Accessibility

Ugovor o licenciranju softvera za osobna računala

1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVO, OBVEZUJUĆA SNAGA UGOVORA TE DODATNI UVJETI I UGOVORI.

1.1 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVO. SOFTVER I DRUGE INFORMACIJE ISPORUČUJU VAM SE U STANJU "U KAKVOM JESU" I SA SVIM POGREŠKAMA. TVRTKA ADOBE I NJEZINI DOBAVLJAČI TE NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DAJU JAMSTVA NA PERFORMANSE NI REZULTATE KOJE BISTE MOGLI DOBITI KORIŠTENJEM SOFTVERA, USLUGA NADLEŽNIH TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA ILI PONUDA DRUGIH PROIZVOĐAČA. OSIM DO MJERE KOJOM SE PREMA SUDSKOJ NADLEŽNOSTI BILO KOJE JAMSTVO, UVJET, IZJAVA ILI ODREDBA NE MOGU ISKLJUČITI ILI OGRANIČITI, TVRTKA ADOBE I NJEZINI DOBAVLJAČI TE NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DAJU NIKAKVA JAMSTVA, UVJETE, IZJAVE ILI ODREDBE (IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, BILO ZAKONOM, OBIČAJNIM PRAVOM, OBIČAJEM, UPOTREBOM ILI DRUGAČIJE) GLEDE BILO KOJEG PITANJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NEKRŠENJE PRAVA TREĆE STRANE, TRŽIŠNU KURENTNOST, INTEGRACIJU, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU ILI PRIKLADNOST ZA BILO KOJU POJEDINAČNU SVRHU. ODREDBE STAVAKA 1.1 I 10 VRIJEDE I NAKON RASKIDA OVOG UGOVORA, BEZ OBZIRA NA UZROK RASKIDA, ALI TO NE IMPLICIRA NITI DAJE IKAKVO TRAJNO PRAVO NA KORIŠTENJE SOFTVERA NAKON RASKIDA OVOG UGOVORA.

1.2 OBVEZUJUĆA SNAGA UGOVORA: Upotrebom, kopiranjem ili distribucijom čitavog Softvera tvrtke Adobe ili nekog njegova dijela prihvaćate sve uvjete i odredbe ovog ugovora, uključujući posebne odredbe koje se odnose na:

 • korištenje (stavak 3)
 • mogućnosti prijenosa (stavak 5)
 • povezivanje i zaštitu privatnosti (stavak 7), uključujući:
  • ažuriranje
  • lokalnu pohranu
  • upravljanje postavkama
  • tehnologiju potpomognutog umrežavanja
  • tehnologiju zaštite sadržaja
  • korištenje mrežnih usluga tvrtke Adobe
 • odricanje od odgovornosti za jamstvo (stavak 1.1)
 • ograničenje odgovornosti (stavci 10 i 17)

Ovaj ugovor nakon prihvaćanja obvezuje vas i svaku pravnu osobu koja je pribavila Softver i u čije se ime on koristi. Ako se ne slažete s uvjetima ovog ugovora, nemojte koristiti Softver.

1.3 DODATNI UVJETI I UGOVORI. Adobe Vam dopušta korištenje Softvera samo u skladu s odredbama ovog ugovora. Korištenje materijala drugih proizvođača koji su dio Softvera može podlijegati drugim odredbama i uvjetima, koji se obično nalaze u zasebnom licencnom ugovoru, u datoteci "Read Me" ("Pročitaj me"), a koja se pak nalazi uz takve materijale i usluge, odnosno u "Obavijestima u vezi sa softverom drugih proizvođača i/ili Dodatnim odredbama i uvjetima" na adresi http://www.adobe.com/go/thirdparty_hr. Svi takvi uvjeti i odredbe imaju veću snagu nego ovaj ugovor ili njegovi dijelovi u slučaju sukoba s uvjetima i odredbama ovog ugovora.

2. Definicije.

"Adobe" označava Adobe Systems Incorporated, tvrtku iz Delawarea sa sjedištem na adresi 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, ako se primjenjuje podstavak 12(a) ovog ugovora. U svim drugim slučajevima označava Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irska, tvrtku koja je organizirana u skladu sa zakonima Republike Irske, povezano društvo i nositelja licence tvrtke Adobe Systems Incorporated. "Kompatibilno računalo" označava računalo koje ispunjava sistemske preduvjete za Softver kako su navedeni u dokumentaciji. "Računalo" označava virtualni uređaj ili fizički osobni elektronički uređaj koji prima informacije u digitalnom ili sličnom obliku i upravlja njima radi dobivanja specifičnog rezultata na osnovi slijeda naredbi. "Osobno računalo" ili "PC" označava hardverski proizvod koji je dizajniran i koji se prodaje s osnovnim ciljem upravljanja širokim spektrom aplikacija za produktivnost i zabavu te drugih softverskih aplikacija koje pružaju neovisni proizvođači softvera, a koje radi ovisno o korištenju operacijskog sustava računala s potpunim funkcijama i čitavim skupom značajki koje se općenito koriste s hardverom radi upravljanja općenitim prijenosnim i stolnim računalima, poslužiteljima i računalima koja se temelje na tablet mikroprocesorima velikog formata. Definicija osobnog računala isključuje hardverske proizvode koji su dizajnirani i/ili se prodaju s osnovnom svrhom da budu bilo što od sljedećeg: televizor, televizijski prijamnik, prijenosni reproduktor medijskih sadržaja, audioprijamnik/videoprijamnik, radio, audioslušalice, zvučnik, osobni digitalni pomoćnik ("PDA"), telefon ili sličan uređaj koji se temelji na telefoniji, igraća konzola, osobni videosnimač ("PVR"), reproduktor DVD-a ("DVD") ili drugih optičkih medija, videokamera, fotoaparat, reproduktor videosadržaja, uređaj za uređivanje i promjenu oblika videozapisa, uređaj za projiciranje videoslike, a dodatno se isključuju i sve slične vrste korisničkih, profesionalnih ili industrijskih uređaja. "Softver" označava (a) sve sadržaje datoteka (isporučenih elektronički ili putem fizičkih medija), odnosno diskova ili drugih medija uz koje se isporučuje ovaj ugovor, a koji mogu sadržavati (i) računalne informacije ili softver tvrtke Adobe ili drugih proizvođača, uključujući Adobe Reader® ("Adobe Reader"), Adobe® AIR® ("Adobe AIR"), Adobe Flash® Player, Shockwave® Player i Authorware® Player (zajednički se Adobe AIR te komponente Flash, Shockwave i Authorware nazivaju "Adobe Runtimes"); (ii) popratne pisane materijale ili datoteke ("Dokumentacija"); te (iii) fontove; i (b) nadogradnje, izmijenjene verzije, ažuriranja, dodatke i kopije navedenog koje u bilo kojem trenutku dobijete od tvrtke Adobe (zajednički: "Ažuriranja"). "Upotreba" označava pristup, instalaciju, preuzimanje, kopiranje i druge pogodnosti proistekle iz funkcija Softvera.

3. Licenca za Softver.

Ako ste Softver dobili od tvrtke Adobe ili nekog od njezinih ovlaštenih nositelja licence te pod uvjetom da poštujete odredbe ovog ugovora, uključujući ograničenja iz stavka 4, Adobe vam dodjeljuje neekskluzivnu licencu za korištenje Softvera u svrhu i na način opisan u Dokumentaciji, kao što slijedi:

3.1 Općenita upotreba. Smijete instalirati i koristiti jedan primjerak Softvera na svojem kompatibilnom računalu. Važna ograničenja upotrebe Softvera potražite u stavku 4.

3.2 Korištenje na poslužitelju. Ovaj vam ugovor ne dopušta instalaciju ni korištenje Softvera na računalnom datotečnom poslužitelju. Informacije o korištenju softvera na računalnim datotečnim poslužiteljima potražite na adresi http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_hr, na kojoj se nalaze informacije o programu Adobe Reader, ili na adresi http://www.adobe.com/go/licensing_hr, na kojoj se nalaze informacije o programima iz skupine Adobe Runtimes.

3.3 Distribucija. Ova vam licenca ne daje pravo na podlicenciranje ili distribuciju Softvera. Informacije o stjecanju prava na distribuciju Softvera na fizičkim medijima ili putem interne mreže ili pak uz vlastiti proizvod ili uslugu potražite na adresi http://www.adobe.com/go/acrobat_distribute_hr, na kojoj se nalaze informacije o programu Adobe Reader, odnosno na adresi http://www.adobe.com/go/licensing_hr, na kojoj se nalaze informacije o programima iz skupine Adobe Runtimes.

3.4 Sigurnosna kopija. Smijete izraditi jednu sigurnosnu kopiju Softvera, pod uvjetom da se ta sigurnosna kopija ne instalira i ne koristi u druge svrhe, osim za arhiviranje. Ne smijete prenositi prava na sigurnosnu kopiju, osim ako ne prenesete sva prava na Softver kao što je navedeno u Stavku 5.

4. Obaveze i ograničenja.

4.1 Ograničenja korištenja programa iz skupine Adobe Runtime. Nijedan program iz skupine Adobe Runtime ne smijete koristiti na uređajima koji nisu osobna računala ni uz bilo koju ugrađenu verziju bilo kojeg operacijskog sustava ili uz bilo koju verziju operacijskog sustava namijenjenu određenom uređaju. Radi pojašnjenja i samo kao primjer, programe Adobe Runtime ne smijete koristiti na bilo kakvim (a) mobilnim uređajima, dodatnim prijamnicima (set top box ili STB), dlanovnicima, telefonima, igraćim konzolama, televizorima, DVD reproduktorima, medijskim centrima (osim na onima s operacijskim sustavom Windows XP Media Center Edition i njegovim nasljednicima), elektroničkim oglasnim pločama i drugim sredstvima digitalnog videooglašavanja, internetskim uređajima ili drugim uređajima povezanim s internetom, PDA uređajima, medicinskim uređajima, bankomatima, telematičkim uređajima, automatima za kockanje, kućnim automatizacijskim sustavima, kioscima, uređajima za daljinsko upravljanje ili bilo kojim drugim elektroničkim potrošačkim uređajima, (b) na mobilnim, kabelskim, satelitskim ili televizijskim sustavima povezanima s centralom ili (c) na drugim uređajima u sklopu zatvorenih sustava. Za takvu zabranjenu upotrebu ne daju se nikakva prava ni licence za upotrebu programa Adobe Runtime. Informacije o uvjetima licenciranja Softvera za programe iz skupine Adobe Runtimes za uređaje koji nisu osobna računala potražite na adresi http://www.adobe.com/go/runtime_mobile_EULA_hr. Informacije o licenciranju programa skupine Adobe Runtimes za distribuciju na takvim sustavima potražite na adresi http://www.adobe.com/go/licensing_hr.

4.1.1 Ograničenja korištenja standarda AVC video. Softver može sadržavati videotehnologiju h.264/AVC, a za upotrebu te tehnologije potrebna je sljedeća obavijest tvrtke MPEG-LA, L.L.C.:

OVAJ SOFTVER LICENCIRAN JE PREMA LICENCI ZA PATENT PORTFELJA AVC ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU KORISNIKA I U SVRHU (I) ŠIFRIRANJA VIDEOZAPISA U SKLADU S AVC STANDARDOM ("AVC VIDEO") I/ILI (II) DEŠIFRIRANJA AVC VIDEOZAPISA KOJI JE KORISNIK ŠIFRIRAO TIJEKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI JE DOBIVEN OD DAVATELJA VIDEOUSLUGA LICENCIRANOG ZA PONUDU AVC VIDEOZAPISA. LICENCA ZA BILO KAKVU DRUGU UPOTREBU NE DAJE SE NITI SE LICENCIRA. DODATNE INFORMACIJE ZATRAŽITE OD TVRTKE MPEG LA, L.L.C. POSJETITE WEB-MJESTO http://www.adobe.com/go/mpegla.

4.2 Ograničenja korištenja programa Adobe Flash Player. Program Adobe Flash Player ne smijete koristiti uz aplikacije ili uređaje koji zaobilaze tehnološke mjere zaštite videosadržaja, audiosadržaja i/ili podatkovnog sadržaja, uključujući sve RMTP (Real Time Protocol) sigurnosne mjere zaštite tvrtke Adobe. Za takvu zabranjenu upotrebu ne daju se nikakva prava ili licence za upotrebu programa Adobe Flash Player.

4.3 Ograničenja korištenja programa Adobe Reader

4.3.1 Ograničenja pretvorbe. Adobe Reader niste ovlašteni integrirati ili koristiti s bilo kojim drugim softverom, dodatkom ili poboljšanjem koje koristi program Adobe Reader ili se na njega oslanja prilikom pretvorbe ili transformacije PDF datoteka u druge datotečne oblike (npr. pretvorbe PDF datoteke u TIFF, JPEG ili SVG datoteku).

4.3.2 Ograničenja korištenja dodataka. Adobe Reader niste ovlašteni integrirati ili koristiti s bilo kojim softverskim dodatkom koji nije razvijen u skladu s licencnim ugovorom o integracijskom ključu tvrtke Adobe. Dodatne informacije potražite na adresi http://www.adobe.com/go/rikla_program_hr.

4.3.3 Onemogućene značajke. Adobe Reader može sadržavati značajke ili funkcije koje su skrivene ili se prikazuju onemogućene ili u sivoj boji ("Onemogućene značajke"). Onemogućene značajke aktivirat će se samo prilikom otvaranja PDF dokumenta stvorenog pomoću tehnologije omogućivanja koju je moguće dobiti samo od tvrtke Adobe. Ne smijete pristupati ni pokušavati pristupiti bilo kojoj Onemogućenoj značajci na način koji ne obuhvaća navedene tehnologije omogućivanja. Ne smijete na temelju programa Adobe Reader stvarati značajke u bitnom slične bilo kojoj Onemogućenoj značajci ili koje na drugi način zaobilaze tehnologiju koja upravlja aktivacijom bilo koje takve značajke. Dodatne informacije o onemogućenim značajkama potražite na adresi http://www.adobe.com/go/readerextensions_hr.

4.4 Obavijesti. Ne smijete mijenjati ili uklanjati obavijesti o autorskim pravima ili druge obavijesti o vlasništvu koje se pojavljuju na Softveru ili unutar njega.

4.5 Zabranjene izmjene i obrnuti inženjering. Ne smijete mijenjati, prilagođavati ili prevoditi Softver niti izrađivati radove koji se temelje na Softveru. Ne smijete programski rastavljati, vršiti obrnuti inženjering, rastavljati ili na drugi način pokušati saznati izvorni kod Softvera. Ako se nalazite na području Europske unije, dodatne uvjete potražite na kraju ovog ugovora, pod naslovom "Odredbe za Europsku uniju", u stavku 16.

5. Prijenos.

Ne smijete davati u najam ili leasing, podlicencirati, ustupati ili prenositi svoja prava nad Softverom, odnosno ovlastiti kopiranje čitavog Softvera ili nekog njegova dijela na računalo drugog korisnika, osim na način izričito dopušten ovim ugovorom. Međutim, smijete prenijeti sva svoja prava na korištenje Softvera na drugu osobu ili pravnu osobu uz uvjet da na tu drugu osobu ili pravnu osobu: (a) prenesete i (i) ovaj ugovor, (ii) Softver te sav drugi softver ili hardver koji se isporučuje sa Softverom ili je Softver na njega unaprijed instaliran, uključujući sve kopije, Ažuriranja i starije verzije; (b) da ne zadržite nikakve kopije, uključujući sigurnosne kopije i kopije pohranjene na Računalu; te (c) da strana primatelja prihvati odredbe i uvjete ovog ugovora te bilo koje druge odredbe i uvjete prema kojima ste pribavili valjanu licencu za Softver. Bez obzira na gore rečeno, ne smijete prenositi kopije softvera za obrazovanje, preliminarno izdane kopije ili one koje nisu namijenjene prodaji.

6. Pravo intelektualnog vlasništva i zadržavanje prava.

Softver i sve ovlaštene kopije koje izradite intelektualno su vlasništvo tvrtke Adobe i njezinih dobavljača. Struktura, organizacija i kod Softvera vrijedno je intelektualno vlasništvo (trgovinske tajne i povjerljive informacije) tvrtke Adobe i njezinih dobavljača. Softver je zaštićen zakonom, uključujući, bez ograničenja, zakone o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja te odredbe međunarodnog ugovora. Osim u ovdje izričito navedenim slučajevima, ovaj ugovor ne daje vam prava intelektualnog vlasništva na Softver. Tvrtka Adobe i njezini dobavljači pridržavaju sva prava koja nisu izričito dodijeljena.

7. Povezivanje i zaštita privatnosti. Prihvaćate i pristajete na sljedeće:

7.1 Upotreba PDF datoteka. Kada koristite Softver da biste otvorili PDF datoteku za koju je omogućeno prikazivanje oglasa, vaše se Računalo može povezati s web-mjestom pod nadzorom tvrtke Adobe, nekog oglašivača ili kakve treće strane. Kada se to dogodi, šalje se vaša adresa internetskog protokola ("IP adresa"). Strana koja daje prostor na kojem se nalazi web-mjesto može pomoću tehnologije poslati (ili "poslužiti") oglašivački ili drugi elektronički sadržaj koji se pojavljuje u otvorenoj PDF datoteci ili u njezinoj blizini. Upravitelj web-mjesta može koristiti JavaScript, web-orijentire (koji se još nazivaju i akcijske oznake ili jednopikselni gifovi) te druge tehnologije da bi povećao i izmjerio učinkovitost oglasa te oglašivački sadržaj učinio osobnijim. Vaša komunikacija s web-mjestima tvrtke Adobe podliježe pravilima za zaštitu privatnosti na mreži tvrtke Adobe, koja se nalaze na adresi http://www.adobe.com/go/privacy_hr ("Pravila zaštite sigurnosti na mreži tvrtke Adobe"). Adobe ne mora imati pristup značajkama koje koristi treća strana niti nadzor nad njima, a informacije i načini rada web-mjesta trećih strana ne podliježu pravilima za zaštitu privatnosti na mreži tvrtke Adobe.

7.2 Ažuriranje. Ako je vaše Računalo povezano s internetom, Softver može bez dodatnog upozorenja, provjeriti dostupnost Ažuriranja za automatsko preuzimanje i instalaciju na Računalo te javiti tvrtki Adobe da je Softver uspješno instaliran. Za program Reader Ažuriranja se mogu automatski preuzeti, ali se instalacija neće izvesti bez dodatne obavijesti ako ne promijenite preference i ne omogućite automatsku instalaciju. Kada se to dogodi, tvrtka Adobe prima samo neosobne identifikacijske informacije, osim u onoj mjeri u kojoj se IP adrese smatraju osobnim identifikacijskim informacijama u nekim sudskim nadležnostima. Upotreba tih informacija, uključujući vašu IP adresu koja se dobiva postupkom automatskog ažuriranja, definirana je pravilima o zaštiti privatnosti na mreži tvrtke Adobe. Informacije o promjeni zadanih postavki ažuriranja potražite u dokumentaciji ili na adresi http://www.adobe.com/go/settingsmanager_hr za Flash Player, http://www.adobe.com/go/update_details_url_hr (ili kasnija web-mjesta) za program Reader te http://www.adobe.com/go/air_update_details_hr i http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air za Adobe AIR.

7.3 Lokalna pohrana. Flash Player i Adobe AIR mogu trećim stranama omogućiti da u lokalnu podatkovnu datoteku, koja se naziva i lokalnim zajedničkim objektom, pohrane određene informacije. Vrsta i količina informacija za koje aplikacije drugih proizvođača traže pohranu u lokalnom zajedničkom objektu ovise o aplikaciji, a takvim zahtjevima upravlja isključivo treća strana. Dodatne informacije o lokalnim zajedničkim objektima potražite na adresi http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_hr. Dodatne informacije o načinima ograničavanja ili kontrole pohrane lokalnih zajedničkih objekata na vašem Računalu potražite na adresi http://www.adobe.com/go/settmgr_storage_hr.

7.4 Upravljanje postavkama. Flash Player i Adobe AIR mogu prouzročiti pohranu određenih korisničkih postavki na vaše Računalo u obliku lokalnog zajedničkog objekta. Te su postavke povezane s instancama programa Flash Player ili Adobe AIR na vašem Računalu, ali ne sadrže osobne identifikacijske informacije povezane s vama te vam dopuštaju da konfigurirate određene postavke unutar programa Flash Player, uključujući mogućnost ograničavanja trećih strana u pohrani lokalnih zajedničkih objekata. Dodatne informacije o načinu konfiguriranja verzija programa Flash Player ili Adobe AIR, uključujući način onemogućivanja lokalnih zajedničkih objekata u upravljanju postavkama za program Flash Player, potražite na adresi http://www.adobe.com/go/settingsmanager_hr ili na adresi http://airdownload.adobe.com/air/applications/SettingsManager/SettingsManager.air za Adobe AIR.

7.5 Tehnologija potpomognutog umrežavanja. Adobe Flash Player i programi Adobe AIR daju mogućnost aplikacijama drugih proizvođača da se povežu s Adobeovim poslužiteljem ili servisom te da dopuste komunikaciju između dva klijenta programa Adobe Runtime, odnosno da se povežu s klijentom programa Adobe Runtime kao dio ravnopravne ili distribuirane mreže koja omogućuje da se dio vaših resursa, primjerice mrežna propusnost, učini izravno dostupnim drugim sudionicima. Prije pridruživanja takvoj ravnopravnoj ili distribuiranoj mreži imat ćete mogućnost prihvatiti takvo povezivanje. Da biste upravljali postavkama potpomognutog umrežavanja, pogledajte upravljanje postavkama na adresi http://www.adobe.com/go/settmgr_networking_hr. Dodatne informacije o potpomognutom umrežavanju potražite na adresi http://www.adobe.com/go/RTMFP_hr.

7.6 Tehnologija zaštite sadržaja. Ako koristite programe iz skupine Adobe Runtimes za pristup sadržaju koji je zaštićen poslužiteljem za upravljanje pravima na korištenje medijskih sadržaja programa Adobe Flash ili softverom Flash Access ("Zaštita sadržaja") da biste reproducirali zaštićeni sadržaj, Softver može automatski zatražiti prava na korištenje medijskih sadržaja i prava individualizacije s poslužitelja za upravljanje pravima na internetu te može preuzeti i instalirati tražene komponente Softvera, uključujući dostupna ažuriranja zaštite sadržaja. Dodatne informacije o zaštiti sadržaja potražite na adresi http://www.adobe.com/go/protected_content_hr.

7.7 Korištenje mrežnih usluga tvrtke Adobe. Ako je vaše Računalo povezano s internetom, Softver može bez dodatnih obavijesti povremeno ili redovito omogućiti pristup sadržaju i servisima koji se nalaze na web-mjestima koje održava tvrtka Adobe ili njezine pridružene tvrtke ("Mrežne usluge tvrtke Adobe"). Primjeri takvih mrežnih usluga tvrtke Adobe obuhvaćaju, uz ostalo, web-mjesto Acrobat.com. U nekim se slučajevima mrežne usluge tvrtke Adobe mogu pojaviti kao značajka ili dodatak unutar Softvera, čak i ako se nalaze na nekom web-mjestu. U nekim je slučajevima za pristup mrežnoj usluzi tvrtke Adobe potrebna zasebna pretplata ili neka druga naknada i/ili vaš pristanak na dodatne uvjete korištenja. Mrežne usluge tvrtke Adobe nisu dostupne na svim jezicima, odnosno državljanima svih zemalja. Adobe može bilo kada i iz bilo kojeg razloga izmijeniti ili prekinuti dostupnost svojih usluga. Adobe zadržava i pravo na naplatu naknade za pristup svojim mrežnim uslugama ili za njihovo korištenje, koje je prethodno bilo besplatno. Ako je vaše Računalo povezano s internetom, Softver može, bez dodatne obavijesti, ažurirati materijale koje je moguće preuzeti putem mrežnih usluga tvrtke Adobe i tako omogućiti njihovu trenutačnu dostupnost, čak i ako ste u izvanmrežnom načinu rada. Kada se softver poveže s internetom kao funkcija Mrežne usluge tvrtke Adobe, vaša IP adresa, korisničko ime i lozinka mogu se poslati poslužiteljima tvrtke Adobe, a Adobe ih može pohraniti u skladu s Dodatnim uvjetima korištenja ili izbornikom pomoći u Softveru. Te informacije Adobe može koristiti za slanje transakcijskih poruka radi pojednostavnjivanja Mrežne usluge tvrtke Adobe. Adobe se može oglašavati unutar proizvoda radi pružanja informacija o Softveru i ostalim proizvodima i Uslugama tvrtke Adobe, uključujući, uz ostalo, Mrežne usluge tvrtke Adobe na temelju određenih značajki karakterističnih za Softver, uključujući, uz ostalo, verziju Softvera, uključujući bez ograničenja verziju platforme, verziju Softvera i jezik. Dodatne informacije o oglašavanju unutar proizvoda potražite na izborniku pomoć i u Softveru. Kad god se Softver poveže s internetom i pokrene komunikaciju s Adobeovim web-mjestom, automatski ili prema izričitom korisnikovu zahtjevu, primjenjuju se pravila zaštite privatnosti na mreži tvrtke Adobe. Uz to, ako se tada ne prikažu zasebni uvjeti korištenja, primjenjivat će se Uvjeti korištenja web-mjesta Adobe.com (http://www.adobe.com/go/terms_hr). Imajte na umu da pravila za zaštitu privatnosti tvrtke Adobe prate sve posjete web-mjestu, uz detaljno praćenje kolačića, web-orijentira i sličnih programa.

8. Ponude drugih proizvođača. Prihvaćate i pristajete na sljedeće:

8.1 Ponude drugih proizvođača. Softver vam može dopustiti pristup sadržaju drugih proizvođača, njihovim softverskim aplikacijama i datotečnim servisima, uključujući obogaćene internetske aplikacije ("Ponude drugih proizvođača"), te omogućiti međuoperabilnost s tim ponudama. Vaš pristup svim ponudama drugih proizvođača, uključujući sva dobra, servise i informacije te njihovo korištenje podliježe uvjetima i odredbama koje vrijede za svaku pojedinu ponudu te zakonima o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja. Adobe nije vlasnik internetskih stranica trećih strana niti njima upravlja. Pristajete ne koristiti takve ponude drugih proizvođača koje krše zakone o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja. Adobe ili treća strana smiju bilo kada i iz bilo kojeg razloga izmijeniti ili prekinuti dostupnost bilo koje ponude trećih strana. Adobe ne upravlja ponudama trećih strana, ne podržava ih niti prihvaća odgovornost za njih. Bilo kakvi poslovi između vas i bilo koje treće strane vezani uz ponude trećih strana, uključujući pravila o zaštiti privatnosti takve strane te korištenje vaših osobnih podataka, isporuku i plaćanje za robu i usluge te ostale odredbe, uvjete, jamstva ili izjave vezane uz takve poslove, odvijaju se isključivo između vas i takve treće strane. Ponude trećih strana nisu dostupne na svim jezicima, odnosno državljanima svih zemalja. Adobe ili treća strana mogu bilo kada i iz bilo kojeg razloga izmijeniti ili prekinuti dostupnost bilo koje ponude trećih strana.

8.2 OSIM AKO ADOBE ILI NJEGOVA PRIDRUŽENA DRUŠTVA ILI TREĆA STRANA U ZASEBNOM UGOVORU IZRIČITO NE PRISTANU, PONUDE TREĆIH STRANA KORISTITE NA VLASTITI RIZIK PREMA JAMSTVU I OGRANIČENJIMA ODGOVORNOSTI IZ STAVAKA 1.1 I 10.

9. Digitalni certifikati. Prihvaćate i pristajete na sljedeće:

9.1 Upotreba. Adobe AIR koristi digitalne certifikate da bi vam olakšao identifikaciju izdavača aplikacija Adobe AIR koje su stvorile treće strane. Uz to, Adobe AIR kori sti digitalne certifikate da bi utvrdio identitet poslužitelja kojima se pristupa putem protokola TLS (Transport Layer Security), uključujući pristup putem HTTPS protokola. Adobe Reader koristi digitalne certifikate da bi omogućio potpisivanje i provjeru potpisa unutar PDF dokumenata te provjeru certificiranih PDF dokumenata. Programi skupine Adobe Runtimes koriste digitalne certifikate da bi spriječili neovlašteno korištenje zaštićenog sadržaja . Vaše se Računalo u trenutku provjere autentičnosti digitalnog certifikata može povezati s internetom da bi preuzelo ažuriran popis povučenih certifikata (CRL-ova) ili da bi ažuriralo popis digitalnih certifikata. Taj pristup mogu izvesti i Softver i aplikacije koje se temelje na Softveru. Digitalne certifikate izdaju nadležna tijela trećih strana, uključujući partnere iz programa Adobe Certified Document Services (CDS) navedene na adresi http://www.adobe.com/go/partners_cds_hr i partnere iz programa Adobe Approved Trust List (AATL) navedene na adresi http://www.adobe.com/go/aatl_hr, te proizvođači individualiziranih rješenja navedeni na adresi http://www.adobe.com/go/protected_content_hr (zajednički naziv "Nadležna tijela za izdavanje certifikata"), a dokumenti mogu biti i samopotpisani.

9.2 Uvjeti i odredbe. Za kupnju i upotrebu digitalnih certifikata te procjenu njihove pouzdanosti odgovorni ste vi i Nadležna tijela za izdavanje certifikata. Prije nego što bilo koji certificirani dokument, digitalni potpis ili uslugu Nadležnog tijela za izdavanje certifikata ocijenite pouzdanima, preporučuje se da proučite primjenjive uvjete i odredbe pod kojima Nadležno tijelo za izdavanje certifikata pruža usluge, uključujući, primjerice, sve ugovore o pretplati, ugovore sa stranom koja se oslanja na certifikate, pravila o certifikatima te izjave o načinu poslovanja. Dodatne informacije o Adobeovim CDS partnerima potražite na adresi http://www.adobe.com/go/partners_cds_hr, a dodatne informacije o Adobeovim AATL partnerima na adresi http://www.adobe.com/go/aatl_hr.

9.3 Izjava o pristanku. Prihvaćate mogućnost (a) da je digitalni certifikat možda povučen prije trenutka provjere, zbog čega digitalni potpis ili certifikat djeluju valjano, a u stvari to nisu; (b) da su sigurnost ili pravovaljanost digitalnog certifikata možda ugrožene zbog postupka ili omaške potpisnika dokumenta, odgovarajućeg Nadležnog tijela za izdavanje certifikata ili bilo koje treće strane; te (c) da je certifikat možda samopotpisani certifikat koji ne izdaje Nadležno tijelo za izdavanje certifikata. JEDINO STE VI ODGOVORNI ZA ODLUKU O TOME HOĆETE LI CERTIFIKAT SMATRATI POUZDANIM. OSIM AKO OD NADLEŽNOG TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NE DOBIJETE PISANO JAMSTVO, DIGITALNI CERTIFIKAT KORISTITE NA VLASTITI RIZIK.

9.4 Korisnici treće strane. Prihvaćate da je Nadležno tijelo za izdavanje certifikata koje smatrate pouzdanim treća strana u ovom ugovoru te da ima pravo provoditi ovaj ugovor u svoje ime kao da je riječ o tvrtki Adobe.

9.5 Obeštećenje. Pristajete štititi Adobe i svako eventualno Nadležno tijelo za izdavanje certifikata (osim ako je u njegovim uvjetima i odredbama izričito navedeno drugačije) od svih odgovornosti, gubitaka, postupaka, šteta ili potraživanja (uključujući sve razumne izdatke, troškove i odvjetničke naknade) koji proizlaze iz bilo kakve usluge takvog nadležnog tijela ili su vezani uz nju, od strane vas ili bilo koje treće strane koja prima dokument od vas s digitalnim certifikatom, uključujući uz ostalo (a) oslanjanje na istekli ili povučeni certifikat, (b) nepravilnu provjeru valjanosti certifikata, (c) upotrebu certifikata na način koji nije dopušten bilo kojim uvjetima i odredbama, ovim ugovorom ili mjerodavnim pravom, (d) neizvršavanje razumne procjene okolnosti pri odluci o pouzdanosti usluga ili certifikata te (e) neizvršavanje bilo koje obveze definirane u uvjetima i odredbama povezanima s uslugama.

10. Ograničenje odgovornosti.

TVRTKA ADOBE, NJEZINI DOBAVLJAČI ILI NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU, POTRAŽIVANJA ILI TROŠKOVE BILO KOJE VRSTE, UKLJUČUJUĆI BILO KOJE POSLJEDIČNE, NEIZRAVNE ILI NEPREDVIĐENE ŠTETE, BILO KAKVU IZGUBLJENU DOBIT ILI GUBITAK UŠTEDE, ČAK I AKO JE PREDSTAVNIK TVRTKE ADOBE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVOG GUBITKA, ŠTETE ILI POTRAŽIVANJA. GORE NAVEDENA OGRANIČENJA I ISKLJUČENJA PRIMJENJUJU SE U MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM U VAŠOJ SUDSKOJ NADLEŽNOSTI. SVEUKUPNA ODGOVORNOST TVRTKE ADOBE, NJEZINIH DOBAVLJAČA I NADLEŽNIH TIJELA ZA IZDAVANJE CERTIFIKATA PREMA OVOM UGOVORU ILI VEZANO UZ NJEGA BIT ĆE OGRANIČENA NA IZNOS PLAĆEN ZA SOFTVER, AKO TAKVA ODGOVORNOST POSTOJI. Ništa sadržano u ovom ugovoru ne ograničava odgovornost tvrtke Adobe prema vama u slučaju smrti ili osobne ozljede proizišle iz nemara tvrtke Adobe ili u slučaju nezakonitog čina obmane (prijevare). Adobe djeluje u ime svojih dobavljača i Nadležnih tijela za izdavanje certifikata u svrhu odricanja od odgovornosti, isključivanja i/ili ograničavanja obveza, jamstava i odgovornosti, kao što je navedeno u ovom ugovoru, ali ni u kojem drugom pogledu i ni u koju drugu svrhu. Dodatne informacije potražite u informacijama koje se odnose na sudsku nadležnost na kraju ovog ugovora ili se obratite Adobeovu odjelu za podršku kupcima.

11. Pravila izvoza.

Prihvaćate da Softver nećete otpremati, prenositi ni izvoziti u druge države ili ga koristiti na bilo koji način zabranjen Zakonom o izvozu Sjedinjenih Američkih Država ili bilo kojim drugim zakonima, ograničenjima ili propisima o izvozu (pod zajedničkim nazivom "Zakoni o izvozu"). Osim toga, ako je Softver naveden kao stavka čiji se izvoz kontrolira prema Zakonima o izvozu, izjavljujete i jamčite da niste državljanin države pod embargom niti se na drugi način nalazite na njezinu teritoriju (uključujući, uz ostalo, Iran, Siriju, Sudan, Libiju, Kubu i Sjevernu Koreju) te da vam primitak Softvera nije zabranjen nekom drugom odredbom Zakona o izvozu. Sva prava na korištenje Softvera dodjeljuju se uz uvjet da se ta prava gube ako ne poštujete odredbe ovog ugovora.

12. Mjerodavno pravo.

Ako ste korisnik koji koristi Softver isključivo u osobne, a ne poslovne svrhe, na ovaj će se ugovor primjenjivati zakoni države u kojoj ste kupili licencu za korištenje Softvera. Ako niste takav korisnik, ovaj će se ugovor primjenjivati i tumačiti u skladu s materijalnim zakonima na snazi u: a) američkoj saveznoj državi Kaliforniji, ako licencu za Softver kupujete u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi ili Meksiku; (b) Japanu, ako licencu za Softver kupujete u Japanu; (c) Singapuru, ako licencu za softver kupujete u državi članici ASEAN-a, Narodnoj Republici Kini (uključujući Hong Kong i Makao), na Tajvanu ili u Republici Koreji; (d) u Engleskoj, ako licencu za Softver kupujete u nadležnosti koja nije gore navedena. Isključivu sudsku nadležnost u svim sporovima vezanima uz ovaj ugovor imaju sudovi Okruga Santa Clara u Kaliforniji ako se primjenjuje kalifornijsko pravo, Okružni sud u Tokiju u Japanu ako se primjenjuje japansko pravo te nadležni sudovi u Londonu u Engleskoj ako se primjenjuje englesko pravo. Ako se primjenjuju singapurski zakoni, svi sporovi koji proizlaze iz ugovora ili se na njega odnose, uključujući sva pitanja vezana uz njegovo postojanje, valjanost ili raskid, upućivat će se na arbitražu u Singapur i ondje će se rješavati u skladu s arbitražnim pravilima Međunarodnog centra za arbitražu u Singapuru ("SIAC"), a ta pravila stupaju na snagu navođenjem u ovom odjeljku. Postojat će jedan arbitar kojeg će stranke zajedno odabrati. Ako arbitar ne bude odabran u roku od trideset (30) dana nakon što jedna strana pošalje pismeni zahtjev, arbitra će odabrati predsjednik SIAC-a. Arbitraža se provodi na engleskom jeziku. Bez obzira na odredbe navedene u ovom ugovoru, Adobe ili vi možete zatražiti od sudske, administrativne ili bilo koje druge vlasti provedbu privremene mjere ili mjere očuvanja, uključujući sudsku zaštitu, karakteristično djelovanje ili neki drugi pravni lijek prije provedbe zakonskog ili arbitražnog postupka, tijekom provedbe postupaka radi zaštite svojih prava i interesa ili radi provedbe određenih uvjeta prikladnih za privremene pravne lijekove. Engleska verzija ovog ugovora bit će verzija koja se koristi pri interpretaciji ili tumačenju ovog ugovora. Ovaj ugovor ne podliježe pravilima o sukobu zakona sudskih nadležnosti ili Konvencije Ujedinjenih naroda o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe, čija je primjena izričito isključena.

13. Opće odredbe.

Ako se neki dio ovog ugovora proglasi nevaljanim i neprovedivim, to neće utjecati na valjanost preostalog dijela ugovora, koji će ostati valjan i provediv u skladu s odredbama ugovora. Ovaj ugovor neće ići na štetu zakonskih prava bilo koje strane koja je u položaju korisnika. Ovaj ugovor smije se mijenjati samo pisanim putem i uz potpis ovlaštenog predstavnika tvrtke Adobe. Licence za Ažuriranja tvrtka Adobe može izdavati pod dodatnim ili različitim uvjetima. Ovo je cjelokupni ugovor između tvrtke Adobe i vas, a odnosi se na Softver i nadilazi sve prethodne izjave, razgovore, preuzete obveze, priopćenja ili reklame vezane uz Softver.

14. Obavijest krajnjim korisnicima članovima tijela državne uprave SAD-a.

Za krajnje korisnike iz Vlade SAD-a Adobe pristaje poštivati sve važeće zakone o jednakim mogućnostima uključujući, ako je primjenjivo, odredbe Naloga za izvršenje 11246, kako je dopunjen, Stavak 402 Zakona o pomoći pri prilagodbi veterana iz vijetnamskog razdoblja iz 1974. godine (38 USC 4212) i Stavak 503 Zakona o rehabilitaciji iz 1973. godine, kako je dopunjen, te propisa iz CFR 41, Stavci 60-1 do 60-60, 60-250, te 60-741. Klauzula i propisi o afirmativnom djelovanju sadržani u prethodnoj rečenici bit će uključeni u ovaj Ugovor pozivanjem na njih.

15. Poštivanje licenci.

Ako ste tvrtka ili ustanova, pristajete na zahtjev tvrtke Adobe ili njezinih ovlaštenih predstavnika u roku od trideset (30) dana u potpunosti dokumentirati i potvrditi da je upotreba cjelokupnog Softvera ili njegovih dijelova u trenutku zahtjeva u skladu s valjanim licencama koje ste dobili od tvrtke Adobe.

16. Odredbe za Europsku uniju.

Nijedna odredba ovog ugovora (uključujući Stavak 4.5) ne ograničava neosporno pravo da vršite obrnuti inženjering prema važećem zakonu. Ako ste, primjerice, smješteni na području Europske unije (EU), imate pravo pod određenim uvjetima navedenim u primjenjivom zakonu vršiti obrnuti inženjering Softvera, ako je to potrebno za ostvarenje međuoperabilnosti Softvera i drugog softverskog programa i ako ste prethodno od tvrtke Adobe pismenim putem zatražili informacije potrebne za ostvarivanje takve međuoperabilnosti, a tvrtka Adobe vam takve informacije nije učinila dostupnima. Uz to, takav obrnuti inženjering možete izvoditi samo vi ili netko drugi ovlašten da u vaše ime koristi primjerak Softvera. Adobe ima pravo nametnuti razumne uvjete prije pružanja takvih informacija. Sve informacije koje vam Adobe pruži ili koje dobijete kako je ovdje dopušteno možete koristiti samo u ovdje opisanu svrhu te ih ne smijete otkrivati trećim stranama u svrhu stvaranja bilo kakvog softvera koji je u osnovi sličan Softveru ili ih pak koristiti u bilo koju drugu svrhu kojom se krše autorska prava tvrtke Adobe i njezinih izdavača licenci.

17. Specifične odredbe i izuzeci.

17.1 Ograničenje odgovornosti za korisnike s boravištem u Njemačkoj ili Austriji.

17.1.1 Ako ste Softver nabavili u Njemačkoj ili Austriji te imate boravište u jednoj od tih zemalja, Stavak 10 se ne primjenjuje. Umjesto toga, ovisno o odredbama u Stavku 17.1.2, zakonska odgovornost tvrtke Adobe bit će ograničena kako slijedi: (a) tvrtka Adobe je odgovorna samo do iznosa štete kakva se pod normalnim okolnostima može predvidjeti u trenutku sklapanja licencnog ugovora i kada je riječ o štetama prouzročenima neznatno nemarnom povredom materijalne ugovorne obveze te (b) tvrtka Adobe nije odgovorna za štete prouzročene neznatno nemarnom povredom nematerijalne ugovorne obveze.

17.1.2 Gore navedeno ograničenje odgovornosti neće se odnositi na bilo koju obveznu zakonsku odgovornost, osobito na odgovornost prema njemačkom zakonu o odgovornosti za proizvod, odgovornost za preuzimanje nekog specifičnog jamstva ili odgovornost za kažnjivo prouzročene osobne ozljede.

17.1.3 Od vas se traži da poduzmete sve razumne mjere da biste izbjegli i smanjili štete, osobito da izradite sigurnosne kopije Softvera i podataka koji se nalaze na vašem računalu i na koje se odnose odredbe ovog ugovora.

Ako imate pitanja vezanih uz ovaj ugovor ili od tvrtke Adobe želite dobiti neke informacije, poslužite se adresom i informacijama za kontakt koje ste dobili uz ovaj proizvod ili se putem interneta (http://www.adobe.com/hr) obratite uredu tvrtke Adobe koji pruža usluge u vašoj sudskoj nadležnosti.

Adobe, Adobe AIR, AIR, Authorware, Flash, Reader i Shockwave registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi društva Adobe Systems Incorporated u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.

PlatformClients_PC_WWEULA-hr_HR-20100625_1419