Logo Adobe

Điều khoản và điều kiện

Adobe Express dành cho nhóm

Ưu đãi bắt đầu từ ngày 10/10/2023 và hết hạn vào ngày 30/06/2024. Ưu đãi áp dụng cho những khách hàng mới đăng ký Adobe Express dành cho nhóm theo gói hàng năm, thanh toán hàng tháng hoặc trả trước, và chỉ giới hạn ở những khách hàng mua trực tiếp từ Adobe hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Mua tối thiểu 2 giấy phép gói Adobe Express dành cho nhóm với mức giá    mỗi giấy phép (   mỗi giấy phép) (cộng với các loại thuế/VAT/GST hiện hành) chỉ trong năm đầu tiên. Khi kết thúc thời hạn ưu đãi, gói đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn và được tính phí theo mức giá vào thời điểm gia hạn qua phương thức thanh toán của bạn, mức phí hiện tại là    mỗi giấy phép (   mỗi giấy phép) (cộng với các loại thuế/VAT/GST hiện hành) (giá có thể thay đổi) trừ khi bạn chọn thay đổi hoặc hủy gói đăng ký. Mức giá này chỉ áp dụng cho 1 lượt mua từ 2 giấy phép trên mỗi khách hàng. Cần cam kết duy trì trong 12 tháng. Bạn có thể hủy thông qua bộ phận Hỗ trợ khách hàng.  Ưu đãi không dành cho khách hàng trong lĩnh vực Giáo dục, OEM hoặc khách hàng cấp phép số lượng lớn.

Điều khoản chung: Chỉ có hiệu lực với người đủ điều kiện và từ 18 tuổi trở lên. Công dân hoặc người ở quốc gia bị cấm vận hoặc quốc gia bị hạn chế xuất khẩu theo quy định của Hoa Kỳ hoặc địa phương sẽ không đủ điều kiện. Ưu đãi và giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do những trường hợp không lường trước được. Không được chuyển nhượng, trao đổi, bán, chuyển giao, kết hợp hoặc quy đổi ưu đãi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa và dịch vụ khác không được nêu rõ ràng ở đây là được phép. Tùy thuộc vào phạm vi cung cấp ở nơi người nhận cư trú. Có thể áp dụng điều khoản và điều kiện bổ sung. BỊ VÔ HIỆU Ở NƠI BỊ PHÁP LUẬT CẤM HOẶC HẠN CHẾ.