Priser och planer för e-signaturer med Adobe.

Adobe är betrott av över 300 000 företag. Visa planerna och välj den som passar bäst för er.

Acrobat Standard

Ett års bindningstid. Windows och Mac.

Faktureras årsvis med Windows och Mac.

Ingen bindningstid. Windows och Mac.

Säker transaktion

Verktyg för att konvertera, redigera, e-signera och skydda pdf:er.

Populära funktioner:

 • Underteckna dokument, plus samla in och följ upp ett obegränsat antal underskrifter
 • Redigera, dela och konvertera pdf:er
 • Lösenordsskydda pdf:er

Populära funktioner:

 • Underteckna dokument, plus samla in och följ upp ett obegränsat antal underskrifter
 • Redigera, dela och konvertera pdf:er
 • Lösenordsskydda pdf:er

Populäraste

Acrobat Pro

Ett års bindningstid. Windows och Mac.

Faktureras årsvis med Windows och Mac.

Ingen bindningstid. Windows och Mac.

Säker transaktion

Vår omfattande pdf-lösning med fullständiga konverterings- och redigeringsfunktioner, avancerat skydd och kraftfulla funktioner för e-signaturer.

Inkluderar alla funktioner i Acrobat Standard, plus:

 • Lägg in anpassad varumärkesprofil i avtal
 • Skapa webbformulär från pdf:er
 • Hämta in betalningar med Braintree, där detta finns
 • Skicka dokument för underskrift till flera mottagare samtidigt med bulksändning
 • Jämföra pdf:er för att enkelt granska skillnader
 • Permanent avlägsna känslig information
 • Konvertera praktiskt taget alla filformat till pdf – inklusive kreativa och tekniska filer

Inkluderar alla funktioner i Acrobat Standard, plus:

 • Lägg in anpassad varumärkesprofil i avtal
 • Skapa webbformulär från pdf:er
 • Hämta in betalningar med Braintree, där detta finns
 • Skicka dokument för underskrift till flera mottagare samtidigt med bulksändning
 • Jämföra pdf:er för att enkelt granska skillnader
 • Permanent avlägsna känslig information
 • Konvertera praktiskt taget alla filformat till pdf – inklusive kreativa och tekniska filer

Acrobat Standard och E-signeringsmöjligheterna i Acrobat Pro erbjuder inte samma nivå av regelefterlevnad som Acrobat Sign Solutions.

Jämför alla funktioner

Ingår i er teamplan:

Hantera användare

Hantera grupper

Kontodelegering

Ingår i er teamplan:

Få synlighet i realtid i alla användarprofiler och kontoinställningar – allt från ett och samma ställe.

Använd Admin Console för att göra unika inställningar för olika grupper

Delegera kontovisning, -sändning eller -ändring till någon annan, t.ex. när någon är på semester eller lämnat företaget

Acrobat Standard for teams

Ett års bindningstid. Windows och Mac.

Faktureras årsvis med Windows och Mac.

Säker transaktion

Verktyg för att konvertera, redigera, e-signera och skydda pdf:er.

Populära funktioner:

 • Underteckna och samla in obegränsat antal signaturer
 • Spåra och skicka påminnelser för avtal
 • Tillåta e-signering på dator och mobila enheter
 • Integrering med Microsoft 365
 • Åtkomst till Admin Console
 • Exportera, konvertera och redigera pdf:er

Populära funktioner:

 • Underteckna och samla in obegränsat antal signaturer
 • Spåra och skicka påminnelser för avtal
 • Tillåta e-signering på dator och mobila enheter
 • Integrering med Microsoft 365
 • Åtkomst till Admin Console
 • Exportera, konvertera och redigera pdf:er

Acrobat Pro for teams

Ett års bindningstid. Windows och Mac.

Faktureras årsvis med Windows och Mac.

Säker transaktion

Vår omfattande pdf-lösning med fullständiga konverterings- och redigeringsfunktioner, avancerat skydd och kraftfulla funktioner för e-signaturer.

Populära funktioner:

 • Underteckna och samla in obegränsat antal signaturer
 • Spåra och skicka påminnelser för avtal
 • Tillåta e-signering på dator och mobila enheter
 • Integrering med Microsoft 365
 • Åtkomst till Admin Console
 • Exportera, konvertera och redigera pdf:er
 • Lägga till varumärkesanpassningar
 • Hämta in betalningar med Braintree, där detta finns
 • Samla in e-signaturer från webbplatser
 • Skicka in i bulk
 • Skapa sökbara, redigerbara pdf:er
 • Jämföra pdf:er och ta bort information permanent

Populära funktioner:

 • Underteckna och samla in obegränsat antal signaturer
 • Spåra och skicka påminnelser för avtal
 • Tillåta e-signering på dator och mobila enheter
 • Integrering med Microsoft 365
 • Åtkomst till Admin Console
 • Exportera, konvertera och redigera pdf:er
 • Lägga till varumärkesanpassningar
 • Hämta in betalningar med Braintree, där detta finns
 • Samla in e-signaturer från webbplatser
 • Skicka in i bulk
 • Skapa sökbara, redigerbara pdf:er
 • Jämföra pdf:er och ta bort information permanent

Acrobat Sign Solutions

Säker transaktion

Bäst för team som vill skala upp sin verksamhet med inbyggda integreringar, API:er med mera.

Populära funktioner:

 • Underteckna och samla in signaturer
 • Spåra och skicka påminnelser för avtal
 • Tillåta e-signering på dator och mobila enheter
 • Integrering med Microsoft 365
 • Åtkomst till Admin Console
 • Acrobats pdf-verktyg som tillägg
 • Lägga till varumärkesanpassningar och hämta in betalningar med underskrifter
 • Samla in e-signaturer från webbplatser
 • Skicka in i bulk
 • Körklara integreringar med Salesforce, Workday, ServiceNow med flera
 • API-åtkomst för anpassade integreringar
 • Avancerade autentiseringar
 • Branschspecifika efterlevnadskrav (t.ex. HIPAA, FERPA, GLBA och FDA 21 CFR part 11)

Populära funktioner:

 • Underteckna och samla in signaturer
 • Spåra och skicka påminnelser för avtal
 • Tillåta e-signering på dator och mobila enheter
 • Integrering med Microsoft 365
 • Åtkomst till Admin Console
 • Acrobats pdf-verktyg som tillägg
 • Lägga till varumärkesanpassningar och hämta in betalningar med underskrifter
 • Samla in e-signaturer från webbplatser
 • Skicka in i bulk
 • Inbyggda integreringar med Salesforce, Workday, ServiceNow med flera
 • API-tillgång för anpassade integreringar
 • Avancerade autentiseringar
 • Branschspecifika efterlevnadskrav (t.ex. HIPAA, FERPA, GLBA och FDA 21 CFR part 11)

Acrobat Standard och E-signeringsmöjligheterna i Acrobat Pro erbjuder inte samma nivå av regelefterlevnad som Acrobat Sign Solutions.

Jämför alla funktioner

Frågor och svar

Själva e‑ signaturverktygen är desamma i båda programmen. I Acrobat Standard kan du konvertera och kombinera pdf:er. Med Acrobat Pro får du alla funktioner som finns i Acrobat Standard plus jämförelse av pdf:er, borttagning av känslig information, omvandling av inskannade dokument till redigerbara, sökbara pdf:er med mera.

I Acrobat Standard finns de grundläggande pdf-funktionerna: redigera, konvertera, lösenordsskydda och begära signaturer. Acrobat Pro innehåller allt i Acrobat Standard plus ytterligare pdf-funktioner och ett brett utbud verktyg för e-signaturer. Med Acrobat Pro kan du jämföra pdf-filer för att granska skillnader, maskera känslig information, samla in och följa upp på flera signaturer med bulkutskick samt varumärkesavtal med mera.

Vi har lagt till ett stort antal e-signaturverktyg som gör det möjligt att hämta in betalningar med Braintree, där detta finns, varumärkesavtal med mera. Acrobat Pro har nu omfattande pdf- och e-signaturverktyg i en och samma app, så att man kan slutföra uppgifterna enkelt och effektivt och därmed spara tid.

Adobe Acrobat Sign Solutions (tidigare Acrobat Sign) är en molnbaserad e-underskriftstjänst som ersätter pappersbaserade underskrifter och gör det enkelt att skicka, underteckna, spåra och hantera underskriftsprocesser på vilken enhet som helst. Automatiserade arbetsflöden, SSO, avancerad autentisering och färdiga integreringar med Microsoft, Salesforce, Workday, ServiceNow med flera ingår i licensen. Läs mer.

Elektroniska signaturer är rättsligt bindande, tillförlitliga och verkställbara i många länder runt om i världen. Lagarna kan skilja sig åt men Acrobat Sign ger maximal flexibilitet i en enda global e-signaturlösning. Från en enkel e-signatur till en e-signatur med stark identifiering och en mycket säker, reglerad digital signatur i molnet – du kan välja rätt typ av e-signatur för alla användningsfall och alla undertecknare.

Planerna Acrobat Standard och Acrobat Pro som köps in via Adobe.com innefattar ett obegränsat antal transaktioner per användare och år. Alla planer omfattas av användarbegränsningar (”användarbegränsningar”), vilka framgår av villkoren.

Vi inser att det kan vara svårt att veta exakt hur många transaktioner som behövs. Kontakta vårt säljteam genom att ringa +44 203 4672 707 så att vi kan anpassa en plan som passar era behov.

Faktureringen baseras på det antal användare som finns för planer för enskilda användare och Team. Planerna Business och Enterprise kan baseras på antalet användare eller antalet förväntade transaktioner.

Planer för enskilda användare är tänkta för småföretag med en användare. Våra villkor medger inte flera enskilda konton i en och samma organisation. Team-planer är avsedda för 2–9 användare. Våra Business- och Enterprise-planer är utformade för 10 användare eller fler.