sąlygos ir išimtys.

16.1 Ribotos apimties garantija Vokietijos ir Austrijos vartotojams.

16.1.1 Jeigu Programinę įrangą įsigijote Vokietijoje arba Austrijoje, kur paprastai gyvenate, tuomet 10 dalis jums netaikoma; vietoje to, remiantis 16 dalies 1.2 punkto nuostatomis, įstatymų nustatyta "Adobe" atsakomybė už žalą ribojama: (i) "Adobe" atsakomybė už žalą gali būti ne didesnė už žalos dydį, kuris sudarant licenciją paprastai numatomas kaip žala, padaryta dėl esminio sutartinio įsipareigojimo nevykdymo, kurio priežastis nedidelis nerūpestingumas, ir (ii) "Adobe" nebus atsakinga už žalą, padarytą dėl neesminio sutartinio įsipareigojimo nevykdymo, kurio priežastis nedidelis nerūpestingumas.

16.1.2 Minėtas atsakomybės apribojimas netaikomas įstatymų nustatytai privalomai atsakomybei, ypač tai, kuri nustatyta Vokietijos civilinės atsakomybės dėl produkto padarytos žalos įstatyme (German Product Liability Act), atsakomybei už specifinės garantijos suteikimą, arba atsakomybei už asmens sužalojimą nusikalstamais veiksmais.

16.1.3 Jūs privalote imtis visų protingų priemonių, kad išvengtumėte arba sumažintumėte žalą, ypač, kaip numatyta šioje Sutartyje, pasidaryti Programinės įrangos ir savo kompiuteriuose saugomų duomenų atsargines kopijas.

Jeigu turite klausimų dėl šios sutarties arba norite paprašyti informacijos iš "Adobe", prašom naudotis adresu ir kontaktine informacija, kuri pridėta prie šio produkto, arba susisiekti su jus aptarnaujančiu "Adobe" skyriumi internetu: www.adobe.com/lt.

"Adobe", "AIR", "Authorware", "Flash", "Reader", ir "Shockwave" yra registruoti prekės ženklai, arba Jungtinėse Amerikos Valstijose ir / arba kitose valstybėse esančios įmonės "Adobe Systems Incorporated" prekių ženklai.

Reader_Player_AIR_WWEULA-lt_LT-20080204_1313