Giới thiệu trường hợp sử dụng Adobe Sign: Chuyển đổi số cho chính phủ

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Adobe Sign có thể giúp các cơ quan chính phủ phục vụ cử tri của họ tốt hơn như thế nào? Giờ đây, công dân và nhân viên đều mong đợi những trải nghiệm trực tuyến hấp dẫn hơn. Và để chuyển sang kỹ thuật số, quy trình của chính phủ phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ.

Khi đại dịch xảy ra, các cơ quan chính phủ phải tăng cường nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của người dân và duy trì hoạt động liên tục.

Hãy tham gia với chúng tôi trong buổi Giới thiệu về trường hợp sử dụng Adobe Sign để nghe chuyên gia của chính phủ chia sẻ về những thách thức mà các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương phải đối mặt và cách họ sẽ tiếp tục đổi mới để duy trì hoạt động của chính phủ.

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến về Giới thiệu trường hợp sử dụng và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này.

Các diễn giả

Suzette Kent
Cựu CIO liên bang của Hoa Kỳ

Mike Hussey
CIO của Tiểu bang Utah

John Landwehr
Phó chủ tịch & CTO khu vực công, Adobe

Jace Jonhson
Phó chủ tịch, Quan hệ với chính phủ & Chính sách công, Adobe 

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.