Ďakujeme za váš záujem. Tu je váš súbor na stiahnutie.

Prečítajte si štúdiu Digitálne spracovanie dokumentov v roku 2020: dôraz na elektronické podpisy a zistite,

prečo je digitálne podpisovanie jedným z kľúčových nástrojov zo súpravy na prácu s digitálnymi dokumentmi.

Ďakujeme za váš záujem. Tu je váš súbor na stiahnutie.

Prečítajte si štúdiu Digitálne spracovanie dokumentov v roku 2020: dôraz na elektronické podpisy a zistite,

prečo je digitálne podpisovanie jedným z kľúčových nástrojov zo súpravy na prácu s digitálnymi dokumentmi.

Tu nájdete ďalšie zdroje o digitálnej transformácii,

ktoré by vás mohli zaujímať

Tu nájdete ďalšie zdroje o digitálnej transformácii,

ktoré by vás mohli zaujímať

Elektronické podpisy urýchľujú podnikanie

Digitálne pracovné postupy – nevyhnutnosť pre rok 2020

V roku 2019 bola digitalizácia osvedčeným postupom. V roku 2020 je to najlepší spôsob na prežitie a prosperitu.

Nenechajte sa zaskočiť zmenami – používajte elektronické podpisy

Elektronické podpisy urýchľujú podnikanie

Ak sa narušia procesy ručného podpisovania, zastavia sa dôležité podnikové činnosti. Elektronické podpisy udržia podnikanie v pohybe. 

Zvládnite prekážky pomocou digitalizácie

Zvládnite prekážky pomocou digitalizácie

Pandémia ochorenia COVID-19 ochromila celé podnikateľské prostredie. Podniky však inteligentnou digitalizáciou menia ťažkosti na príležitosti. 

Acrobat Sign

Adobe Sign

Adobe Sign podporuje rast podnikania.

Digitálne spracovanie dokumentov v roku 2020: dôraz na elektronické podpisy – štúdia vykonaná spoločnosťou Forrester Consulting na žiadosť spoločnosti Adobe, august 2020

 

Adobe, the Adobe logo, and the Adobe PDF logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the

property of their respective owners.

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.