Adobe Sign Use Case Showcase: Digital Transformation for Government

icon ng workflow

On-Demand na webinar  |  Libre


Buod

Paano makakatulong ang Adobe Sign sa mga ahensya ng pamahalaan para mas mahusay nilang mapaglingkuran ang mga nasasakupan nila? Inaasahan na ngayon ng kapwa mga mamamayan at empleyado ang mga mas nakakaengganyong online experience. At para maging digital, dapat matugunan ng mga proseso ng pamahalaan ang mahihigpit na kinakailangan sa seguridad, privacy, at pagsunod.

Nang tumama ang pandemya, kinailangan ng mga ahensya ng pamahalaan na pagbutihin ang mga pagsisikap ng mga ito sa digital na pagbabago para patuloy na matugunan ang mga pangangailangan ng mga nasasakupan ng mga ito at mapanatiling tuloy-tuloy ang pagpapatakbo.

Samahan kami sa Adobe Sign Use Case Showcase para malaman mula sa mga eksperto sa pamahalaan ang tungkol sa mga hamong kinaharap ng mga pederal, pang-estado, at lokal na ahensya at kung paano patuloy na magbabago ang mga ito para mapanatiling tuloy-tuloy ang takbo ng pamahalaan.

Available ang closed captioning para sa lahat ng Use Case Showcase webinar at para sa mga on-demand na recording. Hindi magkakaroon ng opsyon sa pag-dial in para sa session na ito.

Mga Tagapagsalita

Suzette Kent
Former Federal CIO of the United States

Mike Hussey
CIO State of Utah

John Landwehr
VP & Public Sector CTO, Adobe

Jace Jonhson
VP, Goverment Relations & Public Policy, Adobe 

Sagutan ang form para mapanood ang on-demand na webinar.