Správa předplatných

Acrobat Reader je bezplatná aplikace, kterou můžete používat k otvírání, zobrazování, podepisování, tisku, označování poznámkami, prohledávání a sdílení souborů PDF. Abyste však mohli používat následující prémiové funkce, musíte si zakoupit předplacené služby:

Přihlášení k předplatnému

Chcete-li zobrazit předplatné nebo přidat nové:

Pokud funkce, kterou se pokoušíte použít, není k dispozici nebo vás vyzývá k předplacení, zkontrolujte své aktuální předplatné tímto způsobem:

 1. Klepněte na ikona profilu

 2. Klepněte na možnost Předplatné.

 3. Chcete-li přidat předplatné nebo najít více podrobností, klepněte na Zakoupit nyní.

../_images/managesubs.png

Aktualizace stávajícího předplatného

Aplikace Acrobat vám umožňuje upgradovat na jakýkoli balíček, ale pokud upgradujete na balíček obsahující služby, které jste si již předplatili, požádá vás o zrušení stávajících předplatných. Pokud si například předplatíte službu Premium, musíte zrušit všechna další předplatná.

Zrušení předplatného

Předplatné je potřeba zrušit ze stejného obchodu, kde bylo zakoupeno.

Zahájení zrušení z aplikace Adobe Acrobat Reader:

 1. Klepněte na ikona profilu

 2. Klepněte na možnost Předplatné.

 3. Klepněte na možnost Spravovat předplatné.

 4. Když se otevře obchod App Store, dokončete pracovní postup pro svůj výběr.

Měli byste obdržet e-mail s oznámením o zrušení.

Poplatek za zrušení a vrácení peněz

Vrácení peněz závisí na tom, kdy předplatné zrušíte, a na typu zakoupeného předplatného. U většiny plánů dostanete plnou náhradu, pokud předplatné zrušíte do 14 dnů od vašeho prvního nákupu. Zjistěte, jestli vám při zrušení budou vráceny peníze.

Společnost Adobe nevrací peníze za nákupy provedené přímo v obchodech s aplikacemi. Informace o vracení peněz nebo fakturaci naleznete v části Vrácení peněz od společnosti Apple v případě obchodů App Store nebo iTunes Store.

Potřebujete další pomoc s vrácením peněz? Ve spodní části stránky Časté dotazy k mobilní aplikaci Acrobat Reader použijte chatbot Kontaktujte nás.

Obnovení předplatného

Předplatné by se mělo aktivovat automaticky. Pokud se vyskytne problém, můžete zakoupené položky obnovit následujícím způsobem:

 1. Klepněte na ikona profilu

 2. Klepněte na možnost Předplatné.

 3. Klepněte na možnost Obnovit nákupy.

Po zobrazení dialogového okna s informací, že je nákup obnoven, znovu spusťte aplikaci a vyzkoušejte používání placených služeb.

Poznámka

Speciální případy jsou popsány v níže uvedených častých dotazech.

Aktualizace aplikace

Aplikace Acrobat Reader je bezproblémově integrována s vaším zařízením a službou Adobe Document Cloud. Nicméně kvůli změně jakékoli z uvedených komponent může být nutné jednu nebo více komponent aktualizovat. Pokud se aplikace automaticky neaktualizuje, je nutné ji aktualizovat na nejnovější verzi.

Document Cloud je služba, která se stále rozvíjí, a probíhající změny mohou poškodit některé pracovní postupy využívající služby DC. Po zobrazení výzvy je tedy nutné aktualizovat aplikaci Acrobat Reader na nejnovější verzi.

Doporučujeme aplikaci aktualizovat a povolit automatické aktualizace, které zajistí přístup k nejnovější verzi. Postupujte přitom podle pokynů obchodu Apple Store.

Uložení souborů

Soubory změněné prostřednictví služeb předplatného se vždy ukládají. V systému iOS se tyto soubory vždy ukládají do služby Document Cloud bez ohledu na to, jaké bylo jejich původní umístění.

Časté dotazy k předplatnému

Proč mi byl automaticky naúčtován poplatek po skončení bezplatného zkušebního období?

Bezplatné zkušebního období se na konci zkušebního období automaticky převede na placené služby předplatného.

Pokud předplatné zruším, zašle mi společnost Adobe potvrzení?

 • Zrušení přes obchod s aplikacemi: Zkontrolujte si zásady potvrzení zrušení ve svém obchodě.

 • Zrušení přes společnost Adobe: Společnost Adobe vám zašle e-mailovou zprávu s potvrzením.

Jak zjistím, že zkušební období končí a že mi bude naúčtován poplatek?

Zkontrolujte nastavení v aplikaci Adobe a zjistěte, zda bude účtována platba. Klepněte na Nastavení > Spravovat předplatné a zobrazte si další plánovanou platbu.

Co mám dělat, když si omylem zakoupím předplatné dvakrát?

Není možné přihlásit se k předplatnému dvakrát pod jedním přihlašovacím ID. Pokud se přihlásíte jako jiný uživatel, měli byste spravovat svá předplatná pod každým přihlášením samostatně.

Chci vyhodnotit, zda mám předplatné zakoupit nebo zrušit. Kde najdu úplný seznam funkcí, které získám na všech platformách?

Obchody s aplikacemi uvádějí seznam dostupných nákupů v aplikaci (dostupné funkce předplatného).

Mohu získat přístup k předplatnému Acrobat Reader Premium z více mobilních zařízení?

Ano, k předplatnému Acrobat Reader Premium můžete získat přístup z více mobilních zařízení po přihlášení pomocí přihlašovacích údajů účtu předplatného.

Mohu používat své předplatné Adobe Acrobat Premium s Acrobat Reader pro stolní počítače?

Ne, předplatné Adobe Acrobat Premium nemůžete použít pro získání přístupu k funkcím předplatného v aplikaci Acrobat Reader pro počítače.

Funkce předplatného

Vytvoření PDF

Předplatitelé služeb Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro DC mohou do formátu PDF převádět dokumenty mnoha typů. Tato online služba vyžaduje připojení k internetu.

Jak přeložit neotevřené soubory do souboru PDF:

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud.

 2. Na Domovské stránce, na stránce Soubory nebo v Seznamu sdílení klepněte na ikona plus > ikona vytvoření Vytvořit PDF.

../_images/createmenu.png
 1. Klepněte na jakékoli umístění souboru a přejděte k souboru.

 2. Zvolte jeden soubor v jiném formátu než PDF.

Aplikace automaticky převede soubor do formátu PDF a uloží jej do služby Document Cloud.

../_images/converted.png

Jak přeložit otevřené soubory do souboru PDF:

 1. Přihlaste se ke službě Document Cloud.

 2. Přejděte do libovolného seznamu souborů (Domů, Soubory, Sdílený) a otevřete jiný soubor než PDF.

 3. Klepněte na možnost ikona menu > ikona vytvoření Vytvořit PDF.

Váš soubor se automaticky převede do PDF a uloží se do služby Document Cloud.

../_images/createmenuoverflow.png

Export PDF do jiných formátů

Držitelé předplatného mohou exportovat obsah dokumentu PDF do jiných formátů, včetně aplikací Word, Excel, PowerPoint a formátu RTF. Během pracovního postupu exportování mají uživatelé také možnost převést naskenovaný text na skutečný text pomocí optického rozpoznání znaků (OCR). Podporováno je mnoho jazyků pro export.

Chcete-li provést export otevřeného PDF:

 1. Přihlaste se do služby Document Cloud a otevřete PDF.

 2. Klepněte na ikona přetečení

 3. Klepněte na ikona exportu

../_images/fileoverflowmenu.png
 1. Určete formát exportu, například .docx, .rtf atd.

 2. Volitelně: Standardně je jazyk exportu stejný jako u nainstalované aplikace. Jazyk lze změnit klepnutím na možnost Jazyk a výběrem jiného jazyka.

 3. Klepněte na Exportovat.

../_images/exportpdf.png

Jak exportovat neotevřený soubor PDF:

 1. Na Domovské stránce, na stránce Soubory nebo v Seznamu sdílení klepněte na ikona menu vedle libovolného souboru.

 2. Klepněte na ikona exportu a proveďte pracovní postup popsaný výše.

../_images/filelistcontextmenu.png

Úpravy PDF

Předplatitelé služby Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro DC mají možnost upravovat soubory PDF v telefonech či tabletech. Funkce úprav vám umožňuje:

 • Přidávat text a obrázky

 • Odstranit, přesunout a změnit velikost bloků textu či upravovat text

 • Změnit styl písma, jeho velikost, tloušťku, barvu a zarovnání

 • Převést text na odrážkový nebo číslovaný seznam

 • Odstranit, přesunout, otočit a změnit velikost obrázku

 • Vrátit zpět nebo opakovat akce

Chcete-li přejít do režimu úprav, klepněte na ikona úprav > Upravit PDF.

 • Chcete-li upravit text nebo obrázek, stačí na něj klepnout.

 • Klepnutím na ikona přidání textu nebo na ikona přidání obrázku přidejte textové pole nebo obrázek.

../_images/editbuttonmenu.png

Další podrobnosti naleznete v části Upravit PDF.

Sloučení souborů

S předplatným služeb Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro DC můžete do jediného PDF sloučit až 12 souborů. Sloučit můžete také soubory z jakéhokoli integrovaného umístění souborů, jako je Dropbox a Disk Google.

Slučování souborů má následující omezení:

 • Nelze sloučit soubory, které jsou sdíleny k recenzi.

 • Musíte se přihlásit do služby Document Cloud.

 • Musíte být připojeni k internetu.

 • Musíte mít předplatné k aplikaci Acrobat Reader.

Jak sloučit soubory:

 1. V seznamu souborů dlouze stiskněte soubor, dokud se nezobrazí symbol zaškrtnutí.

 2. Klepněte dle potřeby na jeden nebo více souborů. Můžete vybrat až 12 nesdílených souborů.

 3. Klepněte na ikonu ikona přetečení > Sloučit soubory. Pokud vyberete soubory, které nejsou ve formátu PDF, aplikace Acrobat je okamžitě převede.

  ../_images/combinefiles.png

Poznámka

Nebo můžete v seznamu souborů klepnout na ikonu ikona plus > Sloučit soubory. Nebo můžete otevřít soubor a klepnout na ikonu ikona přetečení > Sloučit soubory. Následně přejděte do umístění souboru, vyberte soubory a klepněte na možnost Další. Potom se držte níže popsaných kroků.

 1. Podle potřeby učiňte jeden nebo více z následujících kroků:

  • Pořadí stránek změníte klepnutím na ikonu ikona změny pořadí a přetažením souboru nahoru nebo dolů.

  • Odebrat soubor ze seznamu ke sloučení můžete klepnutím na ikonu ikona odebrání vedle souboru.

  • Přejmenovat soubor můžete klepnutím na ikonu ikona tužky vedle názvu souboru a zadáním nového názvu. Výchozí název souboru je „Sloučeno + (dnešní datum)“.

../_images/combinename.png
 1. Klepněte na Sloučit.

Soubor se automaticky odešle do služby Adobe Combine a poté do služby Document Cloud.

../_images/fileoverflowmenu.png

Komprimace PDF

S prémiovým předplatným aplikace Acrobat můžete soubor PDF komprimovat a zmenšit tak jeho velikost pro snazší sdílení. Postup komprimace PDF:

 1. Klepněte na možnost ikona menu > ikona komprimace Komprimovat PDF.

 2. V dialogovém okně komprimace, které se otevře, vyberte úroveň komprimace a v pravém horním rohu klepněte na možnost Komprimovat.

Vytvoří se komprimovaná kopie souboru PDF, která se uloží do služby Document Cloud.

Poznámka

Soubor, který byl komprimován na úrovni „Vysoká komprimace“ nebo na svou nejmenší velikost, nelze dále komprimovat. Pokus o komprimaci takového souboru zobrazí chybovou zprávu.

../_images/compress.png.

Ochránění PDF heslem

Předplatitelé služby Adobe Acrobat Premium nebo Adobe Acrobat Pro DC mohou ochránit soubory PDF heslem nastavením hesla pro otevírání souboru.

Při tvorbě hesla souboru PDF nezapomeňte, že:

 • Aplikace vytvoří kopii souboru nazvanou „<the file name>_chráněný“ a tento soubor uloží do služby Document Cloud. Nechrání ani nezmění soubor původní.

 • Akce, které soubor mění, jsou na mobilních zařízeních zablokovány, včetně funkce Vyplnit a podepsat, přidávání poznámek a úprav.

 • Tyto omezené funkce můžete použít v aplikaci Acrobat na stolním počítači.

 • Heslo můžete změnit v aplikaci Acrobat pro stolní počítače (musíte znát původní heslo).

 • Úpravy nemají vyhrazeno samostatné heslo. Pokud uživatel může soubor otevřít, může ho i upravovat.

 • Mobilní aplikace Acrobat Reader v současné době nepodporuje tisk souborů PDF chráněných heslem.

Chcete-li soubor ochránit heslem z otevřeného souboru PDF nebo z libovolného seznamu souborů:

 1. Klepněte na ikona přetečení

 2. Klepněte na ikona ochrany

../_images/protect.png
 1. Zadejte heslo a potvrďte je. Používejte pouze podporované znaky.

 2. Klepněte na možnost Nastavit heslo

../_images/setpassword.png

Podporované znaky

Při vytváření hesla na ochranu souboru PDF musíte použít pouze písmena, čísla a podporované znaky uvedené níže. Hesla obsahující nepodporované znaky vyvolají chybovou hlášku.

Podporované znaky: !, “, “, #, $, %, &, ‘, (, ), *, +, ,, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, :, ;, < , =, > , ?, @, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, [, \, ], ^, _, `, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, {, |, }, ~

Otevření chráněného souboru

K otevření heslem chráněného souboru musíte znát heslo.

Poznámka

Neexistuje způsob, jak znovu získat zapomenuté heslo.

 1. Otevřete chráněný soubor.

 2. Zadejte heslo.

 3. Klepněte na OK.

../_images/enterpassword.png

Zapomenutá hesla

Funkce hesla je určena k zabezpečení dokumentů před škodlivými útoky a nežádoucím zobrazením. Z toho důvodu nelze ztracené heslo nijak obnovit. Upozorňujeme, že:

 • Ochrana heslem pro mobilní produkty DC funguje stejně jako u aplikací pro stolní počítače.

 • Vždy je vhodné heslo bezpečným způsobem zálohovat.

 • Pokud nastavíte ochranu souboru heslem, aplikace Acrobat Reader vytvoří nový soubor. Původní soubor není chráněn heslem a vy jej můžete kdykoli načíst z daného zařízení.