Tillgänglighet*

Licensavtal för slutanvändare

Third Party Software Notices och/eller ytterligare licensvillkor

Här finns länkar till Third Party Software Notices och/eller ytterligare licensvillkor för olika produkter.

Meddelanden på denna sida gäller Adobe-produkter som släpps den 30 april 2013 eller före detta datum. För meddelanden som gäller produkter som släpps den 1 maj 2013 eller senare, eller produkter som inte finns listade nedan, se denna sida.