Giới thiệu trường hợp sử dụng Acrobat Sign: Pháp lý

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Giới thiệu trường hợp sử dụng là một buổi phát trực tiếp hàng tháng giới thiệu cho bạn các trường hợp và xu hướng sử dụng Acrobat Sign mới, đồng thời bàn về cách tổ chức của bạn có thể triển khai và hưởng lợi từ chữ ký điện tử ở mọi bộ phận. Mỗi tháng sẽ có một chủ đề mới sẽ được làm nổi bật.

Thành viên hội đồng của chúng tôi bàn về cách các bộ phận pháp lý đang quản lý quá trình chuyển đổi sang quy trình tài liệu hoàn toàn từ xa. Cho dù bạn mới bắt đầu hay đã số hóa một số quy trình làm việc, Acrobat Sign có thể nâng cao năng suất của nhóm bạn ở mọi giai đoạn chuyển đổi kỹ thuật số.

Trong hội thảo trực tuyến về Giới thiệu trường hợp sử dụng, hãy tham gia cùng các lãnh đạo của nhóm pháp chế Adobe là E.A. Rockett (Giám đốc cấp cao, Nghiệp vụ pháp lý), Kevin O’Neill (Giám đốc, Trợ lý tổng cố vấn) và Tara Chacon (Trưởng cố vấn, Acrobat Sign), họ sẽ chia sẻ về cách họ sử dụng Acrobat Sign để tạo nên sự khác biệt trong hoạt động hàng ngày của mình – nhất là khi chúng ta làm việc tại nhà. Họ nói về những thách thức mà bộ phận pháp lý đang phải đối mặt và cách họ có thể xử lý chúng bằng tài liệu kỹ thuật số và quy trình làm việc tự động hóa

Các diễn giả

Kevin O’Neill
Giám đốc, Trợ lý tổng cố vấn

Tara Chacon
Trưởng cố vấn, Acrobat Sign

E. A. Rockett
Giám đốc cấp cao, Nghiệp vụ pháp lý, Adobe

Kiểm duyệt viên

Garrett Schwartz
Quản lý tiếp thị sản phẩm, Adobe Document Cloud

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến về Giới thiệu trường hợp sử dụng và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này. Vui lòng liên hệ Rebecca Staley nếu có bất cứ câu hỏi nào.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.