Acrobat Sign Skill Builder: הכירו את Mega Sign טופסי אינטרנט

סמל תהליך עבודה

סמינר מקוון לפי דרישה | בחינם


אתם כבר יודעים איך להוסיף חתימה אלקטרונית להסכם. אבל כאשר אתם צריכים יותר מחתימה אחת – בין ש-20 ובין ש-200 – אתם לא חייבים לשלוח את המסמך שלכם לכל נמען בנפרד.

הצטרפו אלינו למפגש Acrobat Sign Skill Builder כדי ללמוד שתי דרכים שבאמצעותן תוכלו לאסוף בקלות חתימות ממספר אנשים. נראה כיצד ליצור טופס אינטרנט כדי לאפשר למשתמשים יחידים למלא מסמכים ולחתום עליהם בקלות באופן מקוון, ונבחן את Mega Sign, שמאפשר לכם לשלוח מסמך אחד למספר אנשים במקביל או לאסוף תגובות ממספר אנשים.

דובר

ג'ונתן

ג'ונתן שרייבר
מקדם מוצר טכני ראשי, Adobe Digital Media

כתוביות סמויות זמינות עבור כל הסמינרים המקוונים של Skill Builder ועבור ההקלטות שזמינות על פי דרישה. לא תהיה אפשרות ליצירת קשר טלפוני במפגש הזה.

מלאו את הטופס כדי לצפות בסמינר המקוון שזמין לפי דרישה.