Демонстрация на случаи на използване на Adobe Sign: Правна информация

икона на работен процес

Уеб семинар на запис  |  Безплатно


Демонстрацията на случаи на използване е месечна сесия на поточно предаване, която ви представя новите случаи на използване и тенденции на Acrobat Sign и ви показва как вашата организация може да внедри и да се възползва от електронни подписи във всеки един отдел. Всеки месец ще има акцент върху нова тема.

Нашите панелисти обсъждат как правните отдели управляват преминаването към напълно дистанционни процеси на документи. Независимо дали току-що започвате, или вече сте цифровизирали някои работни потоци, Acrobat Sign може да увеличи производителността на вашия екип във всяка фаза на цифровата трансформация.

В демонстрацията на случаи на използване, присъединете се към ръководителите от правния екип на Adobe, E.A. Rockett (старши директор, правни операции), Kevin O’Neill (директор, заместник-главен юрисконсулт) и Tara Chacon (главен юрисконсулт, Acrobat Sign), които споделят как са използвали Acrobat Sign, за да направят разлика в ежедневните им операции – особено докато работим от дома си. Те говорят относно предизвикателствата, пред които са изправени правните екипи точно сега и как можете да се справите с тях с цифрови документи и автоматизирани работни процеси

Говорители

Kevin O’Neill
, директор, заместник-главен юрисконсулт

Tara Chacon
, главен юрисконсулт, Acrobat Sign

E. A. Rockett
, старши директор, правни операции, Adobe

Модератор

Garrett Schwartz
, продуктов маркетинг мениджър, Adobe Document Cloud

Скрити субтитри са налични за всички уеб семинари за случаи на използване и за записите по заявка. Няма да има опция за набиране за тази сесия. Моля, свържете се с Rebecca Staley, ако имате въпроси.

Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.