Accessibility

Відмова від гарантій та ліцензійна угода на комп'ютерну програму.

ЦЕЙ ДОКУМЕНТ МІСТИТЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ГАРАНТІЇ (ЧАСТИНА І) ТА ЛІЦЕНЗІЙНУ УГОДУ,
ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ADOBE (ЧАСТИНА ІІ).

 

ЧАСТИНА І. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ.

ЦЯ КОМПЮТЕРНА ПРОГРАМА ІЗ СУПРОВІДНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ НА УМОВАХ "ЯК Є" І МОЖЕ МІСТИТИ ПЕВНУ КІЛЬКІСТЬ НЕДОЛІКІВ. ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АБО РЕЗУЛЬТАТІВ, ОДЕРЖАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОСЛУГ ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ АБО ІНШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТРЕТІХ ОСІБ. ЗА ВИНЯТКОМ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, УМОВИ, ЗАЯВИ АБО ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛЮЧЕНИМИ АБО ЯКІ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧИТИ АБО ОБМЕЖИТИ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВАШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ, КОМПАНІЯ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, УМОВ АБО ПОЛОЖЕНЬ (ВИРАЖЕНИХ ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО, ЯК ЗА ЗАКОНОМ, ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ, ЗВИЧАЄМ, ПРАВАМИ СПОЖИВАЧІВ, ТАК І ТИХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІНШИМ ЧИНОМ, СТОСОВНО БУДЬ-ЯКОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ: НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ТОВАРНОГО ВИГЛЯДУ, СУМІСНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ОСОБЛИВОЇ МЕТИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НИМИ).

ЧАСТИНА ІІ. ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ НА ВСІ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ, ЯКЩО КОРИСТУЄТЕСЬ, ВИГОТОВЛЯЄТЕ КОПІЇ АБО РОЗПОВСЮДЖУЄТЕ ВСЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПАНІЇ ADOBE АБО ЙОГО КОМПОНЕНТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАСТУПНЕ: ВИКОРИСТАННЯ, ЩО ПЕРЕДБАЧЕНЕ В РОЗДІЛІ 2; ДОЗВІЛ НА ПЕРЕДАЧУ В РОЗДІЛІ 4; МОЖЛИВІСТЬ ПІД'ЄДНАННЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ В РОЗДІЛІ 6; ГАРАНТІЇ В РОЗДІЛІ 9 ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В РОЗДІЛАХ 10 ТА 16. ЯКЩО ВИ ПОГОДИЛИСЬ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, ТО ВАС ТА ВАШУ КОМПАНІЮ (ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЯКЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВІД ВАШОГО ІМЕНІ) МОЖУТЬ ПРИМУСИТИ ВИКОНУВАТИ ЇЇ ПОЛОЖЕННЯ ЗА УМОВИ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ НА УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ, ТО НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

КОМПАНІЯ ADOBE ДОЗВОЛЯЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛИШЕ З ДОДЕРЖАННЯМ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ. ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ МАТЕРІАЛІВ ТРЕТІХ ОСІБ, ЩО ВКЛЮЧЕНІ В ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МОЖЕ РЕГЛАМЕНТУВАТИСЯ ІНШИМИ УМОВАМИ, ЯКІ ЗВИЧАЙНО ВИКЛАДАЮТЬСЯ В ОКРЕМІЙ ЛІЦЕНЗІЙНІЙ УГОДІ, У ФАЙЛІ «READ ME», ЩО МІСТИТЬСЯ В ТАКИХ МАТЕРІАЛАХ, АБО В «ПОВІДОМЛЕННІ ПРО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕТІХ ОСІБ ТА/АБО ДОДАТКОВИХ УМОВАХ, З ЯКИМИ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЯ НА ВЕБ- СТОРІНЦІ http://www.adobe.com/go/thirdparty_ua.

1. Визначення.

«Adobe» означає Adobe Systems Incorporated, компанію у штаті Делавер, що розташована за адресою: 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, якщо застосовується підрозділ 12 (a) цієї угоди; в іншому випадку Adobe означає компанію Adobe Systems Software Ireland Limited, що розташована за адресою: Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Republic of Ireland і заснована відповідно до законів Ірландії, є аффіліатом та ліцензіатом компанії Adobe Systems Incorporated. «Комп'ютер» означає віртуальний або фізичний персональний електронний пристрій, який приймає інформацію в цифровій або аналогічній формі та обробляє її для досягнення конкретного результату, виходячи з послідовності команд. «Програмне забезпечення» означає (a) повний зміст файлів (які надсилаються електронним шляхом, на фізичних носіях), диск (и) або інші носії, разом з якими надається ця угода, включаючи: (i) файли з програмним забезпеченням та іншою комп'ютерною інформацією компанії Adobe, в тому числі Adobe Reader® (надалі - «Adobe Reader»), Adobe® AIRTM, Adobe Flash® Player, Shockwave® Player та Authorware® Player (надалі плейєри Flash, Shockwave і Authorware разом іменуються Adobe Runtimes); (ii) пов'язані пояснювальні письмові матеріали або файли (надалі - «Документація»); (iii) типи шрифтів; (b) покращені, модифіковані версії, оновлення, доповнення та їх копії, що надаються вам компанією Adobe у будь-який час (надалі усі разом - «Оновлення»). «Використання» означає отримання, інсталяцію, завантаження, виготовлення копій або отримання інших вигод від функціональних можливостей програмного забезпечення.

2. Ліцензія на програмне забезпечення.

Якщо ви отримали Програмне Забезпечення від компанії Adobe або одного з її уповноважених ліцензіатів та дотримувались умов цієї угоди, у т. ч. обмежень, описаних у Розділі 3, то компанія Adobe надає вам невиключну ліцензію використовувати Програмне забезпечення для цілей, описаних у Документації, як визначено нижче:

2.1 Загальне використання. На комп'ютері з відповідними технічними характеристиками ви можете здійснювати інсталяцію та користування однією копією програмного забезпечення. Суттєві обмеження на використання програмного забезпечення викладені в Розділі 3.

2.2 Використання на Сервері. Ця угода не дозволяє інсталяцію або використання Програмного забезпечення на сервері. Інформацію про використання програмного забезпечення на сервері можна отримати на веб- сторінці http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ua для програми Adobe Reader; або http://www.adobe.com/go/licensing_ua для програми Adobe Runtimes.

2.3 Розповсюдження. Ця ліцензія не надає право на субліцензування або розповсюдження Програмного забезпечення. Iнформацію про оформлення права на розповсюдження програмного забезпечення на фізичному носії, через внутрішню мережу або разом з вашими продуктами або послугами можна знайти на сайті http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_ua для програми Adobe Reader; або http://www.adobe.com/go/licensing_ua для програми Adobe Runtimes.

2.4 Резервна копія. Ви можете зробити одну резервну копію програмного забезпечення, але за умови, що її не можна використовувати або здійснювати інсталяцію. Ви не можете передавати права на резервну копію, крім випадків, коли ви передаєте всі права на Програмне забезпечення, як це передбачається Розділом 4.

3. Зобов'язання та обмеження.

3.1 Обмеження щодо програми Adobe Runtime. Ви не можете використовувати будь-яку програму Adobe Runtime на такому пристрої, що не є PC-сумісним, або разом з будь-якою вбудованою версією або версією будь-якої операційної системи. Для уникнення сумнівів і лише для прикладу неможливо використовувати програму Adobe Runtime на будь-яких (a) мобільних пристроях, телевізійних декодерах, портативних пристроях, телефонних апаратах, портативних web-пристроях, планшетах і планшетних ПК (на які не встановлено програму Windows XP Tablet PC Edition), ігрових консолях, телевізорах, DVD-плейєрах, медіа- центрах (за винятком Windows XP Media Center Edition та її подальших версій), електронних рекламних щитах або інших цифрових пристроях виводу, пристроях для доступу до Інтернету або інших пристроях, під'єднаних до Інтернету, PDA, медичних пристроях, банкоматах, телематичних пристроях, ігрових автоматах, побутових автоматичних системах, інтерактивних терміналах, пристроях дистанційного управління або будь-яких інших електронних побутових приладах, (b) мобільних, кабельних, супутникових або телевізійних системах, що використовують послуги оператора або (c) інших пристроях із закритою системою. Інформацію про ліцензування програми Adobe Runtimes з метою використання на подібних системах можна отримати на сайті http://www.adobe.com/go/licensing_ua.

3.2 Обмеження щодо програми Adobe Reader. Ліцензування та розповсюдження програми Adobe Reader здійснюється компанією Adobe для перегляду, розповсюдження і спільного користування файлами в форматі PDF.

3.2.1 Обмеження щодо конверсії програмного забезпечення. Програмне забезпечення Adobe Reader не призначене для інтеграції або використання з іншим програмамним забезпеченням, додатковими модулями або оновленнями, які покладаються на програмне забезпечення Adobe Reader під час конверсії PDF-файлів або зміни їх формату (наприклад, формату PDF у формат TIFF, JPEG або SVG).

3.2.2 Обмеження, повязані з використанням додаткових модулів. Програмне забезпечення Adobe Reader не призначене для інтеграції або використання з додатковими модулями, що не було розроблено відповідно до ключової ліцензійної угоди для інтеграції програмного забезпечення Adobe.

3.2.3 Неактивні функції. Програмне забезпечення Adobe Reader містить функції або можливості, які є прихованими, неактивними або позначаються «сірим кольором» («Неактивні функції»). Неактивні функції активуються тільки в момент відкриття документа PDF, який був створений з використанням відповідної технології, що постачається лише компанією Adobe. Не намагайтесь отримати доступ до неактивних функцій в інший спосіб, крім використання таких дієвих технологій, і не застосовуйте програмне забезпечення Adobe Reader для створення функції, подібної за суттєвими ознаками до неактивної функції, або іншим чином не намагайтеся обійти технологію, що контролює активізацію будь-якої такої функції. Додаткову інформацію про неактивні функції можна отримати на сайті http://www.adobe.com/go/readerextensions_ua.

3.3 Повідомлення. Будь-яка зроблена вами копія програмного забезпечення має містити такі ж повідомлення про авторське право та інші захищені права, що й у програмному забезпеченні.

3.4 Заборона здійснення модифікацій або розшифровки вихідного коду програми. Не дозволяються модифікації, адаптації, переклади або створення похідних продуктів на основі програмного забезпечення. Не намагайтесь розшифровувати вихідний код, декомпілювати, розбивати на компоненти або іншим чином встановлювати вихідний код програмного забезпечення, за винятком прямого дозволу у діючому законодавстві на розшифровку вихідного коду або декомпіляцію програмного забезпечення.

4. Заборона передачі.

Не дозволяється прокат, оренда, субліцензування, уступка або передача прав на програмне забезпечення, або видача дозволу на копіювання всього або частини програмного забезпечення на комп'ютер іншого користувача, за винятком наявності прямого дозволу в умовах цієї угоди. Проте, дозволяється передача всіх прав на використання програмного забезпечення іншій фізичній або юридичній особі, якщо: а) також передається (і) ця Угода, та (іі) програмне забезпечення, всі інші програмні засоби та пристрої, поєднані з програмним забезпеченням, або функціонують на його основі, у т. ч. усі копії, оновлення та попередні версії такій особі або компанії, б) знищені всі копії, включаючи резервні, а також у комп'ютері, та в) отримувач погоджується з умовами цієї Угоди та іншими умовами, на підставі яких ви отримали чинну ліцензію на це програмне забезпечення. Незважаючи на вищезазначене, ви не можете передавати навчальні, попередні або не призначені для перепродажу примірники Програмного Забезпечення.

5. Право на інтелектуальну власність. Збереження прав.

Програмне забезпечення та будь-які дозволені копії є інтелектуальною власністю Adobe Systems Incorporated та її постачальників. Структура, організація і код Програмного Забезпечення є важливою комерційною таємницею та конфіденційною інформацією компанії Adobe Systems Incorporated та її постачальників. Програмне Забезпечення захищене законодавством, включаючи але не обмежуючись: законами про охорону авторських прав Сполучених Штатів Америки та інших країн, і положеннями міжнародних договорів. За винятком, якщо прямо передбачено цим Договором, вам не надаються будь-які права інтелектуальної власності відносно Програмного забезпечення, а усі права, якщо прямо не надані, продовжують належати компанії «Adobe» та її постачальникам.

6. Сумісність та конфіденційність.

6.1 Призначення PDF-файлів. Якщо комп'ютерна програма дає можливість відкрити PDF-файл, що спроможний відображати рекламний контент, зареєстрований для послуги Adobe PDF, ваш комп'ютер може підключитись до веб-сайту компанії Adobe, рекламодавця або третьої особи. В цьому разі висилається ІР- адреса (Internet Protocol (IP) address). Сторона, яка здійснює хостинг сайту, може використати технологію для відправлення (або розміщення) реклами або іншого електронного контенту, що з'являються у відкритому файлі або поруч із ним. Оп xОператор сайту також може застосувати JavaScript, веб-знаки (також відомі як теги дії або однопіксельні GIF), інші технології для збільшення та вимірювання ефективності реклами та персоналізації рекламного контенту. Спілкування з сайтом регулюється Мережевою політикою конфіденційності Adobe, що відкрита на http://www.adobe.com/go/privacy_ua. Adobe не забезпечує доступ або контроль над функціональними можливостями, які використовуються третіми особами, і політика конфіденційності компанії Adobe не охоплює інформаційну діяльність сайтів третіх осіб.

6.2 Оновлення. Ви визнаєте і погоджуєтесь, що це програмне забезпечення може автоматично підключити ваш комп'ютер до Інтернету для перевірки наявності оновлень, що можуть автоматично завантажуватись на ваш комп'ютер, та повідомити компанію Adobe про успішну інсталяцію цієї Програми. Коли це відбувається, то до сайту компанії Adobe передається тільки реєстраційна інформація неособистого характеру. Зв'язок із сайтом компанії Adobe регламентується Політикою конфіденційності компанії Adobe, з якою можна ознайомитись на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/privacy_ua. Прохання прочитати документацію для отримання інформації про зміну стандартних параметрів оновлень.

6.3 Менеджер Параметрів Установки. Flash Player може стати причиною зберігання певних налаштувань користувача на вашому комп'ютері як об'єктів локального спільного користування. Ці параметри установки не пов'язані з вами, але дозволяють вам конфігурувати певні параметри установки Flash Player. Ви можете знайти додаткову інформацію про локальні об'єкти спільного користування на веб-сторінці: http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_ua і додаткову інформацію про Менеджер Параметрів Установки за адресою: http://www.adobe.com/go/settingsmanager_ua.

7. Пропозиції третіх осіб.

Комп'ютерна програма може надати доступ до сайтів третіх осіб та забезпечити взаємодію з ними, пакетами програмного забезпечення та інформаційними послугами, включаючи потужні прикладні програми для Інтернету («Пропозиції третіх осіб»). Використання і доступ до Пропозиції третьої сторони, включаючи будь-які товари, послуги або інформацію, регламентується умовами таких пропозицій. Пропозиції третіх осіб не є власністю компанії Adobe або не надаються нею.

8. Цифрові сертифікати.

8.1 Використання. В програмному забезпеченні Adobe AIR застосовуються цифрові сертифікати для встановлення видавця прикладних програм Adobe AIR, створених третіми особами. В програмному забезпеченні Adobe Reader включені цифрові сертифікати для нанесення підписів в документах PDF та легалізації підтверджених документів у форматі PDF. Ваш комп'ютер може з'єднатися з Інтернетом в момент підтвердження цифрового сертифікату. Цифрові сертифікати видаються органами сертифікації третіх осіб, у т. ч. продавцями Послуг сертифікації документів Adobe (CDS), перелік яких розміщений на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/partners_cds_ua («Органи сертифікації»), або ж вони можуть бути підписані самостійно.

8.2 Умови та положення. Ви спільно з Органом сертифікації несете відповідальність за придбання, використання та надійність цифрових сертифікатів. До того, як покладатися на будь-який сертифікований документ, цифровий підпис або послуги органів сертифікації, перевірте відповідні умови надання цих послуг органом сертифікації, включаючи, наприклад, будь-які угоди з клієнтами, угоди про надійність партнерів, політику сертифікації та інформацію про існуючі практики. Інформацію про продавців програмного забезпечення Abode CDS можна знайти на веб-сторінці http://www.adobe.com/go/partners_cds_ua.

8.3 Підтвердження. Ви згодні, що а) цифровий сертифікат може бути скасовано до часу перевірки, під час якої цифровий сертифікат або підпис видаються чинними (хоча фактично вони такими не є), б) безпека та цілісність цифрового сертифікату можуть піддаватися ризику внаслідок дії або бездіяльності особи, яка підписала документ, відповідного Органу сертифікації чи третьої особи, та в) сертифікат може бути підписаний самостійно без участі Органу сертифікації. ВИКЛЮЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РІШЕННЯ ПРО НАДІЙНІСТЬ СЕРТИФІКАТУ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА ВАС. ЯКЩО НЕ ВИДАНО ОКРЕМУ ПИСЬМОВУ ГАРАНТІЮ ОРГАНОМ СЕРТИФІКАЦІЇ, ТО ВИ КОРИСТУЄТЕСЬ ЦИФРОВИМИ СЕРТИФІКАТАМИ НА ВАШ РИЗИК.

8.4 Третя особа-бенефіціар. Ви погоджуєтесь, що будь-який орган сертифікації, на який ви покладаєтесь, є третьою особою-бенефіціаром за цією угодою, та має право примушувати виконувати цю угоду від свого імені так, якби він був компанією Adobe.

8.5 Відшкодування. Ви зобов'язуєтесь звільнити Adobe та відповідний орган сертифікації (якщо інше прямо не передбачене в умовах угоди) від відповідальності за відшкодування всіх зобов'язань, збитків, дій та позовних вимог (включаючи всі розумні видатки, витрати та винагороду адвокатів), що виникають у результаті надання будь-якої послуги такого органу, включаючи а) надійність простроченого або скасованого сертифікату, б) неналежну перевірку сертифікату, в) використання сертифікату в інший спосіб, ніж це дозволено відповідними умовами, цією угодою або діючим законодавством, г) нездійснення розумної оцінки за обставин, коли довіряють послугам або сертифікатам особи, яка видає сертифікат, або д) невиконання зобов'язань, визначених в умовах надання послуг (але не обмежуючись цим).

9. Відсутність жодних гарантій.

ЦЯ КОМПЮТЕРНА ПРОГРАМА ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ НА УМОВАХ "ЯК Є" І МОЖЕ МІСТИТИ ПЕВНУ КІЛЬКІСТЬ НЕДОЛІКІВ. ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НАДАЮТЬ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК АБО РЕЗУЛЬТАТІВ, ОДЕРЖАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПОСЛУГ ОРГАНУ СЕРТИФІКАЦІЇ АБО ІНШИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТРЕТІХ ОСІБ. ЗА ВИНЯТКОМ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, УМОВИ, ЗАЯВИ АБО ПОЛОЖЕННЯ, ЯКІ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВИКЛЮЧЕНИМИ АБО ЯКІ НЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ВИКЛЮЧИТИ АБО ОБМЕЖИТИ ЗГІДНО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ У ВАШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ, КОМПАНІЯ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТА ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, УМОВ АБО ПОЛОЖЕНЬ (ВИРАЖЕНИХ ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО, ЯК ЗА ЗАКОНОМ, ЗАГАЛЬНИМ ПРАВОМ, ЗВИЧАЄМ, ПРАВАМИ СПОЖИВАЧІВ, ТАК І ТИХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІНШИМ ЧИНОМ, СТОСОВНО БУДЬ-ЯКОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ: НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ТОВАРНОГО ВИГЛЯДУ, СУМІСНОСТІ, ЗАДОВІЛЬНОЇ ЯКОСТІ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ОСОБЛИВОЇ МЕТИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ НИМИ). Положення Розділів 9 та 10 зберігають чинність після припинення дії цієї угоди з будь-якої причини, але не означають або не створюють право на подальше використання програмного забезпечення.

10. Обмеження відповідальності.

У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ КОМПАНІЯ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ АБО ОРГАНИ СЕРТИФІКАЦІЇ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД КЛІЄНТОМ ЗА ЗБИТКИ, ПОЗОВНІ ВИМОГИ АБО ВИТРАТИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОБІЧНІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ ЗБИТКИ, АБО НЕОТРИМАНИЙ ПРИБУТОК ЧИ ВТРАЧЕНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ, НАВІТЬ КОЛИ ПРЕДСТАВНИК ADOBE БУВ ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ, ПОЗОВНИХ ВИМОГ АБО ВИТРАТ. ВИЩЕВКАЗАНІ ОБМЕЖЕННЯ І ВИНЯТКИ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНІЙ, ДОЗВОЛЕНІЙ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ В ВАШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ МІРІ. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ADOBE, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА ОРГАНІВ СЕРТИФІКАЦІЇ ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКА БУЛА СПЛАЧЕНА ЗА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Жодний пункт цієї угоди не обмежує відповідальність Adobe перед клієнтом у випадку смерті або шкоди здоров'ю у результаті необережності компанії Adobe або внаслідок обману (шахрайства). Компанія Adobe виступає від імені своїх постачальників та органів сертифікації з метою відмови, виключення та (або) обмеження зобов'язань, гарантій та відповідальності, передбачених у цій угоді, але не відповідає за інші аспекти та цілі. Для отримання додаткової інформації прохання ознайомитись із спеціальною інформацію про юрисдикцію в кінці цієї угоди (якщо надається) або звернутися до Відділу обслуговування клієнтів компанії Adobe.

11. Експортні правила.

Ви погоджуєтесь, що Програмне забезпечення не буде постачатись, передаватись або експортуватись в будь-яку країну або використовуватись будь-яким чином, відносно якої існує заборона в силу Закону США про контроль за експортом або будь-яких інших законів, обмежень або постанов (разом іменуються «Закони про експорт»). До того ж, якщо Програмне забезпечення визначене як товар, експорт якого підлягає контролю в силу Законів про експорт, то ви заявляєте та гарантуєте, що ви не є громадянином і не знаходитесь на території країни, по відношенню до якої встановлене ембарго або будь-яке інше обмеження (включаючи, без обмежень, Іран, Сірію, Судан, Лівію, Кубу та Північну Корею), і по відношенню до Вас не застосовується будь-яка інша передбачена Законами про експорт заборона отримати Програмне забезпечення. Всі права використання Програмного Забезпечення надаються за умови, що такі права втрачаються, якщо ви не дотримуєтесь умов цього договору.

12. Законодавство, що регулює цей Договір.

Тлумачення та регламентація цієї Угоди здійснюється згідно з чинним законодавством: а) штату Каліфорнія, якщо ліцензія на програмне забезпечення одержана під час перебування у США, Канаді або Мексиці; або б) Японії, якщо ліцензія на програмне забезпечення одержана під час перебування в Японії, Китаї, Кореї або іншій країні Південно-Східної Азії, де всі офіційні мови викладені ідеографічним шрифтом (наприклад, ханзі, канджі або ханджа), та (або) іншим шрифтом, який оснований на подібному до ідеографічному шрифті (хангул або кана); або в) Англії, якщо ліцензія на програмне забезпечення одержана під час перебування в іншій юрисдикції, не зазначеній вище. Всі суперечки, пов'язані з цією угодою, підлягають розв'язанню у невиключній юрисдикції округу Санта Клара (Каліфорнія), якщо застосовується законодавство Каліфорнії, Окружного суду Токіо в Японії, коли застосовується законодавство Японії, та компетентних судів Англії, якщо застосовується законодавство Англії. До цього договору не застосовуються положення колізійного права будь-якої юрисдикції і положення Конвенції Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу, застосування яких прямо виключається.

13. Загальні положення.

Якщо будь-яка частина цієї угоди визнана недійсною або втратила юридичну силу, то вона не впливає на чинність законних положень цієї угоди, які зберігають юридичну силу згідно з цими умовами і виконання яких може забезпечуватись юридичним примусом. Ця угода не зменшує законних прав будь-якої сторони, що є споживачем. Ця угода може змінюватись тільки письмово уповноваженою посадовою особою компанії Adobe. Ви можете отримувати ліцензії від компанії Adobe стосовно оновлень з додатковими або іншими умовами. Цей договір становить повну угоду між Adobe та вами відносно Програмного Забезпечення, і він замінює собою будь-які попередні заяви, обговорення, зобов'язання, повідомлення або рекламні оголошення, які стосуються Програмного Забезпечення.

14. Повідомлення для кінцевих споживачів в уряді США.

Компанія Adobe зобов'язується дотримуватись всіх чинних законів про рівні можливості, включаючи, за належних обставин, положення виконавчого наказу 11246 з поправками, Статті 402 Закону про сприяння реабілітації ветеранів в'єтнамської війни 1974 р. (38 USC 4212), та Статті 503 Закону про реабілітацію 1973 р. з поправками, та положень 41 Кодексу федеральних правил, Частини 60-1 до 60-60, 60-250 та 60-741. Положення про дії, що містяться в попередньому реченні, включені як довідковий матеріал в цій угоді.

15. Дотримання умов ліцензій.

Компанії або організації зобов'язуються, що за першою вимогою компанії Adobe або її уповноваженого представника ці юридичні особи протягом тридцяти (30) днів оформлять повну документацію та сертифікат, що використання програмного забезпечення та всіх його компонентів в момент запиту узгоджується з чинними ліцензіями компанії Adobe.

16. Особливі положення та виключення.

16.1 Обмеження відповідальності для користувачів, які живуть в Німеччині та Австрії.

16.1.1 Якщо ви отримали програмне забезпечення в Німеччині або Австрії та проживаєте в цих країнах, то не застосовується частина 10. Замість неї, на підставі положень частини 16.1.2, передбачена законом відповідальність компанії Adobe за збитки обмежується таким чином: (і) Adobe несе відповідальність тільки в рамках типових збитків, які можна передбачити на момент укладання ліцензійної угоди щодо збитків, спричинених порушенням суттєвого контрактного зобов'язання внаслідок незначної недбалості, та (іі) компанія Adobe не несе відповідальність за збитки, спричинені порушенням несуттєвого контрактного зобов'язання внаслідок незначної недбалості.

16.1.2 Вищезазначене обмеження відповідальності не застосовується до будь-якої обов'язкової відповідальності, визначеній у законодавстві, зокрема, на підставі Німецького Закону про відповідальність за товари, надання конкретної гарантії або відповідальність за заподіяння шкоди здоров'ю осіб.

16.1.3 Ви маєте виконати всі розумні заходи для попередження та зменшення збитків, зокрема, робити резервні копії програмного забезпечення та даних на вашому комп'ютері згідно з положеннями цієї угоди.

Для відповідей на запитання стосовно цієї угоди та запиту щодо будь-якої інформації в компанії Adobe прохання звертатись за адресою, зазначеною в цій документації, або до представництва компанії Adobe у вашій країні (за допомогою сайту) www.adobe.com/ua.

Adobe, AIR, Authorware, Flash, Reader та Shockwave є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками компанії Adobe Systems Incorporated в Сполучених Штатах та (або) інших країнах.

Reader_Player_AIR_WWEULA-uk_UA-20080204_1313