Wybierz odpowiedni plan dla siebie.

dla klientów indywidualnych

Adobe Acrobat Pro DC z usługą E-Sign

To kompleksowe rozwiązanie pozwala konwertować, łączyć i edytować pliki PDF,

a także podpisywać je elektronicznie. Obejmuje

program Acrobat Pro DC oraz usługi PDF Pack.

18,44 €/za miesiąc

Wymagane jest zobowiązanie roczne.

18,35 €/za miesiąc

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 220,15 €/rok.

30,74 €/za miesiąc

Bez konieczności zawarcia umowy rocznej.

dla klientów indywidualnych

Adobe Acrobat PDF Pack z usługą E-Sign

Oto podstawowa kolekcja narzędzi do podpisywania elektronicznego, a także konwertowania

i łączenia plików PDF online.

12,29 €/za miesiąc

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 147,45 €/rok. Tylko usługi online.

18,44 €/za miesiąc

Bez konieczności zobowiązania rocznego Tylko usługi online.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Podpisywanie plików PDF i dokumentów

Rozsyłanie dokumentów do podpisania przez inne osoby

Automatyczne powiadomienia i przypomnienia

Konwertowanie na format PDF i odwrotnie

Wyświetlanie, udostępnianie i komentowanie plików PDF

Edytowanie tekstu i obrazów w plikach PDF

Usuwanie i redagowanie poufnych informacji

Przygotowywanie formularzy przez automatyczne dodawanie pól do wypełnienia i podpisania

Uzyskiwanie podpisów osobiście w aplikacji mobilnej

Zachowywanie i udostępnianie podpisanych dokumentów oraz dzienników ich przetwarzania

Dodawanie podpisu odręcznego przez wiadomość tekstową wysłaną na telefon komórkowy

Żądanie hasła przed podpisaniem

Wysyłanie dokumentów do podpisu bezpośrednio z programu Microsoft Word, Outlook lub PowerPoint

Wysyłanie dokumentów do podpisania z usługi Dropbox

Łatwe otwieranie i podpisywanie bez potrzeby pobierania plików czy rejestrowania się

Program oferuje możliwość śledzenia odpowiedzi i zarządzania nimi

Skanowanie i podpisywanie na urządzeniach przenośnych

Dodawanie stempla lub innego, spersonalizowanego znacznika potwierdzającego otrzymanie

Całodobowa, dostępna codziennie pomoc przez czat

Interfejs w jednym z 34 języków

Eksportowanie plików PDF w formatach Word, PPT, Excel, JPG, TIFF i PNG

Tworzenie pliku PDF z jednego lub wielu plików

Konwertowanie dokumentów i plików obrazów na pliki PDF wysokiej jakości

Porządkowanie stron w pliku PDF

Redagowanie plików PDF — dodawanie i zastępowanie tekstu

oraz obrazów w plikach PDF

Przekształcanie dokumentów papierowych i plików programu Word

w formularze PDF gotowe do wypełnienia

Przekształcanie zeskanowanych dokumentów

w obsługujące przeszukiwanie i edycję pliki PDF

Dodawanie komentarzy do plików PDF przy użyciu

szeregu narzędzi do pracy z komentarzami

(edycja tekstu, podświetlanie, adnotacje)

Drukowanie do pliku PDF z dowolnej aplikacji

Ochrona plików PDF przed kopiowaniem

i edycją przy użyciu haseł

Porównywanie wersji dokumentu

w celu wykrycia zmian

Stemplowanie dokumentów PDF

w celu oznaczenia zatwierdzonych, wersji roboczych itd

Tworzenie plików PDF z ułatwieniami dostępu

i sprawdzanie zgodności ze standardami ułatwień

Dostęp do zaawansowanych funkcji edycji

na urządzeniach przenośnych

Acrobat Pro DC z usługą E-Sign

18,44 €/za miesiąc

Wymagane jest zobowiązanie roczne.

Acrobat PDF Pack z usługą E-Sign

12,29 €/za miesiąc

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 147,45 €/rok. Tylko usługi online.

Potrzebujesz zaawansowanego sposobu obsługi podpisów elektronicznych?

dla firm

Adobe Sign dla małych firm

Usługa oferuje zaawansowane funkcje obsługi podpisów elektronicznych, takie jak podpisywanie zbiorcze,
dostosowywanie interfejsu i publikowanie w witrynie firmy formularzy obsługujących podpisywanie.

43,04 € za licencję/mies.*

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 516,45 €


Masz pytania? Znamy odpowiedzi

Czym się różnią oferty PDF Pack z usługą E-Sign i Acrobat Pro z usługą E-Sign?

W obu zestawach są zawarte te same narzędzia do obsługi podpisów elektronicznych. Produkt PDF Pack pozwala łączyć i konwertować pliki PDF. Program Acrobat Pro oferuje wszystkie funkcje produktu PDF Pack oraz funkcje edycji, redagowania i inne.

 

Jakie są zalety programu Acrobat Pro z usługą E-Sign?

Program Acrobat Pro zastępuje różne narzędzia i kilka aplikacji — w jednym miejscu umożliwia tworzenie i edytowanie dokumentów, a także przygotowywanie chronionych przed edycją wersji ostatecznych, które są wysyłane do podpisania elektronicznie przez klientów. Takie rozwiązanie zapewnia oszczędność czasu i ogranicza możliwość występowania błędów.

 

Ile dokumentów można wysłać do podpisania elektronicznego?

Plany PDF Pack i Acrobat Pro z usługą E-Sign oraz Adobe Sign dla małych firm kupione w witrynie Adobe.com obejmują 150 transakcji na użytkownika w roku. Taka elastyczność pozwala dostosować plan do określonych zastosowań. Wszystkie plany podlegają ograniczeniom użytkowania zdefiniowanym w ich warunkach.

 

Czy rozliczenia są oparte na liczbie podpisanych dokumentów?

W przypadku planów dla użytkowników indywidualnych i zespołów opłaty są zależne od liczby użytkowników. Plany dla firm i przedsiębiorstw mogą być rozliczane na podstawie liczby użytkowników lub oczekiwanych liczb transakcji.

 

Czy organizacja może mieć wiele kont dla użytkowników indywidualnych?

Plany dla użytkowników indywidualnych są przeznaczone dla małych firm, gdzie korzysta z nich jedna osoba. Warunki oferty nie zezwalają na używanie wielu takich kont w jednej organizacji. Plany dla zespołów opracowano z myślą o grupach 2–9 użytkowników. Plany dla firm i przedsiębiorstw są przeznaczone dla co najmniej 10 użytkowników.

 

dla firm

Sign dla małych firm

Rozwiązania do obsługi podpisów elektronicznych przez 1–9 użytkowników

43,04 €

 za licencję
/mies.

43,04 € 

Opłaty pobierane raz w roku w wysokości 516,45 €

Liczba

ikona informacji
dla przedsiębiorstw

Sign dla firm i przedsiębiorstw

To doskonała oferta w przypadku złożonych integracji i dużych organizacji.

Usługa oferuje zaawansowane funkcje obsługi podpisów elektronicznych, takie jak podpisywanie zbiorcze, dostosowywanie interfejsu i publikowanie w witrynie firmy formularzy obsługujących podpisywanie.
To kompleksowe rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych obejmuje integracje, interfejsy API, obiegi pracy, zaawansowane uwierzytelnianie, dodatkowe funkcje administracyjne oraz inne elementy.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Uzyskiwanie podpisów elektronicznych

Automatyczne przypomnienia i powiadomienia

Dodawanie indywidualnie dostosowanych oznaczeń marki i logo

Zarządzanie użytkownikami i grupami

Wsadowe wysyłanie do podpisania przy użyciu narzędzia Mega Sign

Umieszczanie w witrynie formularzy gotowych do podpisu

Zbieranie płatności i podpisów za pomocą tego samego formularza

Wymaganie zaawansowanego uwierzytelniania podpisów elektronicznych†

+

Integracja podpisów elektronicznych z oprogramowaniem Microsoft Teams, Outlook, Word i PowerPoint oraz usługami Dropbox i Nintex

Integracja podpisów elektronicznych z aplikacjami dla firm: Salesforce, Workday, ServiceNow, Ariba, Apttus i innymi

Przedsiębiorstwa

Interfejs w jednym z 34 języków

Udostępnianie plików w zespole przy użyciu biblioteki dokumentów

Wsadowe wysyłanie do podpisania przy użyciu narzędzia Mega Sign

Tworzenie zaawansowanych formularzy zawierających obliczenia, hiperłącza i inne elementy

Zbieranie płatności online przy użyciu serwisu Braintree

Weryfikacja osób podpisujących przy użyciu ulepszonego uwierzytelniania podpisów elektronicznych

+

Uwierzytelnianie przy użyciu automatycznej weryfikacji opartej na dowodach tożsamości

Przedsiębiorstwa+

Dokładne sterowanie procesem za pomocą zaawansowanych ról i przekazywania

Przedsiębiorstwa

Tworzenie odpornych na błędy procesów podpisywania w Kreatorze obiegów pracy

Przedsiębiorstwa

Dostosowywanie próśb o podpis przy użyciu mechanizmu obsługi języków

Przedsiębiorstwa

Rozwiązania Microsoft Teams, Outlook, Word, PowerPoint, Dropbox i Nintex

Microsoft SharePoint, Dynamics 365, Power Platform, Salesforce, Workday, ServiceNow i inne oprogramowanie

Przedsiębiorstwa

Interfejsy API do tworzenia niestandardowych systemów aplikacji

Przedsiębiorstwa

Zgodność zabezpieczeń z przepisami ISO 27001, SOC 2 Type 2, FedRAMP i PCI DSS

Dostosowywanie ustawień pod kątem zabezpieczeń, uwierzytelniania i innych funkcji

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw, w tym opcje Premium

Udostępnianie logowania jednokrotnego w oparciu o istniejące identyfikatory korporacyjne, hasła itd.

Przedsiębiorstwa

Przekazywanie zadań administracyjnych za pomocą funkcji delegowania kont

Przedsiębiorstwa

Przygotowywanie formularzy przez automatyczne dodawanie pól do wypełnienia i podpisania

Łatwe otwieranie i podpisywanie bez potrzeby pobierania plików czy rejestrowania się

Osobiste uzyskiwanie podpisów przy użyciu aplikacjom mobilnym Adobe Sign

Program oferuje możliwość śledzenia odpowiedzi i zarządzania nimi

Zachowywanie i udostępnianie podpisanych dokumentów oraz dzienników ich przetwarzania

Skanowanie i podpisywanie na urządzeniach przenośnych

Rejestrowanie podpisów na różnych urządzeniach przy użyciu wiadomości tekstowych

Udoskonalone procesy obejmujące podpisy odręczne

Podpis cyfrowe zapewniające zgodność z rygorystycznymi wymaganiami i przepisami

Dodawanie stempla lub innego, spersonalizowanego znacznika potwierdzającego otrzymanie

Proste uwierzytelnianie podpisów elektronicznych

Całodobowa, dostępna codziennie pomoc przez czat

Wysyłanie próśb o podpis z programu Microsoft Word, Outlook lub PowerPoint

Wysyłanie, śledzenie i porządkowanie dokumentów na koncie usługi Box

+   Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.
++ Obejmuje tylko integrację z rozwiązaniem Microsoft Teams.
† Uwierzytelnianie oparte na wiedzy jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.

Adobe Sign dla małych firm

43,04 €

 za licencję/mies.

Adobe Sign dla firm i przedsiębiorstw

Masz pytania? Znamy odpowiedzi

Co to jest Adobe Sign?

Ta oparta na chmurze usługa do obsługi podpisów elektronicznych pozwala wyeliminować dokumenty papierowe — ułatwia wysyłanie, podpisywanie i śledzenie procesów obsługi podpisów na dowolnym urządzeniu oraz pomaga w zarządzaniu nimi. Dowiedz się więcej

 

Czy podpisy elektroniczne są wiążące?

Tak. Aplikacja Adobe Sign spełnia lub przekracza ścisłe wymagania standardów zabezpieczeń i przepisów. Generowane podpisy elektroniczne są wiążące w prawie wszystkich krajach uprzemysłowionych i wielu innych. Dowiedz się więcej

Czy rozliczenia są oparte na liczbie podpisanych dokumentów?

Ceny są zależne od liczby użytkowników planów usługi Adobe Sign dla klientów indywidualnych i dla małych firm. Plany Adobe Sign dla firm i przedsiębiorstw mogą być rozliczane według liczby użytkowników lub liczby oczekiwanych transakcji.

 

Ile dokumentów można wysłać do podpisania?

Plany Adobe Sign dla klientów indywidualnych i małych firm kupione w witrynie Adobe.com obejmują 150 transakcji na użytkownika w roku.Mamy świadomość, że trudno jest przewidzieć dokładną liczbę potrzebnych transakcji, dlatego możesz wysłać w roku taką ich liczbę, jaka jest potrzebna, pod warunkiem zachowania ograniczeń użycia usługi Adobe Sign.W planach dla firm i przedsiębiorstw użycie transakcji nie zależy od planu i może być oparte na modelu rozliczania według użytkowników lub transakcji.