Nejčastější dotazy


Přihlášení

Přihlášení je vyžadováno u funkcí, které využívají služby, ale poskytuje také mnoho jiných výhod:

  • Přístup k bezplatným funkcím využívajícím online služby

  • Přístup k pokročilým funkcím, které jsou součástí předplatného služeb

  • Aktivace služby zasílání oznámení, která vás upozorňuje na změny souboru, aktualizace pracovního postupu, účast na recenzích atd.

  • Automatické ukládání většiny změn souboru ve službě Document Cloud, což nejen chrání vaši práci, ale umožňuje přístup k souboru z libovolného zařízení

  • Automatické přihlašování do aplikací Acrobat i Adobe Scan

Ke službě Document Cloud se můžete přihlásit pomocí svého Adobe ID, svého Google/Facebook/Apple ID nebo pomocí podporovaných firemních přihlašovacích údajů.

  1. Otevřete aplikaci.

  2. Vyberte možnost přihlášení:

  • Klepněte na možnost přihlášení prostřednictvím třetí strany: Facebook, Google nebo Apple.

  • Pro použití Adobe ID klikněte na možnost Přihlásit a poté vyplňte e-mailovou adresu a heslo.

  • Pro vytvoření nového Adobe ID klikněte na možnost Zaregistrovat.

../_images/signinmain.png

Přihlášení pomocí ID společnosti nebo školy

Pravděpodobně máte pouze jedny přihlašovací údaje a zobrazí se vám tedy pouze jedna série obrazovek. Pokud jste však členem organizace a máte jiné ID, můžete být vyzváni, abyste si vybrali mezi osobním ID a ID společnosti. V takovém případě zvolte účet a přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů spojených s daným účtem.

../_images/selectaccount.png

Odhlášení

Odhlášením zakážete přístup ke předplaceným službám i k online dokumentům a pracovním postupům.

Chcete-li se odhlásit, klepněte na možnost ikona profilu > Odhlásit se.