Phân phối phần mềm Acrobat Reader miễn phí và ứng dụng di động Acrobat Reader với số lượng lớn.

Cả Acrobat Readerứng dụng di động Acrobat Reader đều miễn phí và có thể được phân phối với số lượng lớn. Phải có Thỏa thuận cấp phép phân phối đối với:
 

  • Các doanh nghiệp và tổ chức muốn phân phối Acrobat Reader hoặc ứng dụng di động Acrobat Reader trên một trang web nội bộ hoặc mạng cục bộ của công ty.

  • Các nhà cung cấp thương mại muốn bán kèm Acrobat Reader hoặc ứng dụng di động Acrobat Reader trên phương tiện vật lý như CD hay DVD, trên phần cứng OEM như máy tính và thiết bị di động hoặc với phần cứng OEM như máy quét.


Các cá nhân quan tâm đến phần mềm cho mục đích sử dụng cá nhân có thể tải phần mềm hoặc ứng dụng xuống miễn phí mà không cần đăng ký Giấy phép phân phối.

Đăng ký giấy phép cho máy tính để bàn.

Việc đăng ký giấy phép phân phối với số lượng lớn sẽ chỉ kéo dài vài phút và là điều bắt buộc để xác định cách bạn dự định sử dụng Reader. Sau khi bạn hoàn thiện biểu mẫu ngắn trực tuyến, chúng tôi sẽ gửi cho bạn email chứa liên kết tới trình đặt.

Lưu ý: Bạn không cần đăng ký Giấy phép phân phối Reader nếu muốn chuyển hướng người dùng từ trang web của bạn tới Adobe.com để tải Reader xuống.

Đăng ký giấy phép cho thiết bị di động.

Ứng dụng di động Acrobat Reader có thể được phân phối với số lượng lớn trên nền tảng Android. Trước khi phân phối ứng dụng với số lượng lớn, bạn sẽ cần hoàn thiện biểu mẫu Yêu cầu cấp phép phân phối ứng dụng di động Acrobat Reader. Hãy nhớ điền tên và địa chỉ đăng ký theo pháp luật của công ty và một bản tóm tắt ngắn gọn về cách bạn dự định bán kèm hoặc phân phối ứng dụng.

Đăng ký giấy phép cho thiết bị di động.

Ứng dụng di động Acrobat Reader có thể được phân phối với số lượng lớn trên nền tảng Android. Trước khi phân phối ứng dụng với số lượng lớn, bạn sẽ cần hoàn thiện biểu mẫu Yêu cầu cấp phép phân phối ứng dụng di động Acrobat Reader. Hãy nhớ điền tên và địa chỉ đăng ký theo pháp luật của công ty và một bản tóm tắt ngắn gọn về cách bạn dự định bán kèm hoặc phân phối ứng dụng.

Sử dụng các biểu tượng PDF và Reader.

Giúp khách hàng dễ dàng nhận biết và xem các tài liệu PDF. Thêm biểu tượng tệp Adobe PDF và huy hiệu Tải Adobe Acrobat Reader trên trang web của bạn.