โลโก้ Adobe

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Adobe Express สำหรับทีม

ข้อเสนอเริ่มต้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2023 และสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2024 ข้อเสนอมีให้สำหรับผู้สมัครใช้งานรายใหม่ของ Adobe Express สำหรับทีมรายปีแบบเรียกเก็บเงินรายเดือนหรือชำระล่วงหน้า และจำกัดเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อจาก Adobe โดยตรงหรือผ่านการติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า ซื้อแผน Adobe Express สำหรับทีมเพื่อใช้งานขั้นต่ำ 2 เครื่องในราคาเพียง    ต่อเครื่อง (   ต่อเครื่อง) (รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง/VAT/GST) สำหรับปีแรกเท่านั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาข้อเสนอ การสมัครใช้งานของคุณจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ วิธีการชำระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บตามราคาปัจจุบันในขณะนั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่    ต่อเครื่อง (   ต่อเครื่อง) (รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง/VAT/GST) (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) เว้นแต่คุณเลือกที่จะเปลี่ยนหรือยกเลิกการสมัครใช้งาน ราคานี้จำกัดเฉพาะการซื้อ 1 ครั้งที่มีสิทธิ์การใช้ 2 เครื่องขึ้นไปต่อลูกค้าหนึ่งราย ต้องมีข้อผูกมัด 12 เดือน คุณสามารถยกเลิกได้ผ่านฝ่ายสนับสนุนลูกค้าข้อเสนอนี้ไม่รวมลูกค้าในภาคการศึกษา, OEM หรือลูกค้าที่ต้องการสิทธิ์การใช้งานจำนวนมาก

เงื่อนไขทั่วไป: ใช้ได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้พักอาศัยหรือบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในประเทศที่ถูกสั่งห้ามทำการค้าขายกับประเทศอื่น หรือประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกในสหรัฐอเมริกาหรือในท้องถิ่นไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอนี้ ข้อเสนอและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ห้ามมิให้มีการมอบหมาย แลกเปลี่ยน ขาย โอน รวม หรือแลกเป็นเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ ใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ตามที่แจ้งไว้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการที่ผู้รับอาศัยอยู่ อาจมีการใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดตามกฎหมาย