Mức giá và các gói chữ ký điện tử Adobe.

Adobe được hơn 300.000 doanh nghiệp tin dùng. Khám phá các gói và chọn gói phù hợp với bạn.

Acrobat Standard

Cần cam kết duy trì hàng năm. Windows và Mac.

Tính phí hàng năm ở mức Windows và Mac.

Không cần cam kết duy trì hàng năm. Windows và Mac.

Giao dịch bảo mật

Các công cụ để chuyển đổi, chỉnh sửa, ký điện tử và bảo vệ tệp PDF.

Các tính năng phổ biến:

 • Ký tài liệu, thu thập và theo dõi chữ ký không giới hạn
 • Chỉnh sửa, chia sẻ và chuyển đổi tệp PDF
 • Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu

Các tính năng phổ biến:

 • Ký tài liệu, thu thập và theo dõi chữ ký không giới hạn
 • Chỉnh sửa, chia sẻ và chuyển đổi tệp PDF
 • Bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu

Phổ biến nhất

Acrobat Pro

Cần cam kết duy trì hàng năm. Windows và Mac.

Tính phí hàng năm ở mức Windows và Mac.

Không cần cam kết duy trì hàng năm. Windows và Mac.

Giao dịch bảo mật

Giải pháp PDF toàn diện với khả năng chuyển đổi và chỉnh sửa đầy đủ, bảo vệ nâng cao và các tính năng chữ ký điện tử mạnh mẽ.

Bao gồm mọi tính năng trong Acrobat Standard, cộng với các tính năng:

 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh vào thỏa thuận
 • Tạo biểu mẫu web từ tệp PDF
 • Thu thập các khoản thanh toán bằng Braintree, khi khả dụng
 • Gửi tài liệu cho nhiều người nhận cùng một lúc để lấy chữ ký với tính năng gửi hàng loạt
 • So sánh các tệp PDF để dễ dàng rà soát những điểm khác biệt
 • Xóa vĩnh viễn thông tin nhạy cảm
 • Chuyển đổi hầu hết mọi định dạng tệp sang PDF - kể cả các tệp sáng tạo và kỹ thuật

Bao gồm mọi tính năng trong Acrobat Standard, cộng với các tính năng:

 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh vào thỏa thuận
 • Tạo biểu mẫu web từ tệp PDF
 • Thu thập các khoản thanh toán bằng Braintree, khi khả dụng
 • Gửi tài liệu cho nhiều người nhận cùng một lúc để lấy chữ ký với tính năng gửi hàng loạt
 • So sánh các tệp PDF để dễ dàng rà soát những điểm khác biệt
 • Xóa vĩnh viễn thông tin nhạy cảm
 • Chuyển đổi hầu hết mọi định dạng tệp sang PDF - kể cả các tệp sáng tạo và kỹ thuật

Các khả năng chữ ký điện tử của Acrobat Standard và Acrobat Pro không cung cấp cùng mức độ tuân thủ như Acrobat Sign Solutions.

So sánh tất cả các tính năng

Tính năng có trong gói nhóm:

Quản lý người dùng

Quản lý nhóm

Ủy quyền tài khoản

Tính năng có trong gói nhóm:

Khả năng theo dõi trong thời gian thực đối với tất cả hồ sơ người dùng và cài đặt tài khoản - tất cả từ một nơi.

Quyền truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để hỗ trợ cài đặt duy nhất cho các nhóm khác nhau

Ủy quyền việc xem, gửi hoặc sửa đổi tài khoản cho một người khác, ví dụ như khi ai đó đi du lịch hoặc rời công ty

Acrobat Standard dành cho nhóm

Cần cam kết duy trì hàng năm. Windows và Mac.

Tính phí hàng năm ở mức Windows và Mac.

Giao dịch bảo mật

Các công cụ để chuyển đổi, chỉnh sửa, ký điện tử và bảo vệ tệp PDF.

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký không giới hạn
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp Microsoft 365
 • Quyền truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
 • Xuất, chuyển đổi và chỉnh sửa tệp PDF

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký không giới hạn
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp Microsoft 365
 • Quyền truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
 • Xuất, chuyển đổi và chỉnh sửa tệp PDF

Acrobat Pro cho nhóm

Cần cam kết duy trì hàng năm. Windows và Mac.

Tính phí hàng năm ở mức  Windows và Mac.

Giao dịch bảo mật

Giải pháp PDF toàn diện với khả năng chuyển đổi và chỉnh sửa đầy đủ, bảo vệ nâng cao và các tính năng chữ ký điện tử mạnh mẽ.

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký không giới hạn
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp Microsoft 365
 • Quyền truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
 • Xuất, chuyển đổi và chỉnh sửa tệp PDF
 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh
 • Thu thập các khoản thanh toán bằng Braintree, khi khả dụng
 • Thu thập chữ ký điện tử từ trang web
 • Gửi hàng loạt
 • Tạo tệp PDF có thể tìm kiếm, chỉnh sửa
 • So sánh các tệp PDF và xóa vĩnh viễn thông tin nhạy cảm

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký không giới hạn
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp Microsoft 365
 • Quyền truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
 • Xuất, chuyển đổi và chỉnh sửa tệp PDF
 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh
 • Thu thập các khoản thanh toán bằng Braintree, khi khả dụng
 • Thu thập chữ ký điện tử từ trang web
 • Gửi hàng loạt
 • Tạo tệp PDF có thể tìm kiếm, chỉnh sửa
 • So sánh các tệp PDF và xóa vĩnh viễn thông tin nhạy cảm

Acrobat Sign Solutions

Giao dịch bảo mật

Tốt nhất cho các nhóm muốn mở rộng quy mô kinh doanh bằng các thành phần tích hợp sẵn, API, v.v.

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp Microsoft 365
 • Quyền truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
 • Các công cụ Acrobat PDF có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung
 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh và thu thập các khoản thanh toán với chữ ký
 • Thu thập chữ ký điện tử từ trang web
 • Gửi hàng loạt
 • Các thành phần tích hợp sẵn với Salesforce, Workday, ServiceNow, v.v.
 • Quyền truy cập API cho các thành phần tích hợp tùy chỉnh
 • Xác thực nâng cao
 • Các yêu cầu tuân thủ cụ thể của ngành (ví dụ: HIPAA, FERPA, GLBA và FDA 21 CFR phần 11)

Các tính năng phổ biến:

 • Ký và thu thập chữ ký
 • Theo dõi và gửi lời nhắc về thỏa thuận
 • Cho phép ký điện tử trên máy tính và thiết bị di động
 • Tích hợp Microsoft 365
 • Quyền truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
 • Các công cụ Acrobat PDF có sẵn dưới dạng tiện ích bổ sung
 • Thêm nhãn hiệu tùy chỉnh và thu thập các khoản thanh toán với chữ ký
 • Thu thập chữ ký điện tử từ trang web
 • Gửi hàng loạt
 • Các thành phần tích hợp sẵn với Salesforce, Workday, ServiceNow, v.v.
 • Quyền truy cập API cho các thành phần tích hợp tùy chỉnh
 • Xác thực nâng cao
 • Các yêu cầu tuân thủ cụ thể của ngành (ví dụ: HIPAA, FERPA, GLBA và FDA 21 CFR phần 11)

Các khả năng chữ ký điện tử của Acrobat Standard và Acrobat Pro không cung cấp cùng mức độ tuân thủ như Acrobat Sign Solutions.

So sánh tất cả các tính năng

Câu hỏi thường gặp

Các công cụ chữ ký điện tử giống nhau với cả hai phần mềm. Với Acrobat Standard, bạn có thể chuyển đổi và kết hợp các tệp PDF. Với Acrobat Pro, bạn có tất cả các tính năng có trong Acrobat Standard, cộng thêm tính năng so sánh các tệp PDF, xóa thông tin nhạy cảm, biến tài liệu đã quét thành tệp PDF có thể chỉnh sửa, tìm kiếm, v.v.

Acrobat Standard cho phép bạn hoàn thành các tác vụ PDF cơ bản như chỉnh sửa, chuyển đổi, bảo vệ bằng mật khẩu và yêu cầu chữ ký. Acrobat Pro bao gồm mọi thứ trong Acrobat Standard cộng với các tính năng PDF bổ sung và nhiều công cụ chữ ký điện tử. Với Acrobat Pro, bạn có thể so sánh các tệp PDF để xem xét sự khác biệt, xóa thông tin nhạy cảm, thu thập và theo dõi nhiều chữ ký với tính năng gửi hàng loạt, thêm nhãn hiệu vào thỏa thuận, bên cạnh nhiều tác vụ khác.

Chúng tôi đã thêm nhiều công cụ chữ ký điện tử khác nhau cho phép bạn thu thập các khoản thanh toán bằng Braintree, khi khả dụng, thêm nhãn hiệu vào thỏa thuận, v.v. Acrobat Pro hiện kết hợp các công cụ PDF VÀ chữ ký điện tử mở rộng, tất cả trong một ứng dụng, cho phép bạn hoàn thành các tác vụ một cách dễ dàng và hiệu quả đồng thời tiết kiệm thời gian.

Adobe Acrobat Sign Solutions (trước đây là Acrobat Sign) là dịch vụ chữ ký điện tử dựa trên đám mây cho phép bạn thay thế giấy và mực để dễ dàng gửi, ký, theo dõi và quản lý các quy trình chữ ký trên mọi thiết bị. Tính năng tự động hóa quy trình làm việc, SSO, xác thực nâng cao và các thành phần tích hợp sẵn với Microsoft, Salesforce, Workday, ServiceNow, v.v. được bao gồm trong giấy phép của bạn. Tìm hiểu thêm.

Chữ ký điện tử là chữ ký hợp pháp, đáng tin cậy và có hiệu lực thi hành ở nhiều quốc gia trên thế giới. Luật pháp có thể khác nhau, nhưng Acrobat Sign cung cấp cho bạn sự linh hoạt tối đa trong một giải pháp chữ ký điện tử toàn cầu duy nhất. Từ chữ ký điện tử đơn giản, chữ ký điện tử có khả năng nhận dạng cao đến chữ ký số được quản lý và bảo mật cao trên đám mây, bạn có thể chọn loại chữ ký điện tử phù hợp cho từng trường hợp sử dụng và người ký.

Các gói Acrobat Standard và Acrobat Pro được mua qua Adobe.com bao gồm các giao dịch không giới hạn cho mỗi người dùng mỗi năm. Tất cả các gói đều có giới hạn sử dụng ("Giới hạn sử dụng") được xác định trong Điều khoản & Điều kiện.

Chúng tôi thừa nhận rằng khó có thể xác định số lượng chính xác các giao dịch cần thiết. Liên hệ với đội ngũ bán hàng của chúng tôi qua số 800-685-4192 để chúng tôi có thể tùy chỉnh gói đáp ứng nhu cầu của bạn.

Thanh toán dựa trên số lượng người dùng cho gói Cá nhân và Nhóm. Gói Doanh nghiệp có thể dựa trên số lượng người dùng hoặc số lượng giao dịch dự kiến.

Các gói Cá nhân được thiết kế cho doanh nghiệp nhỏ với một người dùng. Điều khoản sử dụng của chúng tôi không cho phép nhiều tài khoản Cá nhân trong một tổ chức. Gói Nhóm được thiết kế cho 2-9 người dùng. Gói Doanh nghiệp của chúng tôi được thiết kế cho 10 người dùng trở lên.