stager

Направете перфектния кадър.

Вземете Adobe Substance 3D Stager като част от плана за Substance 3D
Collection само за .

mb_marquee

Направете перфектния кадър.

Вземете Adobe Substance 3D Stager като част от плана за Substance 3D
Collection само за .

sg_appicon
sa_appicon
ds_appicon
pt_appicon
sg_appicon
sg_appicon

Разгледайте Substance 3D Collection
Моделирайте, текстурирайте и визуализирайте 3D ресурси и сцени.

Ваше напълно оборудвано виртуално студио.

Създавайте и сглобявайте 3D сцени в този интуитивен инструмент за сценография. Позиционирайте ресурси, материали, светлини и камери. Експортирайте и споделяйте мултимедийни файлове, от изображения до уеб и AR изживявания.

Работете върху финалното си изображение.

Substance 3D Stager ви позволява да вземате творчески решения, съобразени с контекста. Прецизирайте и коригирайте композицията си в реално време. Визуализирайте и редактирайте усъвършенствани материали със сложно осветление и сенки.

мобилно

Инструменти за реализиране на идеите ви.

Създайте своите реалистични 3D сцени с бързи и ефективни интелигентни инструменти. Блокирайте фигури, снимайте елементи, активирайте физически характеристики, за да избегнете сблъсъци между модели, и генерирайте опростени светлини.

Пълна творческа свобода.
Утвърден стандарт в бранша.

Достъп до огромна мрежа от ресурси.

Stager се предлага със стартови модели, материали и светлини. Или разглеждайте и използвайте хилядите ресурси от висок клас, направени от нашите 3D експерти и включени в плана ви за Substance 3D Collection.

Функциите на Stager ви предоставят чудесни инструменти за настройка и представяне на проектите ви.

светлини

Улеснено използване на светлини

Подобрете светлините си с редактора за осветление на околната среда или добавете физически 3D светлини към сцената ви за усъвършенстван дизайн на осветлението.

Поддръжка на различни формати

Поддръжка на различни формати

Насладете се на поддръжка за множество формати от CAD (за корпоративни клиенти) до USD и glTF, както и параметрични материали, светлини и модели.

S_illu_physicsaware

Взимане предвид на физическите характеристики

Задайте реалистични сблъсъци между обекти по време на позициониране и трансформация.

S_illu_projectshowcase

Показване на проекта

Импортирайте проектите си от Painter в Stager с едно щракване и продължете оттам, където сте спрели.

S_illu_interactiveworkspace

Интерактивно работно пространство

Превключвайте между рендиране в реално време и интерактивно проследяване на пътя, като същевременно запазвате високо визуално качество.