ขอขอบคุณสำหรับความสนใจ นี่คือการดาวน์โหลดของคุณ

อ่าน กระบวนการเอกสารดิจิทัลในปี 2020: จุดที่น่าสนใจของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเรียนรู้ว่า

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในชุดเครื่องมือเอกสารดิจิทัลของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับความสนใจ นี่คือการดาวน์โหลดของคุณ

อ่าน กระบวนการเอกสารดิจิทัลในปี 2020: จุดที่น่าสนใจของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเรียนรู้ว่า

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในชุดเครื่องมือเอกสารดิจิทัลของคุณ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอื่นๆ

แหล่งข้อมูลที่คุณอาจสนใจ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งกระบวนการทางธุรกิจ

เวิร์กโฟลว์ดิจิทัล ความจำเป็นในปี 2020

ในปี 2019 การแปลงเป็นดิจิทัลเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด ในปี 2020 การแปลงเป็นดิจิทัลเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการอยู่รอดและเติบโต

นำหน้าการเปลี่ยนแปลงด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเร่งกระบวนการทางธุรกิจ

กิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญต้องหยุดชั่วคราวเมื่อกระบวนการเซ็นชื่อด้วยตนเองหยุดชะงัก ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไป

รับมือกับการหยุดชะงักของธุรกิจด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล

รับมือกับการหยุดชะงักของธุรกิจด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล

การระบาดของ COVID-19 ทำให้ภูมิทัศน์ทางธุรกิจต้องสะท้าน แต่ธุรกิจต่างๆ กำลังเปลี่ยนความลำบากให้เป็นโอกาสผ่านการแปลงเป็นดิจิทัลอย่างชาญฉลาด

Adobe Sign

Adobe Sign

ธุรกิจดำเนินไปด้วย Adobe Sign

“กระบวนการเอกสารดิจิทัลในปี 2020: จุดที่น่าสนใจของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่จัดทำโดย Forrester Consulting ในนามของ Adobe ในเดือนสิงหาคม 2020

 

Adobe โลโก้ Adobe และโลโก้ Adobe PDF เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมด

เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ

 

© 2020 Adobe. All rights reserved.