Vyberte si pro sebe ten pravý plán

jednotlivci

Adobe Acrobat Pro DC s funkcí elektronického podpisu

Komplexní řešení pro elektronické podepisování, převádění,

slučování a úpravy souborů PDF. Zahrnuje

software Acrobat Pro DC a službu PDF Pack.

18,14 €/za měsíc

Je vyžadován roční závazek.

18,05 €/za měsíc

Fakturováno jednou ročně částkou 216,57 € / rok (Windows a Mac)

30,24 €/za měsíc

Není vyžadován roční závazek. Windows a Mac

jednotlivci

Adobe Acrobat PDF Pack s funkcí elektronického podpisu

Základní kolekce nástrojů pro elektronické podepisování,

převádění a slučování souborů PDF online.

12,09 €/za měsíc

Fakturováno jednou ročně částkou 145,05 €/rok. Pouze online služby.

18,14 €/za měsíc

Není vyžadován roční závazek. Pouze online služby

HLAVNÍ FUNKCE

Podepisování souborů PDF a dokumentů

Odesílání dokumentů k podpisu dalším lidem

Příjem automatických upozornění a připomenutí

Převod do a z formátu PDF

Prohlížení, sdílení a komentování souborů PDF

Úpravy textu a obrázků v souborech PDF

Odebírání a redigování citlivých informací

Příprava formulářů automatickým přidáním pole podpisu a dalších polí formuláře

Shromažďování osobních podpisů pomocí mobilní aplikace

Ukládání a sdílení podepsaných dokumentů a auditních stop

Přidání ručního podpisu prostřednictvím textové zprávy na mobilní telefon

Vyžádání hesla před podpisem

Odesílání dokumentů k podpisu přímo z aplikací Microsoft Word, Outlook nebo PowerPoint

Odesílání dokumentů k podpisu ze služby Dropbox

Snadné otevírání dokumentů a podepisování bez nutnosti registrace a stahování souborů

Sledování a správa odpovědí

Skenování dokumentů a podepisování pomocí mobilního zařízení

Přidání razítka „přijato“ nebo jiné personalizované značky

Nepřetržitá podpora prostřednictvím chatu v produktu

Výběr ze 34 jazyků

Export souborů PDF do formátů Word, PPT, Excel, JPG, TIFF a PNG

Vytvoření jednoho souboru PDF z jednoho nebo více souborů

Převod dokumentů a obrázků na vysoce kvalitní soubory PDF

Uspořádání stránek v souboru PDF

Úpravy souborů PDF, přidávání nebo nahrazování textu

a obrázků v souborech PDF

Převod papírových dokumentů nebo souborů aplikace Word na vyplnitelné

formuláře

Převod oskenovaných papírových dokumentů na

soubory PDF, které lze prohledávat a upravovat

Přidávání komentářů do souborů PDF pomocí plné sady

nástrojů pro komentování, včetně úprav

textu, zvýrazňovače a lístků s poznámkou

Tisk do PDF z libovolné aplikace

Ochrana souborů PDF pomocí hesel za účelem

zabránění v kopírování nebo úpravách

Porovnání dvou verzí dokumentu

a zobrazení provedených změn

Označení souborů PDF razítky jako

„schváleno“ nebo „návrh“

Vytváření a ověřování souborů PDF tak, aby vyhovovaly

standardům týkajícím se přístupnosti

Pokročilé mobilní funkce

pro úpravy

 Acrobat Pro DC s funkcí elektronického podpisu

18,14 €/za měsíc

Je vyžadován roční závazek.

Acrobat PDF Pack s funkcí elektronického podpisu

12,09 €/za měsíc

Fakturováno jednou ročně částkou 145,05 €/rok. Pouze online služby.

Potřebujete pokročilejší řešení elektronických podpisů?

firmy

Adobe Sign pro malé podniky

Pokročilé funkce elektronických podpisů, jako je hromadné podepisování,
přizpůsobení a publikování formulářů s možností podpisu na webu.

42,34 €/licenci /měsíc*

Fakturováno jednou ročně částkou 508,05 €


Máte otázky? My máme odpovědi

Jaký je rozdíl mezi službou PDF Pack s funkcí elektronického podpisu a aplikací Acrobat Pro s funkcí elektronického podpisu?

Nástroje pro elektronické podpisy jsou v obou řešeních stejné. Služba PDF Pack umožňuje převádět a slučovat soubory PDF. Aplikace Acrobat Pro poskytuje všechny funkce zahrnuté ve službě PDF Pack a navíc funkce pro úpravy, redigování a další.

 

Jaké jsou výhody aplikace Acrobat Pro s funkcí elektronického podpisu?

Aplikace Acrobat Pro je komplexní nástroj, který vám umožní vytvářet, upravovat a připravovat konečné dokumenty chráněné proti změnám, které můžete poslat svým klientům k elektronickému podpisu. Nemusíte tedy používat více nástrojů nebo aplikací. Díky tomu ušetříte čas a snižuje se pravděpodobnost chyb.

 

Kolik dokumentů můžu odeslat k podpisu?

Služba PDF Pack, aplikace Acrobat Pro s funkcí elektronického podpisu a plány Adobe Sign pro malé podniky zakoupené na webu Adobe.com zahrnují 150 transakcí na uživatele ročně. Tato flexibilita nám umožňuje přizpůsobit plán konkrétnímu případu použití. Všechny plány podléhají určitým omezením, která najdete ve smluvních podmínkách.

 

Fakturujete na základě počtu podepsaných dokumentů?

U plánů pro jednotlivce a týmy je fakturace založena na počtu uživatelů. Plány pro firmy a velké podniky mohou být založeny na počtu uživatelů nebo předpokládaném počtu transakcí.

 

Může jedna organizace používat více účtů pro jednotlivce?

Plány pro jednotlivce jsou určené pro menší podniky s jedním uživatelem. Naše smluvní podmínky neumožňují mít v jedné organizaci více účtů pro jednotlivce. Plány pro týmy jsou určeny pro 2 až 9 uživatelů. Plány pro firmy a velké podniky jsou určeny pro 10 a více uživatelů.

 

firmy

Služba Sign pro malé podniky

Řešení elektronických podpisů pro 1–9 uživatelů

42,34 €

 /licenci
/měsíc

42,34 €

Fakturováno jednou ročně částkou 508,05 €

Počet

informace – ikona
podniky

Služba Sign pro podniky a velké organizace

Ideální pro rozsáhlé integrace nebo větší organizace.

Pokročilé funkce elektronického podpisu, jako je hromadné podepisování, přizpůsobení a publikování formulářů s možností podpisu na webu.
Úplné řešení elektronického podpisu s podporou integrací, rozhraní API, pracovních postupů, rozšířeného ověřování, rozšířených funkcí pro správu a řady dalších funkcí.

HLAVNÍ FUNKCE

Vyžádání elektronických podpisů

Příjem automatických připomenutí a upozornění

Přidání vlastních prvků značky a log

Správa uživatelů a skupin

Hromadné odesílání k podepsání pomocí funkce Mega Sign

Publikování formulářů s možností podpisu na vašem webu

Inkasování plateb a shromažďování podpisů v rámci stejného formuláře

Vyžadování pokročilého ověřování elektronických podpisů†

+

Integrace elektronických podpisů s aplikacemi Microsoft Teams, Outlook, Word a PowerPoint a řešeními Dropbox a Nintex

Integrace elektronických podpisů do obchodních aplikacích, jako jsou Salesforce, Workday, ServiceNow, Ariba, Apttus a další

Podniky

Výběr ze 34 jazyků

Sdílení souborů v týmu pomocí knihovny dokumentů

Hromadné odesílání k podepsání pomocí funkce Mega Sign

Vytváření pokročilých formulářů s výpočty, hypertextovými odkazy a dalšími funkcemi

Online inkaso plateb se službou Braintree

Autentizace podepisujících osob pomocí pokročilého ověřování elektronických podpisů

+

Automatizované ověření identity podepisující osoby pomocí průkazu totožnosti

Podniky+

Větší kontrola díky pokročilým rolím a směrování

Podniky

Tvorba bezchybných procesů podepisování pomocí návrháře pracovních postupů

Podniky

Přizpůsobení požadavků na podpis pomocí pokročilé jazykové podpory

Podniky

Podpora aplikací Microsoft Teams, Outlook, Word a PowerPoint a řešení Dropbox a Nintex

Podpora řešení Microsoft SharePoint, Dynamics 365, Power Platform, Salesforce, Workday, ServiceNow a dalších

Podniky

Rozhraní API pro vlastní aplikace

Podniky

Soulad se standardy zabezpečení ISO 27001, SOC 2 typ 2, FedRAMP a PCI DSS

Podrobné nastavení pro zabezpečení, ověření a další funkce

Podpora pro podniky, která zahrnuje možnosti Premium

Jednotné přihlášení pomocí podnikových ID, hesel atd.

Podniky

Přenášení úkolů správy pomocí delegování účtů

Podniky

Příprava formulářů automatickým přidáním pole podpisu a dalších polí formuláře

Snadné otevírání dokumentů a podepisování bez nutnosti registrace a stahování souborů

Shromažďování osobních podpisů pomocí mobilní aplikace Adobe Sign

Sledování a správa odpovědí

Ukládání a sdílení podepsaných dokumentů a auditních stop

Skenování dokumentů a podepisování pomocí mobilního zařízení

Možnost podepisování mezi různými zařízeními pomocí textové zprávy

Vylepšení pracovních postupů pro ručně psané podpisy

Používání digitálních podpisů, které vyhovují přísnějším zákonům a předpisům

Přidání razítka „přijato“ nebo jiné personalizované značky

Jednoduché ověření elektronického podpisu

Nepřetržitá podpora prostřednictvím chatu v produktu

Odesílání požadavků na podpis z aplikací Microsoft Word, Outlook nebo PowerPoint

Odesílání, sledování a správa dokumentů z vašeho účtu Box

+ Podléhá dodatečným poplatkům.
++ Obsahuje integraci pouze pro Microsoft Teams.
†   Ověřování pomocí bezpečnostních otázek je k dispozici jen v USA.

 Adobe Sign pro malé podniky

42,34 €

/licenci /měsíc*

Adobe Sign pro podniky a velké organizace

Máte otázky? My máme odpovědi

Co je Adobe Sign?

Cloudová služba elektronických podpisů, která vám umožní nahradit zdlouhavé papírové procesy snadno použitelnými digitálními postupy pro odesílání a podepisování dokumentů, jejich sledování a správu, a to na libovolném zařízení. Další informace

 

Jsou elektronické podpisy právně závazné?

Ano. Služba Adobe Sign vyhovuje nejpřísnějším bezpečnostním a legislativním standardům. Elektronické podpisy jsou právně závazné téměř ve všech rozvinutých zemích světa i v řadě méně rozvinutých zemí. Další informace

Fakturujete na základě počtu podepsaných dokumentů?

U plánů služby Adobe Sign pro jednotlivce a malé podniky je fakturace založena na počtu uživatelů. Plány pro firmy a velké podniky mohou být založeny na počtu uživatelů nebo předpokládaném počtu transakcí.

 

Kolik dokumentů můžu odeslat k podpisu?

Plány služby Adobe Sign pro jednotlivce a malé podniky zakoupené na webu Adobe.com zahrnují 150 transakcí na uživatele za rok.Uvědomujeme si, že může být obtížné odhadnout přesný počet potřebných transakcí. V prvním roce proto odešlete k podpisu tolik dokumentů, kolik potřebujete, za předpokladu, že je to v souladu s omezeními používání služby Adobe Sign. Pokud očekáváte, že významně překročíte 150 transakcí na uživatele ročně, kontaktujte náš obchodní tým +44 2034672707, abychom mohli upravit plán tak, aby vyhovoval vašim potřebám.  U plánů pro firmy a velké podniky použití závisí na vašem plánu. Existuje možnost platit za každou transakci nebo za každého uživatele.