Преосмисляне на непрекъснатостта на бизнеса в лицето на COVID-19

икона на работен процес

Уеб семинар на запис  |  Безплатно


Обобщение

Непрекъснатостта на бизнеса в повечето компании е записана на теория, но с малко или никакво изпълнение на плана в реално време. Пандемията от COVID-19 поставя акцент върху усилията за непрекъснатост на бизнеса в организациите, където много адаптират теоретичните планове към непрекъснато променящата се реалност, пред която е изправено обществото днес.

Гледайте този уеб семинар, за да получите ценна информация от IDC Research и от ръководителите на Varian и Novartis, които обсъждат:

  • Как техните организации трансформират операциите си
  • Как дават възможност на своята все повече работеща от разстояние работна сила
  • Използване на цифрови технологии за насочване и иновации

Чуйте отговорите от тези панелисти:

Marci Maddox
, директор проучвания, корпоративни стратегии за съдържание, IDC

Abhimanyu Verma
, вицепрезидент по приложни технологични иновации, Novartis

Snehashish Sarkar
, вицепрезидент по бизнес трансформация, Varian

Модерирано от:

Jay Ramakrishna
, стратегически корпоративен мениджър, Adobe

Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.