Демонстрация на случаи на използване на Adobe Sign: Цифрова трансформация за държавната администрация

икона на работен процес

Уеб семинар на запис  |  Безплатно


Обобщение

Как може Acrobat Sign да помогне на административните органи да обслужват по-добре гражданите? Граждани и служители вече очакват по-ангажиращи онлайн изживявания. И за да станат цифрови, административните процеси трябва да отговарят на строги изисквания за сигурност, поверителност и съответствие.

Когато пандемията удари, административните агенции трябваше да увеличат усилията си за цифрова трансформация, за да продължат да отговарят на нуждите на своите избиратели и да поддържат непрекъснатост на работата.

Присъединете се към нас за демонстрацията на случаи на използване на Acrobat Sign, за да чуете от държавни експерти за предизвикателствата, пред които са изправени федералните, щатските и местните власти и как те ще продължат да въвеждат иновации, за да поддържат работата на административните органи.

Скрити субтитри са налични за всички уеб семинари за случаи на използване и за записите по заявка. Няма да има опция за набиране за тази сесия.

Говорители

Suzette Kent
, бивш федерален ИТ директор на Съединените щати

Mike Hussey
, ИТ директор на щата Юта

John Landwehr
, вицепрезидент и технически директор в обществения сектор, Adobe

Jace Jonhson
, вицепрезидент, връзки с държавната администрация и обществена политика, Adobe

Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.