НОВОВЪЗНИКВАЩА ТЕХНОЛОГИЯ

Метавселените и други споделени потапящи изживявания.

„Все по-често използваме дигиталния свят, за да правим неща, които преди сме правили само във физическия свят. Настоящата дискусия за метавселената отразява факта, че разликата между това, което хората правят във физическия и виртуалния свят, се размива.”

Shantanu Narayen

Изпълнителен директор, Adobe 

„Все по-често използваме дигиталния свят, за да правим неща, които преди сме правили само във физическия свят. Настоящата дискусия за метавселената отразява факта, че разликата между това, което хората правят във физическия и виртуалния свят, се размива.”

Shantanu Narayen

Изпълнителен директор, Adobe 

Резюме на изпълнението.

Метавселените и другите споделени потапящи изживявания са новата вълна на дигиталното взаимодействие. Тези потапящи изживявания ще включват метавселени – богати, постоянни, споделени интерактивни изживявания със сътрудничество и съвместен творчески процес, както и напълно функциониращи споделени икономики – заедно с други изживявания, насочени към пазаруване, професионално обучение, игри и забавления, образование, срещи от разстояние, културни преживявания и други.

Съществуват много нива в набора от инструменти на метавселената, като редица компании играят ключови роли.

Продуктите на Adobe стимулират потапящите изживявания днес, а нашата роля ще се разшири в бъдеще. Нашите продукти за съвместно съдържание за 3D и потапящи среди, като Adobe Substance 3D и Adobe Aero, са лидери в създаването на съвременни потапящи изживявания, включително игри, потапящи изживявания за обогатена реалност и електронна търговия. Въвеждаме иновации, за да позволим на творците и брандовете да постигнат повече и да направим 3D и потапящото творчество достъпни за всеки.

Споделените потапящи изживявания изискват иновативни нови методи за търговия, маркетинг, предоставяне на изживявания, анализ и персонализация – услуги, които инструментите за дигитално изживяване на Adobe ще предоставят.

Сега е моментът компаниите да се подготвят за метавселената. Готовността за метавселена ще изисква ангажимент за демократизиране на всичко – от създаването на съдържание до разработването и предоставянето на изживявания. Adobe може да помогне за обучението на брандовете и създателите на съдържание, за да определят и ясно да формулират споделената визия, която ще въведат в метавселената. По-находчивите компании трябва да възприемат създаването на съдържание за 3D и потапящи среди. Това ще им помогне да се подготвят за потапящите изживявания на бъдещето – и ще направи работните им процеси в областта на продуктовия дизайн, маркетинга и електронната търговия по-евтини, по-бързи и по-добри още днес.

Виртуалните творения и стоки – от произведения на изкуството до дрехи и аксесоари – ще бъдат важна част от споделените потапящи изживявания. Гарантирането на тяхната автентичност ще бъде от съществено значение. Работата на Adobe с Content Authenticity Initiative (CAI) ще помогне да се гарантира, че потребителите могат да проследят произхода на виртуалните творения, включително как са били редактирани. Работата на CAI също така ще подпомогне дигиталните артисти да получат признание за работата си.

ПЪРВА ЧАСТ

Какво представляват потапящите изживявания?

Потапящото изживяване ви пренася в дигитално създаден, често триизмерен, свят. Много споделени потапящи изживявания ще ви позволят да манипулирате и взаимодействате както с виртуални обекти, така и с другите посетители. Въпреки голямата шумотевица и обсъждане на метавселената ние вярваме, че ще има не само много метавселени, но и много други видове споделени потапящи изживявания.

Някои потапящи изживявания ще се предоставят чрез виртуална реалност и ще обгръщат изцяло посетителя. Други ще бъдат предоставяни чрез обогатена реалност и ще съчетават виртуални изживявания с физическия свят. Други ще се предоставят чрез уеб среда и други платформи.

Метавселените са уникален вид потапящи изживявания, които са постоянни и споделени. Те представляват обширен виртуален свят, в който можете да общувате с други хора, които може да са на километри от вас. Икономиките в метавселената също са живи, устойчиви и споделени.

Метавселените и споделените потапящи изживявания дават възможност за изцяло нови видове сътрудничество и съвместен творчески процес и разкриват нови начини за взаимодействие между брандовете и клиентите. Това може да се осъществи по много начини – от дистанционно работещи колеги, които разработват заедно нов продукт във виртуално дизайнерско студио, до клиенти, които персонализират яке или чифт панталони, за да ги направят по свой вкус, след което ги пробват върху аватар, който имитира тяхната форма и размер.

Ще има много видове потапящи изживявания отвъд метавселените. Няколко примера са:

 • Пазаруване с обогатена реалност, която помага на потребителите да вземат решения чрез показване на 3D изображения на виртуални стоки във физическия свят.
 • Обучение за работа с виртуална реалност, което помага на новите работници да усвоят сложна задача.
 • Виртуален музей с потапяща среда, в който е изложена много по-голяма част от музейната колекция, отколкото може да се покаже физически.

Дигиталното изкуство и виртуалните вещи ще играят важна роля в някои потапящи изживявания, като помагат на хората да изразят своята индивидуалност и убеждения в това ново пространство. Освен това метавселената ще преосмисли текстурата и сетивните усещания на посетителите. Нарастващият пазар на цифрови ресурси е значителна нова възможност за представителите на творческата икономика.

ВТОРА ЧАСТ 

Ценностите на Adobe.

По отношение на потапящите изживявания ние в Adobe прилагаме своите дългогодишни ценности, включително ангажимента ни към отворените стандарти, като например PDF, за улесняване на свободния поток от идеи; мисията ни да дадем възможност за творчество на всички и да променим света чрез цифрови изживявания; както и отдадеността ни да предоставим възможност на творците да печелят от работата си.

Ето как тези ценности се прилагат по отношение на потапящите изживявания:

Ние подкрепяме отворени стандарти и платформи. Вярваме, че потапящите изживявания работят най-добре за посетители, създатели и брандове, ако изживяването споделя общ набор от отворени стандарти, които позволяват на всеки да знае какво да очаква. Подкрепяме и допринасяме за разработването на водещи стандарти за потапящи изживявания, включително USD (Universal Scene Description), един от водещите файлови формати за създаване на 3D/потапящи среди, и glTF (Graphics Language Transmission Format), стандартен файлов формат за триизмерни сцени и модели. Творците и брандовете трябва да могат да създадат самостоятелно или съвместно даден ресурс веднъж и да го разпространяват, където желаят.

3D и потапящото творчество трябва да са достъпни за всички. Потапящите изживявания са на път да се превърнат в доминираща форма на взаимодействие и никой не бива да бъде изключен. Adobe се ангажира да предоставя творчески инструменти за 3D и потапящи изживявания, за да може всеки да изрази гледната си точка. Ще предоставим и инструментите, които дават възможност на хората да си сътрудничат и да създават съвместно съдържание за – и в рамките на – метавселените и други споделени потапящи изживявания.

Ангажирани сме да помагаме на създатели, комуникатори, самостоятелни предприемачи и фирми от всякакъв мащаб да използват потапящи изживявания. Мисията ни в Adobe е да променяме света чрез дигитални изживявания и вярваме, че технологиите за потапящи среди ще добавят нови и по-пълноценни начини за взаимодействие между хората и бизнеса. Ангажираме се да помогнем за предоставянето и оптимизирането на тези нови изживявания.

Произходът на виртуалните творения, включително начинът на създаване на ресурси, трябва да е ясен за всички. Пазарът на виртуални творения представлява важен нов начин за творците да печелят от работата си, а за потребителите – да подкрепят творците, на които се възхищават. Този пазар ще процъфтява само ако има доверие в произхода на това, което се търгува.

ТРЕТА ЧАСТ 

Ролята на Adobe.

В създаване на съдържание.

 • Скоро ще представим новия на Modeler, който ви позволява да извайвате 3D обекти с интерфейс, съчетаващ естествените, плавни жестове във виртуалната реалност и прецизността на настолен интерфейс.
 • Въвеждаме иновации, за да улесним сътрудничеството между 3D творците. 
 • Разработваме сложни нови възможности за създаване на 3D съдържание, които позволяват на креативните хора напълно да преосмислят начина, по който творят в нови 3D и потапящи светове, и да правят неща, които преди не са си представяли. 
 • Aero помага на творци и брандове да създават и разпространяват взаимодействащи изживявания с обогатена реалност в мобилни платформи.
 • Работим за демократизирането на 3D творчеството, като разработваме достъпни инструменти, които всеки може да използва, за да изрази идеите си и да си сътрудничи с други в творческия процес, включително споделено потапящо изживяване.

Днес Adobe е лидер в предоставянето на дигитални изживявания по различни канали и ще продължим да бъдем надежден партньор, тъй като каналите се развиват. Ще осигурим основните възможности, необходими за предоставяне на споделени потапящи изживявания.

В сферата на търговията.

 • Предприятията по цял свят се доверяват на Adobe за изграждането не само на търговската си среда, но и на помощните маркетингови дейности. 
 • Тъй като уеб средата се развива, за да включва все по-потапящи изживявания, търговията ще бъде основен елемент. Собствеността върху артефакти, аватари и дори недвижими имоти ще стане по-разпределена. Купуването, продаването, търгуването и показването на тези елементи ще става с подкрепата на Adobe Experience Cloud, включително възможностите на Adobe Commerce.

В сферата на предоставянето на изживявания.

 • Adobe Experience Manager (AEM) е водещото решение за предоставяне на изживявания и управление на ресурси за всички видове цифрови носители. AEM ще се превърне в централна точка за предоставяне и управление на ресурси за всички видове цифрови носители. AEM ще бъде централна точка за управление, взаимодействие, сътрудничество и съвместно създаване на ресурси. 
 • С Adobe Workfront даваме възможност на създателите лесно да свържат световете на творчеството, управлението на ресурси и разпространението с AEM. 
 • AEM и Workfront предоставят възможности, които ще бъдат неразделна част от бъдещите усилия на нашите клиенти за изграждане на мащабируеми потапящи изживявания, които използват 3D ресурси и артефакти, включително такива, разработени в рамките на организацията и извън нея. За брандовете, които навлизат в икономиката на метавселената, Workfront се превръща в новия потапящ „офис“, в който се извършва съвместната работа.

На пазара на виртуални ресурси.

Работата на Adobe с нашите партньори от общността на Content Authenticity Initiative ще осигури по-голяма прозрачност на виртуалните творения. Това сътрудничество между партньорите при управлението на съдържанието е от решаващо значение. В рамките на потапящите изживявания хората ще искат да изразят своята индивидуалност чрез цифрови вещи, които да носят и показват. В много случаи те искат да имат лична връзка с виртуалните си притежания и да имат връзка с творбите на създателите, на които се възхищават.

Работата ни с Content Authenticity Initiative ще предостави информация за това как се създават виртуални творения, включително информация за участващите дигитални творци. 

Нашите инструменти дават възможност на компаниите и физическите лица, които избират да навлязат на пазара на цифрови ресурси. Много от тези ресурси са създадени с продукти на Adobe, включително Photoshop, Illustrator и Substance 3D. Behance помага на създателите да представят своите цифрови ресурси в профилите си в Behance. А нашите приложения от Experience Cloud ще помогнат на компаниите да изградят подходящи процеси за одобрение и разработка на ресурсите и да споделят тези ресурси със света.

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ 

Как брандовете могат да се подготвят за метавселената.

За да сте готови за метавселената, започнете да създавате 3D и потапящо съдържание още сега, за да не се налага да наваксвате по-късно. Това подготвя брандовете за бъдещето и носи значителни дивиденти днес. Брандовете могат да започнат с разработването на ясно формулирана стратегия за това как искат да се включат в метавселената, включително видовете потапящи изживявания и съдържание, което искат да създадат. Използвайте своето задълбочено разбиране на клиентите и пазара и намерете начини да създадете стойност за клиентите си в това бързоразвиващо се дигитално пространство. 

Можете да използвате тези набори от умения днес, за да внесете забележителна ефективност в продуктовия дизайн и работните процеси на маркетинга, и ще придобиете техническите умения, от които се нуждаете, за да се възползвате максимално от метавселената, тъй като тя се превръща в ежедневна реалност.

Предимства днес.

По-находчивите компании днес използват 3D дизайн, за да ускорят проектирането на продукти и разработването на маркетингови и електронни ресурси.

Продуктов дизайн: 3D творчеството може да съкрати със седмици или месеци разработването на продукти, като елиминира до голяма степен нуждата от създаване и изпращане на физически прототипи и позволява на компаниите да тестват търсенето на даден продукт в социалните мрежи, преди дори да са създали физическа версия на дизайна.

Ресурси за маркетинг и електронна търговия: Рендирането на изображения за маркетинг и електронна търговия с помощта на 3D софтуер е по-евтино, по-бързо, по-устойчиво и по-креативно от заснемането на изображения във фотостудио. С един набор от визуализирани продуктови изображения можете лесно да промените фона, за да направите изображенията подходящи за различни култури и платформи. А ако коригирате дизайна на продукта, можете да направите тези промени в изображенията си за минути в софтуера, за разлика от дните или седмиците, когато трябва да съберете екип от дизайнери и техници във фотостудиото.

Предимства за бъдещето.

Създаването на 3D и потапящо съдържание помага на компаниите да се подготвят за бъдещето на потапящата среда по няколко начина.

Свобода за експериментиране: Утрешните потапящи изживявания ще произлязат от хиляди краткосрочни експерименти и партньорства между брандове. Много от тези възможности ще се появят бързо и наличието на гъвкавост за бързо тестване и итерация в 3D ще улесни значително участието на брандовете и ще открие какво е приложимо и какво не.

Библиотека с ресурси: Тъй като потапящите изживявания стават все по-разпространени, брандовете, които вече са създали богата библиотека от 3D ресурси, отразяващи всички техни продукти, ще могат да участват пълноценно веднага и да спечелят предимство първи.

Създаване на музика: Създаването на 3D и потапящи платформи изисква нови умения, таланти, инструменти и работни процеси. Като създавате в 3D сега, започвате да изграждате техники и да усвоявате уроците, които ще са ви необходими, за да постигнете успех в 3D и потапящите среди.

Това е и моментът, в който брандовете трябва да се замислят как метавселените и другите споделени потапящи платформи могат да задълбочат взаимоотношенията си с клиентите. Как можете да използвате обгръщащия характер на метавселената, за да привлечете клиентите в света на продуктите ви и да им помогнете да разберат как тези продукти се вписват в техния собствен свят? Как можете да ангажирате клиентите, като им предложите възможности за съвместно създаване на продукт, който е идеален и уникален за тях? Метавселената ще промени из основи начина, по който брандовете привличат и ангажират клиентите – и сега е моментът да планирате начините, по които тази среда ще промени клиентското изживяване.

лого на Adobe

Създайте метавселената.

Ако искате да се подготвите за метавселената, решете как искате да се включите във въздействащите реалности сега и след това усъвършенствайте уменията и дигиталните ресурси, които ще ви отведат там по-бързо.

Направете първата стъпка, като разгледате ресурсите за метавселената.

Ако искате да се подготвите за метавселената, решете как искате да се включите във въздействащите реалности сега и след това усъвършенствайте уменията и дигиталните ресурси, които ще ви отведат там по-бързо. Направете първата стъпка, като разгледате ресурсите за метавселената.

технически документи

Научете как Adobe създава инструментите, които ще изградят метавселената, и как можете да се подготвите за метавселената.

видео

Гледайте как водещи фигури в Adobe споделят информация и перспектива за метавселената.

продукт

Научете повече за 3D и AR инструментите на Adobe, които можете да използвате, за да създадете вълнуващи изживявания.