Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Εδώ είναι η λήψη σας.

Διαβάστε το Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι ηλεκτρονικές υπογραφές στο επίκεντρο για να μάθετε πώς

οι ηλεκτρονικές υπογραφές αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία της εργαλειοθήκης ψηφιακών εγγράφων.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Εδώ είναι η λήψη σας.

Διαβάστε το Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι ηλεκτρονικές υπογραφές στο επίκεντρο για να μάθετε πώς

οι ηλεκτρονικές υπογραφές αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία της εργαλειοθήκης ψηφιακών εγγράφων.

Ακολουθούν ορισμένοι άλλοι πόροι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Ακολουθούν ορισμένοι άλλοι πόροι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις.

Ψηφιακές ροές εργασίας — μια αναγκαιότητα του 2020.

Το 2019, η ψηφιοποίηση αποτέλεσε βέλτιστη πρακτική. Το 2020, είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιβιώσετε και να ευημερήσετε.

Μείνετε μπροστά από τις αλλαγές με τις ηλεκτρονικές υπογραφές.

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές επιταχύνουν τις επιχειρήσεις.

Οι κρίσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες σταματούν όταν διακόπτονται οι χειροκίνητες διαδικασίες υπογραφής. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές κρατούν τις επιχειρήσεις σε κίνηση. 

Πλοηγηθείτε στην αναστάτωση με την ψηφιοποίηση.

Πλοηγηθείτε στην αναστάτωση με την ψηφιοποίηση.

Το ξέσπασμα του COVID-19 συγκλόνισε το επιχειρηματικό τοπίο. Αλλά οι επιχειρήσεις μετατρέπουν τις αντιξοότητες σε ευκαιρίες μέσω της έξυπνης ψηφιοποίησης. 

Acrobat Sign

Adobe Sign

Επιχειρηματικές κινήσεις με το Adobe Sign.

“Digital Document Processes In 2020: A Spotlight On E-Signatures” (Διαδικασίες ψηφιακών εγγράφων το 2020: Οι ηλεκτρονικές υπογραφές στο επίκεντρο), μελέτη που διεξήχθη από τη Forrester Consulting για λογαριασμό της Adobe, Αύγουστος 2020.

 

Η Adobe, το λογότυπο Adobe και το λογότυπο Adobe PDF είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι

ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.