Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Các quá trình về tài liệu kỹ thuật số năm 2020: Tiêu điểm về chữ ký điện tử để tìm hiểu cách

chữ ký điện tử trở thành một trong các công cụ chủ chốt trong bộ tài liệu kỹ thuật số của bạn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm. Đây là bản tải xuống.

Đọc Các quá trình về tài liệu kỹ thuật số năm 2020: Tiêu điểm về chữ ký điện tử để tìm hiểu cách

chữ ký điện tử trở thành một trong các công cụ chủ chốt trong bộ tài liệu kỹ thuật số của bạn.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Sau đây là một số tài nguyên chuyển đổi kỹ thuật số khác

mà bạn có thể quan tâm đến.

Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Quy trình làm việc số — yêu cầu cần thiết vào năm 2020.

Số hóa là một phương pháp hay nhất trong năm 2019. Đến năm 2020, đây là cách tốt nhất để tồn tại và phát triển.

Tiên phong thay đổi bằng chữ ký điện tử.

Chữ ký điện tử tăng tốc hoạt động kinh doanh.

Hoạt động kinh doanh quan trọng bị đình trệ khi các quá trình ký tay bị gián đoạn. Chữ ký điện tử giúp duy trì hoạt động kinh doanh. 

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Vượt qua gián đoạn bằng số hóa.

Đợt bùng phát của COVID-19 đã gây chấn động toàn ngành kinh doanh. Nhưng doanh nghiệp đang biến nghịch cảnh thành cơ hội thông qua số hóa thông minh. 

Adobe Sign

Adobe Sign

Doanh nghiệp phát triển với Adobe Sign.

“Các quá trình về tài liệu kỹ thuật số năm 2020: Tiêu điểm về chữ ký điện tử”, nghiên cứu được ủy thác do Forrester Consulting tiến hành thay cho Adobe, tháng 8 năm 2020.

 

Adobe, logo Adobe và logo Adobe PDF là nhãn hiệu thương mại hoặc nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của Adobe tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác là

tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

 

© 2020 Adobe. Mọi quyền được bảo lưu.