stager

Vytvořte dokonalý snímek

Pořiďte si Adobe Substance 3D Stager jako součást plánu Kolekce řady
Substance 3D za pouhých .

Potřebujete produkt pro firmu? Požádejte o konzultaci: 800 915 9425

mb_marquee

Vytvořte dokonalý snímek

Pořiďte si Adobe Substance 3D Stager jako součást plánu Kolekce řady
Substance 3D za pouhých .

Potřebujete produkt pro firmu? Požádejte o konzultaci: 800 915 9425

sg_appicon
sa_appicon
ds_appicon
pt_appicon
sg_appicon
sg_appicon

Prozkoumejte plán Substance 3D – Kolekce
Vytvářejte modely a textury a vykreslujte 3D objekty a scény.

Vaše plně vybavené virtuální studio

Vytvářejte a sestavujte 3D scény v tomto intuitivním nástroji. Nastavujte objekty, materiály, osvětlení a kamery. Exportujte a sdílejte média a publikujte na webu nebo v rozšířené realitě.

Pracujte s finálním obrázkem

V aplikaci Substance 3D Stager můžete přijímat kreativní rozhodnutí se znalostí kontextu. Zdokonalujte a upravujte kompozici v reálném čase. Vizualizujte a upravujte pokročilé materiály s použitím komplexního osvětlení a stínů.

mobilní zařízení

Nástroje, které vám umožní rozvinout vaše nápady

Vytvářejte realistické 3D scény pomocí rychlých a efektivních inteligentních nástrojů. Navrhujte tvary plné detailů, přitahujte prvky, aktivujte fyziku, abyste zabránili kolizím mezi modely, a generujte jednoduchá světla.

Úplná tvůrčí svoboda
Oborový standard

Využívejte rozsáhlou nabídku zdrojů

Aplikace Stager je dodávána s modely, materiály a světly, s nimiž můžete ihned začít pracovat. Nebo prozkoumejte a využijte tisíce špičkových datových zdrojů vytvořených našimi 3D odborníky, které jsou dostupné v plánu Kolekce Substance 3D.

Funkce aplikace Stager nabízejí skvělé nástroje k tvorbě a prezentaci vašich projektů

lighting

Jednoduchá úprava osvětlení

Vylepšete své osvětlení pomocí editoru světel prostředí nebo přidejte do své scény fyzická 3D světla a vytvořte pokročilý návrh osvětlení.

Podpora různých formátů

Podpora různých formátů

Užijte si podporu široké škály formátů, od CAD (pro podnikové zákazníky) přes USD a glTF až po parametrické materiály, světla a modely aplikace Substance.

S_illu_physicsaware

Věrohodná fyzika

Nastavujte realistické kolize mezi objekty během umisťování a transformací.

S_illu_projectshowcase

Prezentace projektů

Importujte své projekty aplikace Painter do aplikace Stager jediným kliknutím a pokračujte v práci tam, kde jste naposledy skončili.

S_illu_interactiveworkspace

Interaktivní pracovní plocha

Přepínejte mezi vykreslováním v reálném čase a interaktivním sledováním cest při zachování vysoké vizuální kvality.