Adobe Sign

Co je elektronický podpis?

Adobe Sign

Co je elektronický podpis?

Elektronický podpis je legální způsob, jak získat schválení nebo souhlas pro elektronické dokumenty a formuláře. Může nahradit ručně psaný podpis prakticky v jakémkoli procesu.

Elektronický podpis je legální způsob, jak získat schválení nebo souhlas pro elektronické dokumenty a formuláře. Může nahradit ručně psaný podpis prakticky v jakémkoli procesu.

Jaké jsou výhody elektronických podpisů?

Právně závazné

Elektronické podpisy jsou právně závazné a vymahatelné téměř ve všech rozvinutých zemích světa.

Mimořádné hospodárné

Používání elektronických podpisů pomáhá snížit výdaje na papír, inkoust a poštovné, což znamená velké úspory nákladů.

K čemu se elektronické podpisy používají?

Právní záležitosti


Samoobslužný přístup k digitálním dokumentům, jako jsou smlouvy o mlčenlivosti a formuláře týkající se odpovědnosti, které mohou být podepsány elektronicky, zrychluje provedení potřebných právních kroků.

Jsou elektronické podpisy právně závazné?

 

Ano. USA v roce 2000 přijaly zákon o elektronickém podpisu ESIGN, který umožnil používat elektronický podpis

téměř ve všech oblastech života. Podobné zákony byly přijaty po celém světě, například v Evropě nařízení eIDAS,

a díky tomu jsou elektronické podpisy legálním a spolehlivým způsobem, jak podepisovat důležité dokumenty.

Jsou elektronické podpisy právně závazné?

 

Ano. USA v roce 2000 přijaly zákon o elektronickém podpisu ESIGN, který umožnil používat elektronický podpis

téměř ve všech oblastech života. Podobné zákony byly přijaty po celém světě, například v Evropě nařízení eIDAS,

a díky tomu jsou elektronické podpisy legálním a spolehlivým způsobem, jak podepisovat důležité dokumenty.

Pro pokročilejší ověřování použijte digitální podpisy

Digitální podpisy založené na certifikátech jsou nejvyspělejší a nejbezpečnější způsob elektronického podpisu vyhovující nejpřísnějším právním předpisům. Pokud potřebujete nejvyšší úroveň záruky totožnosti podepisující osoby a pravosti dokumentů, zvolte digitální podpis s digitální certifikací identity, jako jsou naše cloudové podpisy.

Vyzkoušejte Adobe Acrobat Pro DC s funkcí elektronického podpisu

Vyzkoušejte Adobe Acrobat Pro DC s funkcí elektronického podpisu

Funkce a nástroje pro elektronické podpisy v aplikaci Adobe Acrobat Pro jsou založené na službě Adobe Sign.

Funkce a nástroje pro elektronické podpisy v aplikaci Adobe Acrobat Pro jsou založené na službě Adobe Sign.

K čemu slouží služba Adobe Sign?

Snadné jako poslání e-mailu

Nahrajte dokument, zadejte e-mailovou adresu podepisujícího

a klikněte na tlačítko Odeslat. A je to.

Snadné jako poslání e-mailu

Nahrajte dokument, zadejte e-mailovou adresu podepisujícího a klikněte na tlačítko

Odeslat. A je to.

Program Approved Trust List

Rychlé podepisování

Podepisující jednoduše kliknou na odkaz a pak dokument podepíšou

v prohlížeči, na počítači nebo na libovolném mobilním zařízení.

Nemusí se nikde registrovat ani stahovat žádné soubory.

Rychlé podepisování

Podepisující jednoduše kliknou na odkaz a pak dokument podepíšou v prohlížeči, na počítači nebo na libovolném mobilním zařízení. Nemusí se nikde registrovat ani stahovat žádné soubory.

Pokyny pro odvětví

Sledování a správa průběhu

Mějte přehled o stavu každého podpisu, posílejte připomenutí,

rušte žádosti a prohlížejte si podrobnou auditní stopu libovolné

transakce.

Sledování a správa průběhu

Mějte přehled o stavu každého podpisu, posílejte připomenutí, rušte žádosti a prohlížejte si podrobnou auditní stopu libovolné transakce.

Program Approved Trust List

Využití se službou Microsoft 365

Adobe Sign spolupracuje s nástroji, které již používáte.

Můžete rychle odesílat dokumenty k podpisu ze služeb Microsoft

365, Box, Dropbox a dalších.

Využití se službou Microsoft 365

Adobe Sign spolupracuje s nástroji, které již používáte. Můžete rychle odesílat dokumenty k podpisu ze služeb Microsoft 365, Box, Dropbox a dalších.

Pokyny pro odvětví

Adobe Sign – časté otázky o elektronických podpisech


Elektronický podpis je legální způsob, jak získat schválení nebo souhlas pro elektronické dokumenty a formuláře. Nejčastěji bývá definován jako „elektronický zvuk, symbol nebo postup, připojený nebo logicky spojený se smlouvou nebo jiným záznamem a vytvořený nebo připojený osobou s úmyslem záznam podepsat“. Ručně psané podpisy lze nahradit elektronickými prakticky v každém osobním nebo obchodním procesu. Můžete je použít například pro smlouvy, formuláře žádostí, formuláře pro přijímání nových zaměstnanců, dohody o mlčenlivosti, formuláře pro nové dodavatele a žádosti o nové nabídky, autorizace změn nebo žádosti o finanční podporu u státní správy.


Ano. Elektronické podpisy jsou právně závazné a vymahatelné téměř ve všech rozvinutých zemích světa. Legislativu týkající se elektronických podpisů navíc začínají přijímat i méně rozvinuté země. USA v roce 2000 přijaly zákon o elektronickém podpisu ESIGN, který umožnil používat elektronický podpis téměř ve všech oblastech života. V Evropské unii vstoupilo v červenci 2016 v platnost nařízení eIDAS (Electronic Identification and Trust Services). Podobnou legislativu přijaly i další země. Další informace získáte na naší stránce věnované legislativním otázkám týkajícím se elektronických podpisů.


Ano. Společnost Adobe bere zabezpečení vašich digitálních podpisů velmi vážně. Služba Adobe Sign vyhovuje nejpřísnějším bezpečnostním standardům a splňuje certifikace ISO 27001, SOC 2 typu 2 a PCI DSS, využívané i v odvětví platebních karet. Adobe Sign dále používá takzvaný proces Adobe Secure Product Lifecycle (SPLC), což je sada více než 1000 striktních bezpečnostních postupů od zásad vývoje softwaru, přes procesy až po nástroje. Ty jsou pak integrované do všech fází životního cyklu produktů. Další informace naleznete v Centru důvěryhodnosti Adobe


Služba Adobe Sign umožňuje příjemcům elektronicky podepsat dokumenty napsáním nebo nakreslením jejich jména na počítači nebo mobilním zařízení nebo nahráním obrázku svého podpisu. Mohou také využít pokročilejší cloudové podpisy založené na certifikovaných digitálních ID, které poskytují silnější ověření identity autora podpisu.  


Jednoduše nahrajte dokument, který chcete odeslat k podpisu. Zadejte e-mailové adresy příjemců a potom přetáhněte na stránku pole podpisu a pole formuláře. Klikněte na tlačítko Odeslat a služba Adobe Sign odešle příjemcům e-mail s odkazem na váš dokument.


S jednoduchým podpisem ve službě Adobe Sign je to vždy bezplatné a snadné. Není nutné se nikde registrovat ani stahovat žádné soubory. Jednoduše klikněte na odkaz v e-mailu a otevřete dokument na mobilu, tabletu nebo počítači. Celým procesem vás provedou přehledné pokyny. Poté v dokumentu zadejte své jméno do pole pro podpis, načtěte obrázek vašeho podpisu nebo se podepište pomocí myši, prstu nebo pera. Klikněte na Použít > Dokončit. To je vše. Další informace o tom, jak se podepsat pomocí elektronického podpisu


Ne. Online podpisy nebo elektronické podpisy jsou široký pojem, který obecně odkazuje na všechny elektronické procesy označující přijetí smlouvy nebo záznamu. Pojem „digitální podpis“ se často používá pro digitální podpis založený na certifikátu, což je specifický typ elektronického podpisu. Digitální podpisy k ověření identity autora podpisu používají digitální ID založená na certifikátu od důvěryhodných poskytovatelů služeb a pravost podpisu prokazují svázáním každého podpisu s dokumentem pomocí šifrování.

 

Cloudové podpisy ve službě Adobe Sign jsou digitální podpisy založené na certifikátech v cloudu a perfektně se hodí pro podepisování na dálku se splněním všech předpisů.


Do služby Adobe Sign je možné nahrát dokumenty v mnoha různých formátech a pak je odeslat k podpisu nebo z nich vytvořit opakovaně použitelné šablony. Mezi podporované aplikace a formáty patří: 

 

• PDF a Adobe PDF (.pdf) 

• Microsoft Word (.doc a .docx) 

• Microsoft Excel (.xls a .xlsx) 

• Microsoft PowerPoint (.ppt a .pptx) 

• WordPerfect (.wp) 

• Prostý text (.txt) 

• Formátovaný text (.rtf) 

• Grafické soubory (.tif, .jpg, .jpeg, .gif, .bmp a .png) 

• Web (.htm nebo .html) 

 

Další informace o tom, jak podepsat dokument Microsoft Word pomocí elektronického podpisu