Har du viktige data i nettskyen? Bli kjent med Adobes tilnærming til sikkerhet

arbeidsflytikon

Innspilt webinar | Gratis


Sammendrag

Teknologilandskapet har utviklet seg dramatisk de siste årene, og sikkerheten må tilpasses hver eneste endring. De fleste bedrifter har nå dataene sine i nettskyen, men de vil være trygge på at nettskytjenestene de bruker, samsvarer med bransjegodkjente anbefalte løsninger, standarder og sertifiseringer.

I dette 10 minutter lange webinaret får du vite

  • hvordan du kan forbedre nettskysikkerheten
  • hvordan Adobe beskytter informasjonen du har betrodd til nettskyen vår
  • hvorfor en ensartet, klasseledende sikkerhetsstakk er uunnværlig
  • hvordan du bruker automatiseringsverktøy til å samle inn de rette dataene raskt, slik at du kan fatte beslutninger
  • hvordan Adobes omfattende strategi beskytter kundedataene i nettskyen vår

Foredragsholder

Brad Arkin
Chief Security Officer hos Adobe

Undertekster er tilgjengelig for alle Innovation Series-webinarene og for opptakene. Det blir ingen innringingsmuligheter for denne økten. Kontakt Rebecca Staley hvis du har spørsmål.

Fyll ut skjemaet for å se det innspilte webinaret.