ทบทวนความต่อเนื่องทางธุรกิจเมื่อเผชิญหน้ากับวิกฤต COVID-19

workflow icon

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สรุป

ความต่อเนื่องทางธุรกิจในบริษัทโดยมากจะเขียนขึ้นในเชิงทฤษฎี แต่แทบจะไม่มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้แบบเรียลไทม์เลย การระบาดครั้งใหญ่ของไวรัส COVID-19 จุดประกายความสนใจเกี่ยวกับความพยายามในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ซึ่งหลายรายก็กำลังปรับแผนทางทฤษฎีเพื่อให้เข้ากับสังคมความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาอย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ดูการสัมมนาผ่านเว็บนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจาก IDC Research และจากผู้บริหารของ Varian และ Novartis ซึ่งจะพูดคุยกันถึง:

  • วิธีที่องค์กรของพวกเขาเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน
  • วิธีที่พวกเขาทำให้มีบุคลากรที่ทำงานจากระยะไกลเพิ่มมากขึ้น
  • การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกสถานการณ์และสร้างสรรค์นวัตกรรม

รับฟังข้อมูลจากผู้ร่วมอภิปรายเพิ่มเติม

Marci Maddox
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์เนื้อหาขององค์กรจาก IDC

Abhimanyu Verma
รองประธานกรรมการฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีประยุกต์จาก Novartis

Snehashish Sarkar
รองประธานกรรมการฝ่ายการแปลงธุรกิจจาก Varian

ดำเนินการอภิปรายโดย:

Jay Ramakrishna
ผู้จัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์จาก Adobe

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์