Logo ng Adobe

Mga Tuntunin at Kundisyon

Adobe Express para sa Mga Team

Magsisimula ang offer sa Oktubre 10, 2023 at mag-e-expire sa Hunyo 30, 2024. Available ang offer sa mga bagong subscriber ng taunan, buwanang sinisingil o paunang binayarang Adobe Express para sa mga team at limitado ito sa mga customer na direktang bumibili mula sa Adobe o sa pamamagitan ng pagtawag sa Suporta sa Customer. Bumili ng minimum na 2 seat ng plan ng Adobe Express para sa mga team sa halagang    kada seat (   kada seat) (at mga naaangkop na buwis/VAT/GST) sa unang taon lang. Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong mare-renew ang subscription mo, at sisingilin ang paraan mo ng pagbabayad ng singil noong kinuha mo iyon, na kasalukuyang    kada seat (   kada seat) (kasama pa ang mga naaangkop na buwis/VAT/GST) (pwedeng magbago ang presyo) maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang subscription mo. Limitado ang presyong ito sa 1 pagbili ng 2 o higit pang seat kada customer. Kailangan ng 12 buwang commitment. Pwedeng magkansela sa pamamagitan ng Suporta sa Customer.Hindi available ang offer sa mga customer ng Edukasyon, OEM, o volume licensing.

Mga pangkalahatang tuntunin: Valid lang para sa mga kwalipikadong taong 18 taong gulang pataas. Hindi kwalipikado ang mga residente o taong nasa mga na-embargo na bansa o bansang nasa ilalim ng mga paghihigpit sa pag-export ng US o lokal na pamahalaan. Pwedeng magbago ang offer at mga presyo nang walang abiso dulot ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, isama, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyong hindi tuwirang isinasaad dito na kasama. Nakadepende sa pagiging available sa kung saan nakatira ang tatanggap. Pwedeng magkaroon ng mga karagdagang tuntunin at kundisyon. WALANG BISA SA KUNG SAAN IPINAGBABAWAL O IPINAGHIHIGPIT NG BATAS.