Mức giá và các gói chữ ký điện tử Adobe.

Adobe được hơn 300.000 doanh nghiệp tin dùng. Khám phá các gói và chọn gói phù hợp với bạn.

Acrobat Standard

Gói đăng ký hàng năm, hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Áp dụng phí nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

  

Tính phí hàng năm ở mức   . Hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Không hoàn lại tiền nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

Không cần cam kết duy trì hàng năm. Hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Hủy bất cứ lúc nào, không mất phí.

Biểu tượng thông tin

Giao dịch bảo mật

Các công cụ để chuyển đổi, chỉnh sửa, ký điện tử và bảo vệ tệp PDF.

Các tính năng phổ biến:

 • Ký tài liệu, thu thập và theo dõi chữ ký không giới hạn
 • Chỉnh sửa, chia sẻ và chuyển đổi tệp PDF
 • Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu

Các tính năng phổ biến:

 • Ký tài liệu, thu thập và theo dõi chữ ký không giới hạn
 • Chỉnh sửa, chia sẻ và chuyển đổi tệp PDF
 • Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu

Phổ biến nhất

Acrobat Pro

Gói đăng ký hàng năm, hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Áp dụng phí nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

  

Tính phí hàng năm ở mức   . Hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Không hoàn lại tiền nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

Không cần cam kết duy trì hàng năm. Hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Hủy bất cứ lúc nào, không mất phí.

Biểu tượng thông tin

Giao dịch bảo mật

Giải pháp PDF toàn diện với khả năng chuyển đổi và chỉnh sửa đầy đủ, bảo vệ nâng cao và các tính năng chữ ký điện tử mạnh mẽ.

Bao gồm mọi tính năng trong Acrobat Standard, cộng với các tính năng:

 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh vào thỏa thuận
 • Tạo biểu mẫu web từ tệp PDF
 • Thu thập các khoản thanh toán bằng Braintree, khi khả dụng
 • Gửi tài liệu cho nhiều người nhận cùng một lúc để lấy chữ ký với tính năng gửi hàng loạt
 • So sánh các tệp PDF để dễ dàng rà soát những điểm khác biệt
 • Xóa vĩnh viễn thông tin nhạy cảm
 • Chuyển đổi hầu hết mọi định dạng tệp sang PDF - kể cả các tệp sáng tạo và kỹ thuật

Bao gồm mọi tính năng trong Acrobat Standard, cộng với các tính năng:

 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh vào thỏa thuận
 • Tạo biểu mẫu web từ tệp PDF
 • Thu thập các khoản thanh toán bằng Braintree, khi khả dụng
 • Gửi tài liệu cho nhiều người nhận cùng một lúc để lấy chữ ký với tính năng gửi hàng loạt
 • So sánh các tệp PDF để dễ dàng rà soát những điểm khác biệt
 • Xóa vĩnh viễn thông tin nhạy cảm
 • Chuyển đổi hầu hết mọi định dạng tệp sang PDF - kể cả các tệp sáng tạo và kỹ thuật

Các khả năng chữ ký điện tử của Acrobat Standard và Acrobat Pro không cung cấp cùng mức độ tuân thủ như Acrobat Sign Solutions.

So sánh tất cả các tính năng

Tính năng có trong gói dành cho doanh nghiệp:

Khả năng theo dõi trong thời gian thực đối với tất cả hồ sơ người dùng và cài đặt tài khoản - tất cả từ một nơi.

Quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để hỗ trợ cài đặt duy nhất cho các nhóm khác nhau

Ủy quyền việc xem, gửi hoặc sửa đổi tài khoản cho một người khác, ví dụ như khi ai đó đi du lịch hoặc rời công ty

Tính năng có trong gói dành cho doanh nghiệp:

Quản lý người dùng và nhóm

Ủy quyền tài khoản

Hỗ trợ 24x7

Bảo vệ tài nguyên của công ty

Chọn cách thức thanh toán:

Acrobat Standard dành cho nhóm

Gói đăng ký hàng năm, hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Áp dụng phí nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

   

Tính phí hàng năm ở mức   . Hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Không hoàn lại tiền nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

Số lượng giấy phép

Số lượng giấy phép

Giao dịch bảo mật

Ứng dụng PDF đơn giản với khả năng chỉnh sửa, chuyển đổi và ký điện tử.

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp với các ứng dụng Microsoft 365
 • Các công cụ quản trị để quản lý nhóm + hỗ trợ 24x7
 • Các công cụ PDF để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi, so sánh, xóa nội dung, v.v.

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp với các ứng dụng Microsoft 365
 • Các công cụ quản trị để quản lý nhóm + hỗ trợ 24x7
 • Các công cụ PDF để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi, so sánh, xóa nội dung, v.v.

Phổ biến nhất

Acrobat Pro dành cho nhóm

Gói đăng ký hàng năm, hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Áp dụng phí nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

  

Tính phí hàng năm ở mức   . Hủy trong vòng 14 ngày để được hoàn lại toàn bộ tiền. Không hoàn lại tiền nếu bạn hủy sau 14 ngày.

Biểu tượng thông tin

Số lượng giấy phép

Tiết kiệm 7,5% cho mỗi gói 5 giấy phép trong năm đầu tiên. Tận hưởng ưu đãi.

Số lượng giấy phép

Tiết kiệm 7,5% cho mỗi gói 5 giấy phép trong năm đầu tiên. Tận hưởng ưu đãi.

Giao dịch bảo mật

Giải pháp PDF toàn diện với đầy đủ khả năng chuyển đổi và chỉnh sửa, các tính năng ký điện tử nâng cao cùng nhiều tính năng khác.

 

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp với các ứng dụng Microsoft 365
 • Các công cụ quản trị để quản lý nhóm + hỗ trợ 24x7
 • Các công cụ PDF để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi, so sánh, xóa nội dung, v.v.
 • Gửi hàng loạt yêu cầu chữ ký điện tử
 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh vào thỏa thuận
 • Thu thập chữ ký điện tử từ bất kỳ ai điền vào biểu mẫu web
 • Thu thập khoản thanh toán bằng Braintree 
 • Bảo vệ tài nguyên của công ty và ủy quyền tài khoản – ngay cả khi nhân viên nghỉ việc

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp với các ứng dụng Microsoft 365
 • Các công cụ quản trị để quản lý nhóm + hỗ trợ 24x7
 • Các công cụ PDF để tạo, chỉnh sửa, chuyển đổi, so sánh, xóa nội dung, v.v.
 • Gửi hàng loạt yêu cầu chữ ký điện tử
 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh vào thỏa thuận
 • Thu thập chữ ký điện tử từ bất kỳ ai điền vào biểu mẫu web
 • Thu thập khoản thanh toán bằng Braintree 
 • Bảo vệ tài nguyên của công ty và ủy quyền tài khoản – ngay cả khi nhân viên nghỉ việc

Acrobat Sign Solutions

Giao dịch bảo mật

Giải pháp ký điện tử độc lập dành cho các nhóm muốn mở rộng quy mô của tổ chức bằng các tích hợp dựng sẵn, API, v.v.

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký 
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận 
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động 
 • Tích hợp với các ứng dụng Microsoft 365 
 • Các công cụ quản trị để quản lý nhóm + hỗ trợ 24x7 
 • Gửi hàng loạt yêu cầu chữ ký điện tử 
 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh vào thỏa thuận 
 • Thu thập chữ ký điện tử từ bất kỳ ai điền vào biểu mẫu web 
 • Thu thập khoản thanh toán bằng Braintree 
 • Các thành phần tích hợp sẵn với Salesforce, Workday, ServiceNow, v.v. 
 • Quyền truy cập API cho các thành phần tích hợp tùy chỉnh 
 • Xác thực nâng cao 
 • Tuân thủ quy định cụ thể của ngành (ví dụ: HIPAA, FEDRAMP, FERPA, GLBA và FDA 21 CFR phần 11)

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký 
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận 
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động 
 • Tích hợp với các ứng dụng Microsoft 365 
 • Các công cụ quản trị để quản lý nhóm + hỗ trợ 24x7 
 • Gửi hàng loạt yêu cầu chữ ký điện tử 
 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh vào thỏa thuận 
 • Thu thập chữ ký điện tử từ bất kỳ ai điền vào biểu mẫu web 
 • Thu thập khoản thanh toán bằng Braintree 
 • Các thành phần tích hợp sẵn với Salesforce, Workday, ServiceNow, v.v. 
 • Quyền truy cập API cho các thành phần tích hợp tùy chỉnh 
 • Xác thực nâng cao 
 • Tuân thủ quy định cụ thể của ngành (ví dụ: HIPAA, FEDRAMP, FERPA, GLBA và FDA 21 CFR phần 11)

Các khả năng chữ ký điện tử của Acrobat Standard và Acrobat Pro không cung cấp cùng mức độ tuân thủ như Acrobat Sign Solutions.

So sánh tất cả các tính năng

Câu hỏi thường gặp

Acrobat là một giải pháp cộng tác và nâng cao năng suất khi thao tác trên tệp PDF. Giải pháp này bao gồm phần mềm máy tính Acrobat, các công cụ Acrobat trực tuyến, ứng dụng di động Acrobat Reader và ứng dụng Adobe Scan – tất cả nhằm giúp bạn có thể làm việc an toàn và hiệu quả từ mọi nơi, trên mọi thiết bị.

Acrobat Standard bao gồm các tính năng PDF cơ bản, chẳng hạn như:

- Chỉnh sửa và sắp xếp các tệp PDF
- Chuyển đổi tài liệu sang PDF và ngược lại
- Điền vào biểu mẫu, ký tài liệu và yêu cầu chữ ký điện tử
- Bảo vệ tệp bằng mật khẩu

Acrobat Pro bao gồm mọi tính năng của Acrobat Standard, cùng với các tính năng PDF tiên tiến và chữ ký điện tử, chẳng hạn như:

- Biến tài liệu đã quét thành tệp PDF có thể chỉnh sửa và tìm kiếm được
- So sánh các tệp PDF để xem xét những điểm khác biệt
- Xóa thông tin nhạy cảm khỏi tệp PDF
- Thêm logo và URL tùy chỉnh vào các thỏa thuận để nhận diện thương hiệu
- Tạo biểu mẫu web và mẫu chữ ký điện tử có thể sử dụng lại
- Thu thập các khoản thanh toán bằng Braintree khi khả dụng
- Nhận và theo dõi nhiều chữ ký điện tử bằng cách gửi hàng loạt

Gói đăng ký Acrobat của bạn bao gồm phần mềm máy tính, quyền truy cập trực tuyến và các ứng dụng di động:

Phần mềm máy tính Acrobat Standard hoặc Acrobat Pro: Sử dụng các công cụ Acrobat trên máy tính và nhận các bản cập nhật tính năng cũng như cải tiến bảo mật hàng quý để bạn luôn có quyền truy cập vào các cải tiến mới nhất và tốt nhất.

Acrobat trực tuyến: Sử dụng các công cụ PDF và chữ ký điện tử trong bất kỳ trình duyệt web nào. Các tích hợp chúng tôi tạo sẵn cho Microsoft OneDrive, Google Drive, v.v. giúp dễ dàng lưu trữ và chia sẻ tệp trực tuyến. Bạn thậm chí có thể gửi tài liệu để lấy chữ ký điện tử và theo dõi phản hồi theo thời gian thực.

Ứng dụng di động Acrobat Reader: Làm việc trên tệp PDF khi đang di chuyển và thực hiện chỉnh sửa từ điện thoại hoặc máy tính bảng.

Ứng dụng di động Adobe Scan: Sử dụng thiết bị di động để quét mọi thứ và biến nội dung đó thành tệp PDF.

Adobe Acrobat Sign Solutions (trước đây là Adobe Sign) là dịch vụ chữ ký điện tử dựa trên đám mây cho phép bạn thay thế giấy và mực để dễ dàng gửi, ký, theo dõi và quản lý các quy trình chữ ký trên mọi thiết bị. Tính năng tự động hóa quy trình làm việc, SSO, xác thực nâng cao và các thành phần tích hợp sẵn với Microsoft, Salesforce, Workday, ServiceNow, v.v. được bao gồm trong giấy phép của bạn. Tìm hiểu thêm.

Chữ ký điện tử là chữ ký hợp pháp, đáng tin cậy và có hiệu lực thi hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. Luật pháp có thể khác nhau, nhưng các dịch vụ của Acrobat mang đến cho bạn sự linh hoạt tối đa cho nhu cầu về chữ ký điện tử. Acrobat Standard và Acrobat Pro hỗ trợ chữ ký điện tử và chữ ký điện tử đơn giản với khả năng nhận dạng cao, trong khi Acrobat Sign Solutions hỗ trợ chữ ký số được quản lý và bảo mật cao trên đám mây. Bạn có thể chọn loại chữ ký điện tử phù hợp cho từng trường hợp sử dụng và cho mọi người ký.

Các gói Acrobat Standard và Acrobat Pro dành cho cá nhân và nhóm được mua qua Adobe.com bao gồm các giao dịch không giới hạn cho mỗi người dùng mỗi năm.

Acrobat Sign Solutions được định giá dựa trên số lượng người dùng hoặc giao dịch dự kiến; hãy xem giới hạn giao dịch để biết thêm chi tiết. Chúng tôi thừa nhận rằng khó có thể xác định số lượng chính xác các giao dịch cần thiết. Hãy liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi theo số +65 3157 2191 để chúng tôi có thể tùy chỉnh gói đáp ứng nhu cầu của bạn.

Thanh toán dựa trên số lượng người dùng cho gói cá nhân và nhóm. Gói doanh nghiệp có thể dựa trên số lượng người dùng hoặc số lượng giao dịch dự kiến.

Gói cá nhân được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ với một người dùng. Điều khoản sử dụng của chúng tôi không cho phép nhiều tài khoản cá nhân trong một tổ chức. Gói nhóm được thiết kế cho 2-9 người dùng. Gói doanh nghiệp của chúng tôi được thiết kế cho 10 người dùng trở lên.