Acrobat Sign Skill Builder: Tìm hiểu về Mega Sign và Web Forms

biểu tượng quy trình

Hội thảo trực tuyến theo yêu cầu | Miễn phí


Bạn đã biết làm thế nào để lấy chữ ký điện tử cho một thỏa thuận. Nhưng khi bạn cần không chỉ một chữ ký điện tử — mà có thể là 20 hoặc 200 — bạn không cần phải gửi từng tài liệu của mình cho từng người nhận.

Tham gia Acrobat Sign Skill Builder cùng chúng tôi để tìm hiểu hai cách dễ dàng thu thập nhiều chữ ký. Chúng tôi đã trình bày cách tạo biểu mẫu web để cho phép cá nhân dễ dàng hoàn thành và ký tài liệu trực tuyến, cũng như cách Mega Sign cho phép bạn gửi một tài liệu cho nhiều người cùng lúc và thu thập nhiều câu trả lời.

Diễn giả

jonathan

Jonathan Schreiber
Chuyên viên phụ trách sản phẩm kỹ thuật, Adobe Digital Media

 

Có sẵn phụ đề cho tất cả các hội thảo trực tuyến về Trình dựng kỹ năng và bản ghi theo yêu cầu. Sẽ không có tùy chọn quay số vào cho buổi hội thảo này.

Hoàn thành biểu mẫu để xem hội thảo trực tuyến theo yêu cầu.