Acrobat Sign Skill Builder: ทำความรู้จักกับ Mega Sign และแบบฟอร์มบนเว็บ

ไอคอนเวิร์กโฟลว์

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย


คุณรู้วิธีเซ็นข้อตกลงแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว แต่เมื่อคุณต้องการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าหนึ่งลายเซ็น โดยคุณอาจต้องการลายเซ็นจำนวน 20 หรือ 200 ลายเซ็น คุณก็ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารของคุณให้ผู้รับทีละคน

เข้าร่วมกับเราใน Acrobat Sign Skill Builder เพื่อดู 2 วิธีในการรวบรวมลายเซ็นหลายลายเซ็นอย่างง่ายดาย เราจะพูดถึงวิธีสร้างแบบฟอร์มบนเว็บเพื่อช่วยให้บุคคลสามารถกรอกและเซ็นเอกสารออนไลน์ได้ และ Mega Sign ที่ช่วยให้คุณส่งเอกสารฉบับเดียวให้บุคคลหลายคนได้ในคลิกเดียว

วิทยากร

jonathan

Jonathan Schreiber
หัวหน้าผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคนิคขององค์กรจาก Adobe Digital Media

 

มีคำบรรยายแทนเสียงแบบปิดให้บริการสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บของ Skill Builder และการบันทึกแบบออนดีมานด์ จะไม่มีตัวเลือกการโทรเข้าสำหรับเซสชันนี้

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์