Διανέμετε δωρεάν λογισμικό Acrobat Reader και την εφαρμογή Acrobat Reader για κινητά σε μεγάλες ποσότητες.

Τόσο το Acrobat Reader όσο και η εφαρμογή Acrobat Reader για κινητά είναι δωρεάν και διατίθενται για διανομή σε όγκο. Ένα συμφωνητικό άδειας χρήσης διανομής απαιτείται για:

  • Εταιρείες και οργανισμοί που θέλουν να διανείμουν το Acrobat Reader ή την εφαρμογή Acrobat Reader για κινητά σε έναν εταιρικό ιστότοπο intranet ή σε ένα τοπικό δίκτυο.

  • Εμπορικοί πωλητές που θέλουν να συνδυάσουν το Acrobat Reader ή την εφαρμογή Acrobat Reader για κινητά σε φυσικά μέσα, όπως CD ή DVD, σε υλικό OEM, όπως υπολογιστές και κινητές συσκευές, ή με υλικό OEM, όπως σαρωτές.


Τα άτομα που ενδιαφέρονται για το λογισμικό για προσωπική χρήση μπορούν να το κατεβάσουν δωρεάν χωρίς να υποβάλουν αίτηση για Άδεια Διανομής.

Υποβάλετε αίτηση για άδεια χρήσης γραφείου.

Η αίτηση για μια άδεια διανομής όγκου θα διαρκέσει μόλις λίγα λεπτά και απαιτείται να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το Reader. Αφού συμπληρώσετε τη σύντομη ηλεκτρονική φόρμα, θα σας στείλουμε ένα email με έναν σύνδεσμο για τους εγκαταστάτες.

Σημείωση: Δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για Άδεια διανομής Reader αν προτιμάτε να κατευθύνετε τους χρήστες από τον ιστότοπό σας στο Adobe.com για να κατεβάσουν το Reader.

Κάντε άιτηση για άδεια σε κινητό.

Η εφαρμογή Acrobat Reader για κινητά είναι διαθέσιμη για μαζική διανομή στην πλατφόρμα Android. Πριν διανείμετε την εφαρμογή σε όγκο, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης άδειας διανομής εφαρμογής Acrobat Reader Mobile App. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τη νόμιμη επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας σας, καθώς και μια σύντομη περίληψη του τρόπου με τον οποίο σκοπεύετε να συνδυάσετε ή να διανείμετε την εφαρμογή.

Κάντε άιτηση για άδεια σε κινητό.

Η εφαρμογή Acrobat Reader για κινητά είναι διαθέσιμη για μαζική διανομή στην πλατφόρμα Android. Πριν διανείμετε την εφαρμογή σε όγκο, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης άδειας διανομής εφαρμογής Acrobat Reader Mobile App. Φροντίστε να συμπεριλάβετε τη νόμιμη επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας σας, καθώς και μια σύντομη περίληψη του τρόπου με τον οποίο σκοπεύετε να συνδυάσετε ή να διανείμετε την εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε εικονίδια PDF και Reader.

Διευκολύνετε τους πελάτες να αναγνωρίζουν και να προβάλλουν έγγραφα PDF. Προσθέστε το εικονίδιο του αρχείου Adobe PDF και το διαδικτυακό σήμα Get Adobe Acrobat Reader στον ιστότοπό σας.