Bezpłatny program Acrobat Reader i bezpłatną aplikację mobilną Acrobat Reader można rozpowszechniać zbiorczo.

Program Acrobat Reader i aplikacja mobilna Acrobat Reader to bezpłatne oprogramowanie z opcją rozpowszechniania zbiorczego. Następujące podmioty muszą uzyskać umowę licencyjną rozpowszechniania:
 

  • Przedsiębiorstwa i organizacje chcące rozpowszechniać program Acrobat Reader lub aplikację mobilną Acrobat Reader w swojej witrynie intranetowej lub sieci lokalnej

  • Dostawcy komercyjni chcący dołączyć program Acrobat Reader lub aplikację mobilną Acrobat Reader na nośnikach CD lub DVD, a także producenci sprzętu — takiego jak komputery, urządzenia przenośne czy skanery


Osoby chcące używać oprogramowania do celów prywatnych mogą pobrać je bezpłatnie. Nie muszą prosić o licencję na rozpowszechnianie.

Żądanie licencji na komputery.

Należy poświęcić kilka minut na wypełnienie formularza zgłoszenia do licencji rozpowszechniania zbiorczego w celu określenia, w jaki sposób ma być używany program Reader. Po wypełnieniu krótkiego formularza internetowego firma Adobe wyśle wiadomość e-mail z łączem do instalatorów.

Uwaga: Nie trzeba prosić o umowę rozpowszechniania programu Reader, jeśli w celu pobrania programu Reader użytkownicy będą przekierowywani do witryny Adobe.com.

Prośba o licencję dotyczącą aplikacji na urządzenia przenośne.

Aplikacja mobilna Acrobat Reader jest dostępna do rozpowszechniania zbiorczego na platformie Android. Przed rozpowszechnieniem tej aplikacji na wielu urządzeniach należy wypełnić formularz zgłoszenia do licencji rozpowszechniania aplikacji mobilnej Acrobat Reader. Należy podać oficjalną nazwę i adres firmy, a także krótkie omówienie celu dołączania i rozpowszechniania aplikacji mobilnej.

Prośba o licencję dotyczącą aplikacji na urządzenia przenośne.

Aplikacja mobilna Acrobat Reader jest dostępna do rozpowszechniania zbiorczego na platformie Android. Przed rozpowszechnieniem tej aplikacji na wielu urządzeniach należy wypełnić formularz zgłoszenia do licencji rozpowszechniania aplikacji mobilnej Acrobat Reader. Należy podać oficjalną nazwę i adres firmy, a także krótkie omówienie celu dołączania i rozpowszechniania aplikacji mobilnej.

Stosowanie ikon PDF i Reader.

Klienci mogą łatwo rozpoznać i wyświetlić dokument PDF. Wystarczy umieścić w witrynie ikonę „Adobe PDF” oraz pasek „Pobierz program Adobe Reader”.