Suy nghĩ lại về tính liên tục trong kinh doanh khi đối mặt với COVID-19

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Tóm tắt

Hầu hết các công ty đề cập đến tính liên tục của hoạt động kinh doanh về mặt lý thuyết chứ gần như không có triển khai kế hoạch thực tế. Đại dịch COVID-19 đang đặt ra điểm nhấn đòi hỏi nỗ lực duy trì hoạt động liên tục trong các tổ chức, trong đó nhiều tổ chức đang thích ứng kế hoạch lý thuyết với thực tế thay đổi không ngừng mà xã hội đang phải đối mặt.

Xem hội thảo trực tuyến này để nhận thông tin chuyên sâu có giá trị từ IDC Research và nghe các giám đốc điều hành đến từ Varian và Novartis thảo luận:

  • Cách các tổ chức đang chuyển đổi hoạt động của mình
  • Cách họ hỗ trợ lực lượng lao động từ xa ngày càng mở rộng
  • Sử dụng công nghệ kỹ thuật số để xoay chuyển và đổi mới

Lắng nghe chia sẻ từ các thành viên sau:

Marci Maddox
Giám đốc nghiên cứu, Chiến lược nội dung doanh nghiệp, IDC

Abhimanyu Verma
Phó chủ tịch Đổi mới công nghệ ứng dụng, Novartis

Snehashish Sarkar
Phó chủ tịch Chuyển đổi kinh doanh, Varian

Điều tiết bởi:

Jay Ramakrishna
Quản lý doanh nghiệp chiến lược, Adobe

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.