Adobe Sign — Prezentacje przypadków użycia: Zagadnienia prawne

ikona obiegu pracy

Seminarium internetowe na żądanie | Bezpłatnie


Podczas comiesięcznej sesji Prezentacje przypadków użycia opisujemy nowe przypadki użycia usługi Adobe Sign i trendy z nią związane, a także omawiamy sposoby ich wdrażania, tak aby każdy dział mógł skutecznie używać podpisów elektronicznych. W każdym miesiącu omawiamy nowy temat.

Prelegenci omówią sposoby zarządzania zmianami procesów, dzięki którym działy przechodzą na w pełni zdalne przetwarzanie dokumentów. Usługa Adobe Sign pozwala zwiększyć produktywność zespołów zarówno rozpoczynających cyfryzację, jak i mających już częściowo cyfrowe obiegi robocze.

Podczas tego seminarium internetowego Prezentacje przypadków użycia liderzy zespołu prawnego firmy Adobe — E.A. Rockett (starszy dyrektor ds. działalności prawnej), Kevin O’Neill (dyrektor, z-ca radcy prawnego), i Tara Chacon (radca prawny, Adobe Sign) — omawiają swoje sposoby na wykorzystanie usługi Adobe Sign podczas codziennej pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy z domu. Ich doświadczenia obejmują wyzwania, przed jakimi stają obecnie działy prawne, a także sposoby stawiania im czoła przy użyciu dokumentów cyfrowych i automatycznych obiegów pracy.

Prelegenci

Kevin O’Neill
Dyrektor, z-ca radcy prawnego

Tara Chacon
Radca prawny, Adobe Sign

E. A. Rockett
Starszy dyrektor ds. działalności prawnej, Adobe

Moderator

Garrett Schwartz
Kierownik ds. marketingu produktów, Adobe Document Cloud

Wszystkie seminaria internetowe i nagrania na żądanie z kolekcji Prezentacje przypadków użycia zawierają napisy dla niesłyszących. W przypadku tej sesji nie ma możliwości dołączania. Osoba kontaktowa w przypadku pytań: Rebecca Staley.

Wypełnij formularz, aby obejrzeć to seminarium internetowe na żądanie.