Adobe logo

Terms and Conditions

Adobe Express לצוותים

המבצע בתוקף מ-10 באוקטובר 2023 עד 02 באוקטובר 2024. המבצע זמין למנויים חדשים לתוכנית Adobe Express לצוותים השנתית, בתוכנית בחיוב חודשי או בתוכנית בתשלום מראש ומוגבל ללקוחות שרוכשים ישירות מ-Adobe או ביצירת קשר עם שירות הלקוחות. רכשו לפחות שתי עמדות של תוכנית Adobe Express לצוותים בעלות של    לעמדה (   לעמדה) (בנוסף למיסים/למע"מ/למס GST הרלוונטיים) עבור השנה הראשונה בלבד. בסיומה של תקופת המבצע, המינוי יחודש באופן אוטומטי ואמצעי התשלום שלכם יחויב בתעריף הרלוונטי במועד החידוש, נכון לעכשיו    לעמדה    לעמדה) (בנוסף למיסים/למע"מ/למס GST הרלוונטיים) (המחירים כפופים לשינויים), אלא אם תבחרו לשנות או לבטל את המינוי. מחיר זה מוגבל לרכישה אחת של שתי עמדות ומעלה לכל לקוח. נדרשת התחייבות לרכישת מינוי ל-12 חודשים. ניתן לבטל ביצירת קשר עם שירות הלקוחות.ההצעה אינה זמינה ללקוחות בתחום החינוך, ללקוחות OEM או ללקוחות בעלי רישוי רב-משתמשים.

תנאים כלליים: המבצע תקף רק למשתמשים זכאים בגיל 18 ומעלה. המבצע לא תקף עבור תושבים או אנשים במדינות הנתונות תחת אמברגו או במדינות הכפופות למגבלות יצוא של ארה"ב או למגבלות יצוא מקומיות. המבצע והמחירים כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת על רקע נסיבות לא צפויות. אין להעניק, להחליף, למכור, להעביר, לשלב או לפדות את המבצע תמורת מזומנים או סחורות ושירותים אחרים שלא צוינו כאן במפורש ככלולים. כפוף לזמינות במדינה שבה מתגורר מבצע הרכישה. תנאים והתניות נוספים עשויים לחול. מבצע זה מבוטל במקומות שבהם הוא אסור או מוגבל על פי חוק.